Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Läroplikt tills du är 18 år från och med 2021 – undervisningsminister Andersson presenterade regeringens förslag

Från 2020
Uppdaterad 15.10.2020 16:41.
Elever sitter vid ett bord och gör uppgifter på papper.
Bildtext De som blir klara från grundskolan våren 2021 är de första som omfattas av den förlängda läroplikten.
Bild: Antti Kolppo / Yle

De som går ut grundskolan 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet, enligt regeringens förslag. Det här ska öka jämlikheten och höja kompetensnivån i Finland, motiverar undervisningsminister Li Andersson (VF).

Andersson presenterade förslaget under en presskonferens på torsdag eftermiddag. Se hela presskonferensen här nedan.

Svenska Yle live: Info om nya coronarekommendationer samt om förlängd läroplikt - Spela upp på Arenan

Att utvidga läroplikten har varit en av de centrala reformerna i regeringsprogrammet. Tanken är att alla ska studera tills de är minst 18 år och skaffa sig en andra stadiets utbildning.

I nuläget tar läroplikten slut efter klass nio eller när man fyllt 17 år.

Vill höja kompetensen i Finland

Andelen unga som inte skaffar sig en utbildning på andra stadiet ligger kring 15–16 procent.

– Trots att vi har bra projekt för att få unga att fortsätta studera är andelen elever utan examen från en andra stadiets utbildning fortfarande stor, säger Andersson.

Enligt Andersson ligger sysselsättningen bland personer som inte har en examen från en andra stadiets utbildning på 45 procent. Hon menar att reformen behövs för att stärka jämlikheten och höja kompetensen i Finland.

– I dagsläget har utbildningsnivån stannat av och samtidigt stiger kompetenskraven på arbetsmarknaden. Därför behövs det här.

Gratis för eleven – miljontals euro för samhället

I samband med att studier på andra stadiet blir obligatoriska ska utbildningen också bli avgiftsfri. Bland annat måltider, läromedel, redskap, skolresor och obligatoriska studentprov betalas av staten.

Nästa år när den utvidgade läroplikten gäller endast en årskurs är anslaget 22 miljoner euro. År 2024 är summan uppe i 129 miljoner.

Största delen av kostnaderna utgörs av läromedel för gymnasiestudier (60,2 miljoner), läromedel för yrkesutbildning (21 miljoner) och stöd för skolresor (27,5 miljoner).

Satsningar på studiehandledning – stort ansvar på skolor och kommuner

För att den utökade läroplikten ska fungera i praktiken planerar regeringen att utvidga studiehandledningen både i grundskolan och på andra stadiet.

Åttonde- och niondeklassare ska få effektiverad handledning som förbereder dem för fortsatta studier. Och när en elev har gått ut nian är skolan förpliktigad att följa upp att hen fortsätter sina studier.

Handledningen ska fortsätta på andra stadiet. Där kan det handla om att ge stöd i studierna eller att hjälpa studeranden att byta studieinriktning. Vid behov finns det möjlighet att be om avbrott i slutförandet av läroplikten.

– De läropliktiga kan inte själv anmäla om avbrott i studierna utan att ha en ny studieplats. Det här ska garantera att ingen faller mellan stolarna, säger Andersson.

Undervisningsminister Li Andersson står i talarstol och presenterar regeringens förslag om utvidgad läroplikt.
Bildtext Undervisningsminister Li Andersson sa att det är en stor glädje för henne att få presentera regeringens förslag om utvidgad läroplikt.
Bild: Lehtikuva

Det är i sista hand kommunen som är ansvarig att se till att ungdomarna dyker upp på sina studieplatser.

– Om någon inte dyker upp eller avbryter studierna så är det kommunens plikt att reda ut situationen med den läropliktiga eller dennes vårdnadshavare.

Skräddarsydda lösningar för unga som inte vet vad de ska göra

Elever som inte har klart för sig vad de ska göra efter grundskolan kan i fortsättningen styras till så kallad förberedande utbildning.

Det här är enligt Andersson en ny utbildningshelhet där eleven ska få förbereda sig för utbildning på andra stadiet. Tanken är att det ska vara mera enhetligt än alternativen som erbjuds i nuläget.

– För varje studerande görs en individuell helhet beroende på vad just den personen behöver. Man kan till exempel höja betygen från grundskolan, stärka sina språkkunskaper eller sin studieteknik, förklarar Andersson.

Man ska kunna delta i förberedande utbildning i ett år eller kortare.

– Vi vill vara så flexibla som möjligt. Det ska till exempel gå att flytta sig från en yrkesutbildning tillbaka till förberedande utbildning och andra vägen.

Systemet med förberedande utbildning ska träda i kraft 2022.

Kritiseras på många fronter

Regeringens förslag om utvidgad läroplikt har tidigare kritiserats för att vara för dyrt och för att inte ta alla unga i beaktande.

Bland annat Finlands svenska skolungdomsförbund har uttalat sig om att förslaget inte tar tag i grundproblemet med hemmasittare.

Matilda Wrede-Jäntti som är forskare i ungdomsfrågor vid Helsingfors universitet lyfter å sin sida upp att skolan inte alltid är rätt plats för en ung person och Tariku Ahlfors som är verksamhetsledare för ungdomsverksamheten Sveps poängterar att pengarna kunde användas bättre genom att stöda unga som är i risk för att marginaliseras och de som har svårt i skolan.