Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kårkulla kan upplösas om regeringens förslag går igenom: "Ett steg i rätt riktning"

Från 2020
Kårkulla i Pargas.
Bildtext Regeringens förslag till vårdreform tyder på att Kårkulla kommer att upplösas.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Enligt det senaste förslaget för vårdreformen kommer ansvaret för bastjänster för personer med funktionsvariationer att överföras till välfärdsområden.

I praktiken kan regeringens förslag också innebära att samkommunen Kårkulla, som bland annat haft ansvar för boenden och dagsverksamhet för personer med funktionsvariationer, kommer att upplösas.

Vid Kårkulla har man tidigare uttryckt rädsla för att lagförslaget gällande social- och hälsovårdsreformen kommer att få negativa följder eftersom deras verksamhet skulle splittras och i fortsättningen skötas av olika landskap.

"Steg i rätt riktning"

Enligt Lisbeth Hemgård, som är verksamhetsledare vid intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland, FDUV, är ändå det senaste lagförslaget ett steg i rätt riktning.

- Detta är ett steg mot en mer modern vårdform för personer med funktionsvariationer, men det är viktigt att påminna om att vi inte har sett hela förslaget ännu utan bara ett sammandrag, säger Hemgård.

Bild på Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV
Bildtext Lisbeth Hemgård tror att Kårkulla nu kommer att lösas upp.
Bild: Merja Vallinoja/Yle

Kårkullas specialkunnande behövs

Hemgård är ändå tydlig med att det specialkunnande som finns inom Kårkulla kommer att behövas också i framtiden, trots att mycket nu tyder på att samkommunen kommer att splittras.

- För att välfärdsområdena ska kunna klara av sin uppgift så behöver de ju köpa de här tjänsterna av Kårkulla. Det rör sig om en lång övergångsperiod för att flytta över ansvaret, så i praktiken kommer det inte att innebära så stora förändringar, säger Hemgård.

Trots att Lisbeth Hemgård överlag ser positivt på framtiden när det gäller vården av personer med funktionsvariationer kan hon ändå se vissa orosmoln vid horisonten.

- Det som oroar mer än vem som anordnar tjänsterna är ifall det kommer att finnas tillräckligt med resurser.

Vi har även kontaktat Kårkulla samkommuns direktör Sofia Ulfstedt, men hon vill inte kommentera vad regeringens förslag kan ha för konsekvenser för Kårkulla samkommun före hon fått läsa förslaget i sin helhet.

Diskussion om artikeln