Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kritiken mot nya färdtjänsten i Västnyland fortsätter - flera intresseorganisationer fördömer hela reformen: "Titanic kunde heller inte sjunka"

Från 2020
Uppdaterad 15.10.2020 12:47.
En taxi kör i regnet. Fågelperspektiv. Bilen syns genom ett regnvått fönster.
Bildtext Den som inte kan använda kollektivtrafik på grund av en funktionsvariation, får i stället färdtjänst. Man beviljas ett antal taxiresor per månad för att kunna leva ett normalt liv. Västnyland planerar en ny gemensam färdtjänst.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Tänk dig att du behöver komma till butiken eller vill träffa en vän på andra sidan din hemkommun. Tänk dig också att du har en funktionsvariation: du kanske inte kan se, du använder rullstol eller du har svårt att göra dig förstådd. Då får du använda taxi och tjänsten kallas färdtjänst.

Den västnyländska färdtjänsten ska betjäna 8500 kunder - reformen väcker motstånd

11:59

Just nu planeras ett helt nytt färdtjänstsystem i Västnyland. Det ska betjäna ungefär 8 500 kunder från Esbo till Hangö.

Esbo stad håller i trådarna för arbetet och det har inte gått som på räls.

Det jag inte förstår är varför man måste bygga ett, jag tänkte säga hurja schabrak , men ett system som är klumpigt

Mia Lohman, anhörig

En hel del är fortfarande öppet och senast i tisdags (13.10) meddelade Esbo stad att starten skjuts upp ytterligare.

Många rädslor

Flera intresseorganisationer, som jobbar för människor med funktionsnedsättningar, är lika missnöjda med planerna nu som när arbetet körde i gång för ett par år sedan.

- Jag kan förstå att taxilagstiftningen har förändrats och tjänsten måste konkurrensutsättas på nytt. Men det jag inte förstår är varför man måste bygga ett, jag tänkte säga hurja schabrak, men ett system som är klumpigt och inte tar i betraktande dem som ska använda systemet. I synnerhet när du har haft ett fungerande system, säger Vichtisbon Mia Lohman.

Hennes man har en allvarlig synskada.

Mia Lohman, och många organisationer som jobbar med funktionshinder, har skrivit ett öppet brev till de västnyländska kommunernas beslutsfattare. De befarar att den nya färdtjänsten gör livet svårare för klienterna.

Rullstol i närbild.
Bildtext Också med en funktionsvariation ska det vara möjligt att leva ett gott liv.
Bild: Andrey Popov

De är rädda att rätten att beställa en bekant taxichaufför i praktiken stramas åt. De fördömer beslutet att chauffören inte längre ska assistera kunden under resan och heller inte får betalt för sådan assistans. Möjligheten att stanna under resan och sköta något ärende begränsas i det nya systemet och det ser intresseorganisationerna som ytterligare en försämring.

Samma kritik har de framfört redan tidigare, men de upplever att deras synpunkter inte har tagits på allvar trots att de nog har fått vara med under planeringen.

- Det blir nog bra bara alla bitarna faller på plats.

Det tror Kari Sirviö, logistikdirektör i Esbo, tjänstemannen som ansvarar för den nya färdtjänsten. Esbo stad anser att det nya systemet blir modernt, jämlikt och tryggt. Klienternas röst har hörts och många av deras förändringsförslag har tagits med.

Kontakta färdcentralen via din app, sedan skickas en dagbil eller en kontraktsbil

Men vi tar det från början.

Har du en funktionsvariation, kan du inte bara hoppa på bussen, om det nu går någon buss där du bor. Du kan heller inte cykla eller köra bil dit du ska. I stället får du lov att ringa efter en taxi, som i det här fallet alltså kallas färdtjänst. Det har du enligt lagen rätt till eftersom du ska kunna leva ett självständigt och fullvärdigt liv med din funktionsvariation.

Det som nu planeras i Västnyland är ett system där ett företag ska sköta färdcentralen, det vill säga ta emot beställningar och skicka en bil dit den behövs.

