Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Korttidspsykoterapi ska hjälpa patienter med lindriga psykiska besvär – men bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter kan göra det utmanande

Från 2020
Terapisession
Bild: Tommaso Altamura / AOP

I många städer och kommuner i Finland har det varit svårt att få hjälp i tid med psykiska besvär, innan problemen hopat sig. Under de senaste åren har nya tjänster utvecklats för att snabbt kunna erbjuda människor stöd.

Korttidspsykoterapi ska hjälpa patienter med lindriga psykiska besvär

2:55

Både i Vasa och i huvudstadsregionen satsar man på olika former av kortvarig terapi. Till exempel Esbo erbjuder redan sina invånare korttidspsykoterapi, något som även Helsingfors stad i höst går in för.

Korttidspsykoterapi innebär 10–20 träffar med en psykoterapeut och ges ofta till personer med lindriga psykiska besvär.

Enligt ledande psykolog Rosa Donner vid Helsingfors stads psykiatri- och missbrukartjänster är idén att människor snabbt och enkelt ska få hjälp med sina psykiska problem, innan de blir kroniska.

– Det kan exempelvis handla om lindriga former av depression och ångest, symtom som man drabbats relativt nyligen av. Om det är något som pågått en längre tid är det här inte den bästa vårdformen, då kan andra eller mera långvariga vårdformer vara lämpligare.

Ska vara en lätt process

I praktiken går det till så i Helsingfors att den som är i behov av hjälp söker sig till stadens hälsostation, där exempelvis en psykiatrisk sjukskötare gör en bedömning om personen är i behov av korttidspsykoterapi.

Därefter gör sjukskötaren en ansökan och om den godkänns beviljas servicesedlar för psykoterapi.

Efter att servicesedlarna beviljats får patienten själv sedan välja vilken psykoterapeut som hen vill gå hos från en lista på serviceproducenter som staden framställer.

Servicesedlarna ska täcka hela kostnaden för psykoterapin. Enligt Donner är planen att få igång systemet med servicesedlar för korttidsterapi i slutet av det här året.

Ledande psykolog vid Helsingfors stad Rosa Donner
Bildtext Ledande psykolog Rosa Donner vid Helsingfors stads psykiatri- och missbrukartjänster säger att man vill hjälpa människor innan deras problem blir kroniska.
Bild: Rosa Donner

Camilla Renlund, ordförande för Finlands svenska psykoterapiförening, säger att det är väldigt positivt att Helsingfors går in för att erbjuda korttidsterapi.

– Jag tror att de kan var till stor hjälp för många människor om sådan här terapi blir tillgänglig för dem. Korttidspsykoterapi är en terapiform som anses vara bra och användbar. Alla behöver inte lång psykoterapi för att reda upp en krissituation eller ett specifikt problem.

Ingen garanti för vård på svenska

Korttidspsykoterapi ska även erbjudas på svenska i Helsingfors.

Men bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter är stor i huvudstadsregionen och det finns ingen garanti för att man i verkligheten kommer att få hjälp på svenska.

Donner är medveten om det här.

– Vi kan ju tyvärr inte garantera att det kommer att finnas korttidsterapi på svenska.

– Psykoterapin produceras av legitimerade psykoterapeuter som inte är anställda av staden, de är privata serviceproducenter. Vi är beroende av dem och deras möjligheter att erbjuda psykoterapi.

Donner är ändå hoppfull. Enligt henne har några svenskspråkiga psykoterapeuter redan varit i kontakt med staden och uttryckt intresse för att vara med.

– Det är ju samma psykoterapeuter som ger långtidsterapi som ska ska erbjuda korttidsterapi. Men då den här terapin är så pass mycket kortare än långtidspsykoterapi, tror vi att fler psykoterapeuter har möjlighet och tid till det här.

– Dessutom finns möjligheten att erbjuda psykoterapi på distans, utan att fysiskt träffas. Då blir antalet terapeuter större, eftersom alla inte måste vara verksamma i Helsingfors, säger Donner.

Även Renlund säger att det möjligtvis kan vara lättare att hitta personer som kan ge korttidsterapi.

– Det kan hända att det är lite lättare, då terapin inte varar så länge och terapeuterna på så sätt hinner träffa fler patienter.

Bild på Camilla Renlund
Bildtext Camilla Renlund säger att det möjligtvis kan vara lättare att få korttidsterapi på svenska än det är att få långtidsterapi
Bild: Camilla Renlund

Distansterapi fungerar bra

Under våren blev terapi på distans allt vanligare på grund av coronapandemin. Enligt Renlund har distansterapin fungerat förvånansvärt bra.

– Många kolleger jag har pratat med säger att det har känts som om man har en bra kontakt och kan prata om saker nästan på samma sätt som på en vanlig mottagning.

Renlund påpekar att det det ändå är allra lättast om man först träffats några gånger fysiskt innan distansterapin börjar.

– Då känns det som vanligt då resten av träffarna sedan hålls via video. Men jag tror nog det kan fungera fast man inte skulle ha träffats tidigare.

Diskussion om artikeln