Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kyrkan omfattas inte av förbudet mot tillställningar med över tio personer – församlingarna följer ändå direktiven

Från 2020
Uppdaterad 13.10.2020 10:08.
Nedervetil kyrka
Bildtext Många församlingar verkar ha inhiberat större samlingar och i Vasa säger kyrkoherde Mikael Forslund att vi bär ett gemensamt ansvar för att få ordning på situtationen med coronaviruset. Arkivbild från Nedervetil kyrka.
Bild: Nathalie Lindvall

Religiös verksamhet omfattas inte av de nya direktiven från Regionförvaltningsverket. Beslut om restriktioner fattas i stället på biskopsnivå.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster på över tio personer är förbjudna i Vasa sjukvårdsdistrikt till slutet av oktober. Det meddelade Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland i fredags.

Enligt överdirektör Marko Pukkinen, på Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland, gäller detta ändå inte religiösa samfund.

- De står utanför det här beslutet. Där är det biskoparna som fattar beslut om restriktioner, men oftast följer de vår linje, säger Pukkinen.

Bland annat inom Vasa svenska församling följer man än så länge Regionförvaltningsverkets linje.

Portträtt Mikael Forslund
Bildtext Enligt kyrkoherde Mikael Forslund strömmar Vasa svenska församling sina gudstjänster de kommande veckorna.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

- Vi har tolkat Regionförvaltningsverkets direktiv så att de gäller alla samlingar, också våra kyrkliga samlingar, säger kyrkoherde Mikael Forslund.

- Tills vi får några andra direktiv gäller det också för oss. Det pågår samtal på biskopsnivå vid domkapitlet.

En snabb koll på andra församlingars webbsidor visar att de flesta andra församlingar har tolkat restriktionerna på samma sätt.

Till exempel Kristinestads svenska församling har inhiberat alla fysiska samlingar tillsvidare, men kyrkliga förrättningar och gudstjänster tillåts med max tio personer.

Kristinestads kyrka
Bildtext Till exempel i Kristinestad håller svenska församlingen inga fysiska sammankomster för fler än 10 personer.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Också Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet följer RFV:s restriktioner.
Likaså Korsholms svenska församling som dessutom meddelar att gudstjänsterna förrättas med enbart medverkande på plats. Gudstjänsterna kommer ändå att sändas på nätet.

Strömmar gudstjänster

Enligt Forslund kommer man att strömma gudstjänsterna också i Vasa precis som man gjorde på våren.

- Planen är att vi ska strömma söndagens gudstjänst och också de kommande gudstjänsterna. Verksamheten flyttar till nätet.

Kyrkans verksamhet bygger långt på gemenskapen och att man får träffas för att dela livet och sina bekymmer. Så på det sättet är det inte så enkelt.

Men att sköta verksamheten på distans är inte alltid problemfritt.

- Kyrkans verksamhet bygger långt på gemenskapen och att man får träffas för att dela livet och sina bekymmer. Så på det sättet är det inte så enkelt.

Men Forslund ser coronasituationen i regionen som alarmerande och att alla därför måste dra sitt strå till stacken.

- Jag ser det nog som en gemensam sak och att vi gemensamt behöver anstränga oss för att försöka få ordning på situationen.

Nya direktiv från biskopen i Borgå stift

På samma linje går nu även domkapitlen i Borgå och Lappo stift. I nya anvisningar, som riktas till alla församlingar som är verksamma på Vasa sjukvårdsdistrikts område, begränsar man antalet personer som kan delta i samlingar till tio.

Biskop Bo-Göran Åstrand skriver i anvisningarna att församlingarna behöver agera ansvarsfullt för att befrämja tryggheten och människors hälsa. Varken på gudstjänster eller förrättningar kan därför närvara fler än tio personer, anvisar biskopen.

Begränsningen gäller oktober månad ut.

Biskop Åstrand konstaterat samtidigt att det i läget som nu råder är viktigt att församlingarna förmedlar hopp och tillit. Många människor är oroliga och behöver själavård, någon som lyssnar och hjälper. Han uppmanar församlingarna och de anställda att använda de medel som ändå står till buds för att stöda och hjälpa.

Uppdaterad klockan 10.09 med information om att anvisningar från domkapitlet gått ut till alla församlingar som verkar på Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Diskussion om artikeln