Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Jennifer blev mobbad och var som gruppledare ansvarig att reda ut situationen: “Var så allvarligt att jag borde ha polisanmält”

Från 2020
En illustrerad bild med färgstänk i bakgrunden i grönt och lila med två personer i profil som är svarta siluetter.
Bildtext Enligt statistiken så anmäler kvinnor oftare att de upplever mobbning. Bildsättningsbild.
Bild: Yle/collage

Ungefär 5 procent av finländarna i arbetslivet har upplevt arbetsplatsmobbning, och det är främst kvinnor som blir utsatta. Vi har pratat med Jennifer och Jenny, två unga kvinnor som blivit mobbade på jobbet.

Jennifer började på ett nytt jobb och när hon arbetat där i några månader märkte hon att något var konstigt då en av personerna i hennes personalgrupp betedde sig illa.

- Det började ske små påhopp och temperamentsutbrott. Varje dag fick man oroa sig för hurudant humör den här personen var på. Det här gick ju inte bara ut över mig, utan också över de andra och det hade det gjort redan i några år.

Jennifer fick ta den största smällen eftersom hon var nyast.

- Det kunde vara dörrar som slogs igen hårt och små saker som hon sa till mig dagligen bara för att pika.

Jennifer, som var teamledare, var inte heller rädd för att säga sin åsikt eller komma med nya idéer och förslag.

- Eftersom jag var ny ville jag också visa att jag kan min sak, men det kanske inte uppskattades att en ny person kom in och försökte ändra om eller komma med förslag.

Så många känner sig mobbade:

Inget stöd från sin chef

Jennifers chef visste om situationen, och hade också vetat om den tidigare. Enligt chefen var det Jennifers uppgift att ta hand om situationen och att reda ut den.

- Min chef tyckte att det var personalgruppens ansvar att reda ut det. Så därifrån fick vi inget stöd egentligen.

Efter att ha varit två teamledare till en början slutade sedan den ena som varit där längre, och Jennifer stod helt utan stöd.

- Då blev det bara värre. Jag hade inget stöd och jag ville ju vara tillgänglig för personalen som också blev utsatt. Den här personen som mobbade mådde ju inte heller bra. Jag försökte med allt möjligt: alla möjliga möten, individuella möten, personalmöten och möten med chefen men situationen eskalerade egentligen bara ändå till sommaren då jag fick sjukskriva mig för jag var utbränd och utmattad.

Jag kände mig dålig då jag misslyckats i ledarrollen.

― Jennifer

Jennifer försökte ta fram lagarna och styrdokumenten som måste följas i arbetet men hon fick inget gehör. Mobbaren brydde sig inte och ansåg sig kunna sin sak eftersom hen hade jobbat på arbetsplatsen ett visst antal år.

Det kändes hopplöst för Jennifer när personen som mobbade inte ville lyssna.

- Jag försökte och försökte men det blev till ingenting. Jag kände mig dålig då jag misslyckats i ledarrollen.

Jennifer hade önskat sig stöd. Hennes chef tog tag i situationen till slut genom att skicka alla till arbetshälsovården för sjukskrivning, men Jennifer tycker det borde ha skötts långt före det.

Hon skulle ha velat att chefen skulle ha pratat med mobbaren och på allvar sagt att det som pågår inte är okej och att det skulle få konsekvenser i fall det fortsätter.

“Förstod inte att jag blev mobbad”

Jenny är en annan ung kvinna som också blivit mobbad på sin arbetsplats. Men det insåg hon inte förrän mobbaren slutade på hennes jobb.

- Jag var jätteivrig över att börja jobba där. Jag märkte egentligen inte att något var fel i början. Det kom fram senare att det var en person som hade väldigt mycket emot mig.

En kvinna som viskar en mans öra.
Bildtext Kvinnor mobbas ofta genom att sprida rykten och exkludera andra.
Bild: Copyright (C) Andrey Popov/Mostphotos

En kollega var väldigt otrevlig mot Jenny och hälsade inte på henne. Hon blev också sur om andra kollegor hälsade på Jenny.

- Jag förstod inte det själv för att jag hade inte varit med om sådant på andra arbetsplatser. Nu efteråt har jag tänkt på att det var som att jag skulle ha varit i skolan. Inte gör man ju sådant på jobbet.

Jenny fick höra av sina andra kollegor att mobbaren frågat dem “varför är ni vänliga mot Jenny?” och “varför pratar ni med henne och tar med henne i diskussionen?”.

Mobbaren ville helt enkelt inte att någon annan skulle ha en normal kontakt med Jenny på arbetsplatsen eftersom mobbaren hade något emot henne.

