Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ledande läkare i Vasa misstänks ha skickat ut grundlösa räkningar på över 200 000 euro

Från 2020
gamla vasa sjukhus
Bildtext Gamla Vasa sjukhus.
Bild: Anki Westergård

Ledande läkaren för Gamla Vasa sjukhus misstänks för att ha skickat ut grundlösa räkningar för sinnesundersökningar. Polisen undersöker saken.

Totalt misstänks läkaren ha skickat ut räkningar på 212 000 euro. Från tidigare misstänks läkaren ha lämnat in grundlösa reseräkningar för 27 000 euro.

THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) överläkare Jukka Kärkkäinen blev i början av året vald till ordförande för sjukhusets ledningsgrupp. Han säger att nya oklarheter kring faktureringen började nystas upp så småningom.

- Jag fick granska en räkning från organisationen, säger Kärkkäinen.

Räkningen hade gjorts av den misstänkta läkaren i fråga och berörde en ersättning för sinnesundersökningar. Men sinnesundersökningar hörde till läkarens arbetsuppgifter.

Enligt ledningsgruppen hade läkaren under sin tjänstetid erhållit ersättning för gjorda sinnesundersökningar som egentligen menats för externa läkare.

Läkaren misstänks enligt utredningarna ha gjort det här i åtminstone tio år.

- Ärendet är ännu i startgroparna, men vi har bestämt oss för att skicka ärendet till polisen för utredning, säger Kärkkäinen.

- Vi vet inte ännu om det leder till en utredning.

Yle har inte kunnat nå förundersökningsledaren för en kommentar.

Läkaren avgick från sitt arbete som ledande läkare i januari, men har fortsatt i sin tjänst som överläkare.

Sjukhusets ledningsgrupp har på flera möten under åren 2019 och 2020 diskuterat frågan om att ge sparken åt läkaren, men man har inte sett att det finns förutsättningar för det. Ledningsgruppen tog senast upp frågan den 8 oktober.

Ärendet tas upp igen på fredag.

Anonymt angivelsebrev

Det här är redan andra gången som man bett om att utreda läkaren i fråga. Helsingin Sanomat skrev i november 2019 (bakom betalmur) att läkaren misstänks för grundlösa reseräkningar. Då handlade det om en summa på 27 000 euro.

Polisen misstänker läkaren för grov bedrägeri. Enligt Kärkkäinen är förundersökningen på slutrakan då det gäller reseräkningarna.

Yle har fått ta del av ledningsgruppens protokoll, ur vilka det framkommer att man sedan sommaren 2019 undersökt misstankarna. I en intern utredning granskade man då reseräkningar för åren 2017-2019.

Enligt den misstänkta läkaren har utgifterna uppstått från resor mellan Vasa och Kuopio som gjorts i undersökningssyfte. Baserat på räkningarna kunde man inte fastställa ifall resorna faktiskt har gjorts och ifall de var nödvändiga för arbetet.

Senare fick THL ett anonymt angivelsebrev daterat den 2 september 2019. I brevet framställdes nya misstankar om oklarheter kring läkarens agerande.

Jukka Kärkkäinen berättar att man för reseräkningarnas del även utrett ifall en reseorder har gjorts för resorna och varför de har godkänts.

Varför har man inte lagt märke till misstänkta grundlösa räkningar tidigare?

- Ja, även det utreds nu grundligare. Jag kan inte ta ställning till det för tillfället, säger Kärkkäinen.

Ledningsgruppen har tidigare konstaterat att läkaren inte åtnjutit fullt förtroende bland medlemmarna i ledningsgruppen.

Enligt ledningsgruppen borde en tjänsteman känna igen situationer där det handlar om att få oförtjänt nytta.

Kärkkäinen lyfter upp det faktum att ledningsgruppen har fått all den information de behöver av sjukhuset. Det finns inga misstankar om att sjukhuset gjort något fel.

Den misstänkta läkaren har svarat på Yles intervjuförfrågan via e-post. Han anser att han bara kort kan kommentera en pågående utredning.

- Ärendet har inget att göra med hur jag skött mitt jobb med patienter. Något annat kan jag inte säga, skriver läkaren.

Ett statligt sjukhus för kriminella

I Gamla Vasa sjukhus görs sinnesundersökningar för brottsmisstänkta personer som domstolen skickat till undersökning. I undersökningarna utreds ifall den misstänkta varit tillräknelig vid tidpunkten då brottet begicks.

I sjukhuset behandlas också så kallade kriminalpatienter. De har enligt domstolen ansetts vara otillräkneliga och har dömts till vård i stället för fängelsestraff.

Artikeln baserar sig på Oikeuspsykiatrisen sairaalan ylilääkäriä epäillään 212 000 euron perusteettomista mielentilalaskuista – poliisille tehty tutkintapyyntö skriven av Tuomas Rimpiläinen. Översättning och bearbetning Juho Teir.

På andra språk