Har du beställt i förväg ska bilen komma enligt överenskommelse. Beställer du när behovet uppstår ska bilen komma inom en timme. Om bilen är mer än en halv timme försenad får du avboka utan att förlora en resa. Antalet resor du får per månad är ju begränsat.

en person håller i en mobiltelefon
Bildtext En app för färdtjänsten ska hjälpa vid beställningen. I appen har klienterna egen profil så färdcentralen vet vilken typ av bil och assistans som kan behövas. Bildsättningsbild.
Bild: Anni Martikainen/Folk

Men det räcker inte med en färdcentral. Det ska förstås finnas ett antal bilar som kör klienter. Både chaufförerna och kunderna ska gärna kunna använda en app där varje klient har en egen profil så man vet hurdana taxi- och hjälpbehov just den klienten har. Samtidigt ska det också vara möjligt att beställa bil på traditionella sätt, såsom per telefon eller e-post.

Här kan du gå in på färdcentralens webbplats.

Här hittar du färdcentralens klientanvisningar.

Det ska finnas så kallade 47 dagbilar. Dagbilarna blir på sätt och vis den västnyländska färdtjänstens egna bilar då de under dagtid inte ska sköta några andra transporter alls.

Av de här 47 dagbilarna ska 40 finnas i Esbo. Tre bilar ska finnas i Kyrkslätt, två i Lojo och två i Raseborg.

Utöver dagbilarna ska det finnas flera hundra så kallade kontraktsbilar som kompletterar servicen. De kan sköta både färdtjänstuppdrag och andra transporter åt andra klienter. De är alltså inte reserverade för färdtjänsten, utan kan vara upptagna med annat.

Västerleden i Esbo maj 2020. Motorväg, höghus, storstadskänsla.
Bildtext Förhållandena i Västnyland varierar. Västnyland kan vara lika med storstad, som här vid Västerleden i Esbo.
Bild: Silja Viitala / Yle
Flygfoto över åkrar och skog och en gård med ladugårdar och flera andra hus.
Bildtext Västnyland är också landsbygd, som här i Ingå.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

De mindre kommunerna (Hangö, Ingå, Sjundeå, Vichtis, Högfors, Grankulla) har inga egna dagbilar. Men här ska både grannkommunernas dagbilar och kontraktsbilarna finnas tillgängliga. Det hoppas i alla fall Kari Sirviö.

- Avsikten är att bilarna kan köra till kunden också lite längre bort ifrån.

På glesbygden har tillgången på taxibilar varit en stor utmaning.

Kan man nu garantera att den som behöver en färdtjänsttaxi också får en bil inom en timme som det lovas?

- Om det inte finns bilar tillgängliga, så får vi väl lov att konkurrensutsätta tjänsten på nytt, säger Kari Sirviö vid Esbo stad.

Men han tror att bilarna ska räcka till och hoppas att ersättningen är tillräcklig för att göra färdtjänstuppdragen lockande för taxichaufförerna.

Rätten att anlita egen bekant chaufför

En av de springande punkterna i färdtjänstdebatten är rätten att anlita en egen bekant taxichaufför, som dessutom också ska ha rätt att assistera klienten och få ersättning för det. Det här håller nu på att slopas lyder kritiken.

- Jag har en bekant i Kyrkslätt som har haft stroke. Han kan inte kommunicera och sitter i rullstol. Sedan kommunen för några år sedan tog bort hans rätt till egen bekant taxi, har han inte använt färdtjänst en enda gång.

En röd taxibil fotad bakifrån. Sommar, oskarpa byggnader i bakgrunden.
Bildtext Att kunna anlita en bekant taxichaufför är viktigt, säger Mia Lohman.
Bild: Silja Viitala / Yle

- Också min egen make, som har en synskada, har sagt att han kommer undvika att använda färdtjänsten eftersom stressen ökar så mycket med det system som nu byggs upp, berättar Mia Lohman.