- Jag kände mig nog lite dum efteråt då jag inte förstod att det var personligt riktat mot mig. Jag tänkte bara att hon hade en dålig dag eller att det var något i hennes personliga liv som gjorde att hon betedde sig som hon gjorde.

För Jenny känns det samtidigt lite som en lättnad att hon inte förstod att det var riktat mot henne, eftersom hon då inte hade haft någon lust alls att gå tillbaka dit.

- Det var en så ny arbetsplats så jag tänkte att det väl bara är att anpassa sig. Jag visste att den här personen skulle byta arbetsplats och sluta inom en viss tid så jag tänkte att problemen snart skulle ta slut. Jag förstod inte då att det var en så stor grej, som jag förstår nu efteråt.

Fler kvinnor upplever mobbning än män

I flera enkäter och undersökningar framkommer det att kvinnor oftare upplever mobbning än män.

Enligt Arbetslivsbarometern 2018 har 29 procent av männen och 39 procent av kvinnorna upptäckt mobbning bland arbetskamrater någon gång.

Bara en procent av männen säger att de lagt märke till mobbning regelbundet, medan andelen kvinnor som upplevt mobbning är 5 procent.

Sex procent av de som svarade i Arbetslivsbarometern svarade att det på arbetsplatsen sker diskriminering mot kvinnor. Bara två procent av de svarande ansåg att det skett diskriminering mot män på arbetsplatsen.

Denise Salin som är professor i företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan och som har forskat mycket i arbetsplatsmobbning säger att det här kan ha flera olika förklaringar.

Det finns antagligen också ett mörkertal både bland kvinnor och män när det gäller mobbning.

- Överlag tycker jag det är viktigt att betona att mobbning inte bara är ett kvinnoproblem. Det finns kanske människor som säger att det bara händer på kvinnodominerade arbetsplatser och att kvinnor är i luven på varandra. Det stämmer inte helt överens med verkligheten för visst förekommer mobbning också bland män, säger Denise Salin.

kvinnlig chef läxar upp manlig medarbetare som sitter med ryggen mot kameran
Bildtext Kvinnor blir ofta mobbade av både män och kvinnor medan män i regel blir mobbade av män.
Bild: Mostphotos/Andrey Popov

En av skillnaderna när det gäller män och kvinnor är att män i huvudsak mobbas av män, medan kvinnor mobbas av både män och kvinnor. Det finns också skillnader i hur mobbningen tar sig i uttryck.

- När kvinnor mobbar så är det oftare personrelaterade handlingar, rykten, exkludering och kränkande kommentarer. Medan män oftare använder arbetsrelaterade former av mobbning. Till exempel att man försvårar arbetet, man förlöjligar i samband med arbetet, håller undan info som gör det svårt att göra jobbet på ett vettigt sätt, säger Denise Salin.

Det kan också handla om att män har svårare att medge att de är offer då det strider mot mansrollen, säger Salin. Det förväntas att männen ska kunna stå på sig och det kan också vara mer socialt accepterat för en kvinna att söka hjälp.

- De negativa hälsoeffekterna av mobbning är ännu starkare hos män. Det skulle stöda just det här att det oftare är frågan om en grövre upplevelse innan en man erkänner att han blir mobbad.

Salin påpekar att kvinnor fortfarande innehar lägre positioner i arbetslivet och har man mindre makt så känner man sig kanske mer hotad och utsatt av negativa handlingar och upplever de som mer kränkande. Samtidigt har man svårare att försvara sig.

Hur ska man då stoppa mobbning?

Arbetsmiljön spelar en stor roll när det kommer till mobbning. I miljöer där det finns mycket oklarheter kring roller och där de anställda upplever motstridiga förväntningar är mobbning vanligare.

- För att förhindra det här skulle man behöva klara mål, klara riktlinjer och klara utvärderingskriterier. En fungerande intern kommunikation är viktig och det behöver ges en god introduktion till nyanställda, säger Salin.

Det behöver också sändas tydliga signaler om att mobbning inte är accepterat och i fall något skulle uppstå behöver arbetsplatsen och chefer reagera snabbt, menar Salin som påminner om vikten av gott ledarskap.

- Vi vet å ena sidan att har vi en ledare som är väldigt auktoritär så då finns risken att det beteende i sig kan gå överstyr och upplevas som mobbning. Om en ledare är väldigt passiv å andra sidan, så är risken större att mobbning uppstår mellan kollegor, för att ledaren inte riktigt tar sitt ledaransvar utan bara låter saker ha sin gång, säger Salin.

