Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hälsoaspekter och fastighetspriser bekymrar Forsbyborna då vindkraftsplanerna är aktuella i Lovisa igen

Från 2020
Åker, skog och vindkraftverk i bakgrunden.
Bildtext Så här skulle de åtta planerade vindkraftverken se ut vid Malmgård då avståndet till närmaste vindkraftverk är fyra kilometer. Vindkraftverken har en höjd på 280 meter.
Bild: Lovisa stad

Frågan om åtta vindkraftverks vara eller icke vara i Tetom nära Forsby i Lovisa engagerar ortsborna stort.

Ett sextiotal personer deltog i ett tre timmar långt möte på onsdag kväll för att ta del av nya forskningsrön om infraljudets påverkan och för att höra hur planeringen nu läggs upp.

- Frågor som väckte debatt var hälsan, ljudnivån och hur fastighetspriset kan påverkas, säger Fred Sahala. Enligt uppgifter har priserna gått ner med upp till 20 procent vid vissa vindkraftsparker.

Han och många andra bänkade sig trots coronatider i Forsby skolcentrum. Debatten som följde var den här gången lugnare än under tidigare möten.

- Stämningen var god och saklig. Jag hade, vis av tidigare gånger, väntat mig lite stora bokstäver som man säger.

Stort publikintresse överraskade inte

Också vindkraftens påverkan på djur och fågellivet togs upp under kvällen. Han blev inte överraskad av det stora publikintresset.

- För vindkraftverken är på något vis kanske lite skrämmande och så är invånare oroade över frågor kring hälsa och välbefinnande. Visserligen är vindkraft säkert bra, då det är en ren energi som vi får, säger Fred Sahala.

Tror du att den här kvällen fick någon i Forsby med omnejd att omvärdera sin ståndpunkt?

- Då vi gick ut råkade jag tala med två par. Det ena paret var av den åsikten att de vidhåller sin negativa ståndpunkt till planerna medan det andra paret såg kvällen som givande och funderade på att omvärdera sina tankar.

Vindkraftsparken i Tetom - det här planeras

Sari Paljakka, tf direktör för näringsliv och infrastruktur i Lovisa, var också med på mötet i Forsby skolcentrum.

Till Yle Östnyland säger hon innan mötet att delgeneralplanen för vindkraft i Tetom kommer att behandlas i stadens nämnder igen. När det blir av vet hon inte riktig ännu.

- Det finns ännu inte någon fastslagen tidtabell. Vi tar nu först del av Lovisabornas kommentarer och synpunkter kring den undersökning om infraljudets hälsopåverkan som presenterades, säger hon.

Tidigare har vindkraftsplanerna stött på patrull i näringslivs- och infrastrukturnämnden som i våras beslöt att inte sätta ut planerna till påseende.

- Det här är en rätt unik undersökning som Teknologiska forskningscentralen VTT har gjort med Panu Maijala som ansvarig ledare, säger Sari Paljakka.

I en intervju för Yle Uutiset har Panu Maijala redogjort för undersökningen Infraljud från vindkraftverk och hälsan.

Slutsatsen i undersökningen är att människor inte kan varsebli det infraljud vindkraften ger upphov till och att infraljudets påverkan på kroppen inte går att mäta.

Panu Maijala betonar att undersökningen är omfattande, grundlig och tvärvetenskaplig.

- Den är ytterst grundligt gjord med hjälp av de bästa forskarna från olika vetenskapsgrenar som finns i Finland.

Infraljud går inte att höra

Mätningar gjordes vid vindkraftsparker belägna i Kurikka och i Brahestad under 308 dygn. Undersökningen utfördes både inomhus och ute vid vindkraftverksområdet samt längre bort.

Ljud med frekvenser under 20 hertz kallas för infraljud och går inte att höra. Infraljud uppfattas bara av människan vid kraftiga ljudnivåer, och då i form av vibrationer. Infraljud uppstår i till exempel kraftverk, flygplan, ventilationssystem, vulkaner och kraftiga vindar.

Vindkraftsprojektet i Tetom påbörjades för sex år sedan och ett första planförslag till delgeneralplan var framlagt till påseende sommaren 2015.