Det begränsar livet för personer med funktionsvariation. Dessutom skyfflar man över mer ansvar på deras nära, säger Mia Lohman.

- Också i Kyrkslättfallet har det gått just så. Där är det hustrun som nu kör.

- Du blir en oavlönad assistent. Alla har inte tid och möjlighet att hjälpa till. Och hur går det med alla dem som inte har en anhörig som kan hjälpa? frågar Mia Lohman.

Här är det viktigt att notera att det är hemkommunen som beslutar om rätten att använda bekant taxi, inte den nya färdcentralen.

Men allt hänger förstås ihop.

Kvinna skjuter på rullstol där det sitter en äldre person.
Bildtext Hur mycket eller lite ska taxichauffören få hjälpa en färdtjänstklient? Och ska hen få betalt för det?
Bild: Yle/Stefan Paavola

Intresseorganisationerna är missnöjda med att chauffören enligt de nya reglerna inte ska assistera klienten under resan, eller i alla fall inte få extra betalt för det.

Om man stannar för ett ärende, får det ta högst tio minuter och avvika högst två kilometer från den rutt som färdcentralen har bestämt.

Det leder enligt Lohman till galna situationer.

- När min make kommer från jobbet i Helsingfors kan han till exempel gå till postautomaten på vägen hem. Hans taxichaufför går med honom till automaten och knäpper in koden. Det tar inte många minuter.

- Men i framtiden assisterar chauffören inte längre. I stället måste han ha med sig en egen assistent vid dessa besök. Så i praktiken måste assistenten vänta vid automaten eller så måste man köra efter en assistent som kommer och knäpper in koden. I min värld låter det här i alla fall helt absurt!

Här är de som undertecknade kritikbrevet till kommunernas beslutsfattare i Västnyland

Oklart om spar på ett ställe ökar kostnaderna på ett annat

Den nya färdtjänsten ska förutom trygga servicen också hjälpa kommunerna att hålla kostnaderna i styr. Men kritikerna varnar alltså för att kostnaderna i stället ökar någon annanstans, då klienterna oftare tvingas använda assistentservice, som enligt dem är dyrare och svår att få.

Om det stämmer att kostnaderna kan öka på annat håll ökar, vet man inte. Det har inte tagits med i kalkylerna för den nya färdtjänsten, medger Kari Sirviö vid Esbo stad.

- Några sådana kalkyler har vi inte gjort.

Anne Berners taxilag krävde nya tag

Det är kommunen som betalar för färdtjänst.

Summorna har inte varit obetydliga. I Raseborg med cirka 30 000 invånare räknade man för ett par år sedan med nästan en miljon euro till färdtjänsten. I Esbo har färdtjänsten kostat cirka 11 miljoner per år.

Och kostnaderna lär inte sjunka eftersom de äldre, också äldre med olika funktionsnedsättningar, ökar.

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C)
Bildtext Kommunikationsministern Anne Berner (C) ville avreglera och digitalisera de finländska trafiksystemen.
Bild: AOP

För några år sedan fick Finland en ny taxilag, Anne Berners avreglerande lag. Bilarna fick börja köra var de vill och priset fick de också avgöra friare än när staten hade sitt finger med i spelet.

Taxilagsreformen innebar en stor förändring för hela branschen och kunderna fick också snabbt känna av förändringarna. Också systemen för färdtjänst sattes under lupp.

I Västnyland slog några kommuner först ihop sig för att med lite bredare axlar sköta upphandlingen av färdtjänst.

Men det här med upphandling är en svår konst för mindre kommuner och redan för ett par år sedan föddes tanken att bredda axlarna ytterligare.

Samtliga västnyländska kommuner från Vichtis till Hangö beslutade upphandla ett eget färdtjänstsystem. Systemet skulle byggas upp under Esbo stads vingar. Det skulle tas i bruk sommaren 2019, men nu väntar man fortfarande.

Försening efter försening

Det finns flera orsaker till förseningarna.