Gör såhär om du blir mobbad:

Jennifer blev sjukskriven och anmälde till kommunen

Jennifer blev utmattad och sjukskriven och går hos en psykoterapeut på grund av upplevelsen. Hon fick både psykiska och fysiska besvär och hon påverkas ännu i dag, nästan två år senare, av upplevelsen men hon säger att det har blivit mycket bättre.

- Jag fick en utmattning och det har ju påverkat hela min vardag. Mitt minne är inte som förut och jag sov inte ordentligt på flera månader. Min yrkesroll och passion för yrket har försvunnit och det är jag jätteledsen för. Jag var jättepassionerad och taggad i början för att få börja jobba och få nya erfarenheter.

Mobbning har bland annat effekter på den mentala hälsan och tar sig i uttryck i ångest, sömnsvårigheter, depressiva symptom. Man har till och med hittat kopplingar till förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar och en förhöjd diabetesrisk.

- Det finns en högre risk för sjukfrånvaro. Men mobbningsoffer kanske väntar till sista minuten med att faktiskt sjukskriva sig, Offret kanske är rädd för att de börjar tala ännu mer illa om man har varit borta. Man vill kanske vara där för att man vill visa att man är engagerad och försöker att göra sitt bästa, säger Denise Salin.

työuupunut esimiehen kanssa
Bildtext Mobbning kan få allvarliga konsekvenser för den mobbades hälsa.
Bild: Juha-Petri Koponen / Yle

Jennifer har ganska mycket trauman kring jobbet och speciellt för att leda en personalgrupp. Hon vet inte ännu om hon kommer att gå tillbaka och jobba inom samma bransch eller om hon utbildar sig på nytt.

Hon hoppas att passionen för yrket ska komma tillbaka, men att det finns mycket att jobba på ännu innan hon känner sig bekväm i det efter mobbningen.

- Till slut skrev jag en rapport om alla händelser och datum och det landade hos kommunens högsta chef. I efterhand då jag pratat med psykolog och andra så har de sagt att det var en så allvarlig sak att jag borde ha polisanmält det. Jag hade ju inte förstått att det var så allvarligt.

Allt detta ledde till att personen som mobbade gick med på att ta tjänstledigt i ett år.

I dag mår Jennifer ändå mycket bättre och hon är inte arg på någon som var delaktig i situationen. Hon studerar och har ett deltidsjobb, i en helt annan bransch, och hon känner att hon är på väg tillbaka.

Borde vi våga prata mer om vuxenmobbning?

Jennifer känner att det är svårt och nervöst att prata om mobbningen. Det finns alltid två sidor av en berättelse och hon vet inte vad de andra personerna som varit med om situationen eller som varit delaktiga ska tycka och tänka.

- Det kan ju hända att någon inte håller med eller tycker att jag berättar det på fel sätt. Det känns ännu som ett tabu att prata om att man är vuxen och ändå kan bli mobbad, säger hon.

Denise Salin säger att vi pratar mera om mobbning i dag eftersom andra risker i arbetslivet är mer under kontroll.

- Det finns mindre acceptans för mobbning. Går vi längre tillbaka i tiden så kanske man inte ens skulle ha sett det som ett problem, säger Salin.

Det är många unga som inte förstår sina rättigheter och kanske inte förstår att de blir felbehandlade.

― Jenny

Jenny tycker inte att man pratar tillräckligt om arbetsplatsmobbningen. Hon tror att det kan vara svårt att prata om och tycker att det är synd att man inte vågar ta upp sådana här saker.

Många är kanske rädda för konflikter eller till och med för att förlora sin arbetsplats eller arbetstimmar i fall man har inhopparkontrakt, menar hon.

Arbetsplatsen Jenny jobbade på var ganska många personers första arbetsplats och hon tycker att de unga borde få veta sina rättigheter.

- Det är många unga som inte förstår sina rättigheter och kanske inte förstår att de blir felbehandlade eller att det inte är okej att de blir behandlade hur som helst. De kanske bara tänker att det “oj det är min första arbetsplats jag får nu bli bollad fram och tillbaka hur som helst”.

Jennifer tycker att det är viktigt att veta att man kan anmäla mobbningen till till exempel Arbetarskyddsmyndigheten. Själv visste hon inte till en början att hon skulle ha fått anmäla händelsen vid företagshälsovården. Sedan hade hon ingen ork kvar att ta tag i det när det gått så långt.

- Troligen kunde mobbningen pågå så länge eftersom ingen anmält mobbningen eller vetat vart man kan anmäla den, säger Jennifer.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln