Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Olycksutredningscentralen om närapå-situation i Skärgårdshavet: Säkerhetssamarbetet måste förbättras

Från 2020
Uppdaterad 13.10.2020 13:54.
Gul landsvägsfärja mellan Korpo och Norrskata.
Bildtext Landsvägsfärjan Mergus trafikerar rutten Korpo-Norrskata.
Bild: YLE/ Nora Engström

Olycksutredningscentralen Otkes är nu klar med sin rapport om närapå-situationen förra hösten då ropaxfartyget M/S Finnswan höll på att kollidera med landsvägsfärjan M/S Mergus i Åbolands skärgård.

Bägge fartygen tvingades väja för varandra och var i ett skede bara 30 meter från varandra i farleden.

Fartygen kommunicerade inte i tid med varandra och Otkes slår fast att verksamhetskulturen och tillämpningen av sjövägsreglerna i nuläget baserar sig på vedertagen praxis i stället för strävan att förbättra säkerheten.

Med anledning av händelsen rekommenderar Otkes en rad åtgärder som ökar säkerheten i farleder som trafikeras av både landsvägsfärjor och andra fartyg. Åtgärderna handlar långt om förbättrad kommunikation.

Mergus befälhavare nåddes inte på VTS-kanalen

Det var vid middagstid den 13 november i fjol som M/S Finnswan, på väg från Nådendal till Kapellskär, var nära att krocka med färjan Mergus som var på väg från Norrskata till Korpo.

I Mergus styrhytt befann sig endast befälhavaren, autopiloten var på och befälhavaren skötte samtidigt andra arbetsrelaterade uppgifter per telefon. Mergus hade inte gjort en anmälan om avfärd till VTS-centralen eftersom det inte är nödvändigt utom då sikten är mycket dålig, vilket den inte var.

På Finnswans kommandobrygga följde man med Mergus rörelser. Strax efter Mergus avgång från Norrskata gjorde Finnswan för sin del en trafikanmälan om ankomst till Smörgrund. Då uppskattade man på Finnswans brygga att fartygen skulle passera varandra med ett tillräckligt avstånd på 0,12 sjömil.

Mergus skulle passera bakom Finnswans akter. Mergus ökade dock farten och snart befann sig fartygen på kollisionskurs.

Linjelotsen ombord på Finnswan anropade då Mergus på VTS-kanalen, utan att få svar. Därefter inledde Finnswan en nödväjning mot vänster.

Snart märkte Mergus befälhavare ändå den kritiska situationen och svängde brant mot höger. En kollision undveks i sista stund; avståndet mellan fartygen var som minst under 30 meter.

Otkes: Säkerhetssamarbetet bör öka

Otkes konstaterar att Finland inte i nuläget har något system som skulle styra rederier som trafikerar samma farleder att diskutera säkerheten såväl med varandra som med de myndigheter, som styr och övervakar sjöfarten.

För att undvika motsvarande situationer i framtiden rekommenderar Olycksutredningscentralen följande:

1. Finlands Färjetrafik Ab förtydligar anvisningarna om åtminstone fartygets avgång, användningen av telefon och verksamheten som utkik samt utvecklar sina säkerhetslednings- och utbildningssystem så att de bättre beaktar såväl fartygs- och färjelägesspecifika riskfaktorer som riskfaktorer med anknytning till den mänskliga faktorn och hanteringen av dessa riskfaktorer.

2. Rederierna i Finland rf tillsammans med Transport- och kommunikationsverket, Finnpilot Ab och VTS Finland utvecklar säkerhetssamarbetet och det öppna informationsutbytet mellan farledsanvändarna, aktörerna som upprätthåller farlederna och aktörerna som övervakar trafiken, till exempel med hjälp av regelbundna farledsmöten enligt Sveriges modell.

3. VTS Finland utvecklar de operativa verksamhetsmodellerna, riskbedömningen som gäller fartygstrafiken och datasystemen på ett sådant sätt att fartygstrafikledarna har konkreta möjligheter att upptäcka potentiella rusnings- eller risksituationer samt agera förutseende för att varna all trafik som omfattas av deras övervakningsansvar.

4. VTS Finland tillsammans med Transport- och kommunikationsverket utvecklar trafikanmälningsförfarandet för landsvägsfärjor och förbindelsefartyg så att anmälningarna som helhet ger en så stor säkerhetsfördel som möjligt och inte är bundna endast till dålig sikt

Diskussion om artikeln