En orsak är besvär kring valet av företag som ska sköta färdcentralen. Marknadsdomstolen ansåg att kriterierna för valet var otydliga. Men det tyckte inte Esbo stad. De har nu vänt sig till Högsta förvaltningsdomstolen.

Under tiden man väntar, har tillfälliga avtal snickrats ihop så att systemet i princip kunde köras i gång trots pågående domstolsbehandling.

Medan färdcentralsvalet ligger på domstolens bord, svettas Esbo stad med att gå igenom taxibilsofferterna.

Esbo fick in offerter för hela 1 600 taxibilar.

Ett oslagbart radarpar: Kenneth och Duffe
Bildtext Personer med synskada hör till dem som anlitar färdtjänst. Ibland behövs en bil där också ledarhunden får åka med.
Bild: Yle/Peter Lüttge

Att gå igenom alla chaufförers och taxiföretags skatte- och brottsregistersuppgifter, samt kolla upp var i Västnyland de kunde köra färdtjänsttransporter, är ett stort jobb som också gör att starten försenas menar Kari Sirviö.

- Vi måste skjuta fram starten. Vi hoppas nu komma i gång i slutet av december eller början av januari, uppger logistikdirektör Kari Sirviö vid Esbo stad.

En del kommuner, bland dem Kyrkslätt, har också signalerat att de ännu inte är redo ge sitt godkännande till planerna. Andra kommuner, bland dem Raseborg och Hangö, har på grund av förseningarna beslutat fortsätta med nuvarande system fram till årsskiftet.

Små kommuner börjar?

Den nya färdtjänsten kör kanske i gång i de mindre kommunerna.

Det här var egentligen tanken redan tidigare. Till exempel Hangö skulle vara en av dem som är med från första början. Men sedan ändrades planerna och det blev de stora, Esbo och Kyrkslätt, som skulle inleda. Men nu är man tillbaka i ruta ett och överväger trots allt att börja med de små.

- Där är det lättare att lappa på, än i stora Esbo, ifall taxibilarna trots allt inte räcker till eller något annat inte fungerar, förklarar Sirviö och hänvisar till gjorda riskanalyser.

Hangös Elisabeth Kajander: Så här blir det i framtiden med social- och hälsovården

- Det här är den nya trenden. Det är hitåt vi går. Det här är det området som gäller för vår del, säger Elisabeth Kajander, grundtrygghetsdirektör i Hangö.

Hon avser social- och hälsovårdsreformen där Esbo och övriga Västnyland ska utgöra det västnyländska välfärdsområdet.

Hangös Elisabeth Kajander: Så här blir det i framtiden med social- och hälsovården

4:45

Hon tycker att Hangö har kunnat påverka hurdan färdtjänsten blir.

- Jag tycker nog också att våra åsikter har beaktats.

Kajander säger att Hangö bland annat har poängterat hur annorlunda förhållandena är i Hangö än i huvudstadsregionen.

- Avstånden är långa och området glest befolkat.

Elisabeth Kajander med havet och sandstrand i bakgrunden.
Bildtext Elisabeth Kajander säger att utvecklingsarbetet med färdtjänsten ska fortsätta.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Hon betonar ändå att utvecklingen måste fortsätta tills systemet fungerar och kunderna är nöjda.

- Det måste vara öppet tills det är så bra som möjligt.

- Vi måste fortsätta lyssna på dem som vet hur det borde fungera.

Lohman: Glöm Titanic, utnyttja det som funkar och ge alla kunder rätt till egen bekant taxi

Mia Lohman anser att tjänstemännen helt felaktigt blint tror på projektets framgång.

- Titanic kunde heller inte sjunka. De menar att det här systemet fungerar till hundra procent.

Det hon och intresseorganisationerna önskar är en så liten förändring som möjligt.

- Önskedrömmen är det som jag tror skulle vara den enklaste och billigaste lösningen. Man skulle utnyttja de gamla strukturerna, upphandlingen skulle göras på nytt och alla färdtjänstanvändare skulle få rätt till egen bekant taxi.

Diskussion om artikeln