Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sexuella trakasserier på Sibelius-Akademin: Sju fall har utretts under de senaste två åren – en lärare har fått sparken

Från 2020
Huvudingången till Sibelius-Akademin i Helsingfors.
Bildtext Sju olika lärare vid Sibelius-Akademin har bestraffats för de sju fall som uppdagats under åren 2018–2020.
Bild: Joni Haavisto / AOP

Vid Sibelius-Akademin har man ingripit mot sexuella trakasserier upprepade gånger under de senaste två åren, uppger akademins dekan och blivande rektor Kaarlo Hildén för Yle Uutiset.

Totalt sju fall där lärares beteende har klassificerats som sexuella trakasserier har utretts.

Av de sju fallen som utretts handlar fyra om sådant som inträffat den senaste tiden, tre går flera år tillbaka i tiden.

Sju olika lärare har bestraffats för de sju fall som uppdagats under åren 2018–2020, berättar Kaarlo Hildén.

Sibelius-Akademin har en femgradig åtgärdsskala. Den lindrigaste åtgärden är att man tas in för ett samtal, sedan följer en anmärkning, en muntlig varning, en skriftlig varning om uppsägning och till sist uppsägning.

Kaarlo Hildén, Helsinki, 11.08.2020
Bildtext Sibelius-Akademins dekan och blivande rektor Kaarlo Hildén.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Enligt Hildén har akademin använt sig av samtliga åtgärder i trakasserifallen. Sju gånger har lärare tagits in för samtal. Tre varningar har utfärdats och ett fall har lett till att en lärare fått sparken.

Hildén berättar att de olika fallen av sexuella trakasserier varit mycket olika och ibland har de varit svåra att tolka.

- Ibland står ord mot ord och ibland förändras minnena med tiden. Det är viktigt att sträva till att höra båda parterna i lugn och ro. Det är svåra saker för alla parter och kräver noggrann utredning. I slutändan är det inte lätt att veta hur situationen gått till, framför allt om det gått en tid sedan händelserna.

Lägre tröskel att berätta om trakasserier

Orsaken till att fler fall av sexuella trakasserier lyfts fram de senaste åren är enligt Hildén att universitet strävat efter att sänka tröskeln för studenterna att rapportera om eventuella trakasserier.

På grund av det här har studenter också börjat prata om gamla erfarenheter. Universitetet har nolltolerans för sexuella och andra trakasserier.

- Vi har exempelvis skapat principer för god interaktion inom Sibelius- Akademin. Vi har en tydlig policy för att förhindra osakligt beteende. Därtill har personer i studentkåren utsetts som kontaktpersoner för att sänka tröskeln för att rapportera om trakasserier, säger Hildén.

Hildén berättar att han har betonat vikten av frågan i sina brev riktade till personalen. Dessutom har verkstäder för att hantera svåra frågor ordnats för lärarna.

- Det är krävande att studera inom vårt område. En konfidentiell och säker atmosfär är en nyckelfaktor hos oss. Vi måste fungera som en modell för vilken typ av arbetskultur vi vill skapa inom musikbranschen.

Sibelius-Akademin som verkar inom Konstuniversitetet sysselsätter kring 600 lärare och har 1 400 studerande.