Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tre år sedan Skogbyolyckan där tre beväringar dog - här är händelserna som ledde till att ärendet nu behandlas i hovrätten

Från 2020
Uppdaterad 04.02.2021 11:07.
Bild från olycksplats i Raseborg.
Bildtext Militärfordonet på olycksplatsen i Skogby 26 oktober 2017.
Bild: Lehtikuva

På morgonen den 26 oktober 2017 skedde en krock mellan ett militärfordon och en rälsbuss i Skogby nära Ekenäs. Fyra personer dog i olyckan. Militärfordonet var totalt demolerat och låg i diket då Yle Västnyland kom till platsen klockan halv nio.

Det har varit många svängar i rätten efter olyckan i plankorsningen i Skogby, mellan Ekenäs och Hangö.

Först meddelade åklagarämbetet i Västra Nyland att man inte väcker åtal mot föraren i militärfordonet, men biträdande riksåklagaren hävde det beslutet.

I Västra Nylands tingsrätt förkastades sedan åtalen och det ingrep biträdande riksåklagaren också mot.

På måndag (19.10) inleds förhandlingar i Helsingfors hovrätt.

Beväringar och en passagerare dog

Det är nu nästan tre år sedan olyckan hände i Skogby.

Strax efter klockan åtta på morgonen den 26 oktober 2017 kom larmet om olyckan. Militärfordonet hade deltagit i en övning på Syndalens övningsområde och olyckan inträffade då fordonet från Nylands brigad skulle köra över plankorsningen.

En ambulans står vid en snöig plankorsning. På bilden syns också flera brandmän.
Bildtext Olyckan inträffade vid åttatiden på morgonen den 26 oktober 2017.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Tre beväringar dog i krocken med rälsbussen. En passagerare i tåget dog också, men då var det oklart om det hade att göra med olyckan. Totalt elva personer skadades.

I december 2017 visade en rättsmedicinsk undersökning att passageraren i tåget dog på grund av en sjukdomsattack. Olyckan var inte orsaken till sjukdomsattacken.

Krisarbete bland beväringarna

En presskonferens ordnades samma dag som olyckan skett.

Där berättade kriminalkommissarie Mats Sjöholm att Västra Nylands polisinrättning inlett undersökningsarbetet, men förundersökningen flyttades sedan över till enheten för utredning av allvarliga olyckor.

Just då kunde Sjöholm inte säga exakt vad som hade hänt på olycksplatsen.

Bild från olycksplats i Raseborg.
Bildtext Rälsbussen körde från Ekenäs till Hangö på olycksmorgonen.
Bild: Yle/Paula Tiainen

Stabschef Jörgen Engroos från Nylands brigad berättade att brigaden genast inlett krisarbete bland beväringarna.

Olycksutredningscentralen meddelade att ingen vet vad som har hänt, men de ska undersöka det ordentligt.

"Stäng plankorsningen"

I november 2017 rekommenderade Olycksutredningscentralen att plankorsningen i Skogby stängs.

Trafikverket beslöt i samarbete med Trafiksäkerhetsverket Trafi och Raseborgs stad att stänga korsningen den 16 november. Korsningen är stängd tills säkerheten har förbättrats och trafikarrangemangen i området har förbättrats.

En grushög framför plankorsningen var Skogbyolyckan inträffade.
Bildtext Plankorsningen är fortfarande stängd för biltrafik. Så här såg det ut den 9 september 2019.
Bild: Marica Hildén / Yle

De som kör på området kan i stället använda plankorsningarna i Leksvall och vid hållplatsen i Skogby. Det här tyckte några Skogbybor som Yle Västnyland pratade med i slutet av 2017 att var en knepig lösning. De hoppades att plankorsningen skulle öppnas och att ett larmsystem installeras.

Föraren i militärfordonet skadades allvarligt och kunde förhöras först i december 2017. Han sa att han inte såg tåget närma sig.

Fordonshytten 40 meter från olycksplatsen

I juni 2018 presenterade Olycksutredningscentralen sin rapport om händelseförloppet vid olyckan.

I rapporten kan man bland annat läsa att skalet från bilen fanns 54 meter från korsningen. Fordonshytten hittades 40 meter från olycksplatsen.

Många ljus brinner på marken vid en plankorsning till minne för fyra personer som avled i en olycka i slutet av oktober 2017.
Bildtext Ljus till minne av de omkomna.
Bild: Pia Santonen / Yle

Ingen av beväringarna på olycksfordonets flak använde säkerhetsbälte.

Det fanns fem personer på flaket, inne i bilens hytt satt tre personer. I tåget fanns 15 passagerare.

Centralen gav också rekommendationer för att liknande olyckor inte ska hända igen. Bland annat skulle Försvarsmakten ser över säkerheten i sina fordon och användningen av säkerhetsbälte. Farliga plankorsningar måste också tas bort.

Strängare regler inom Försvarsmakten

Yle Västnyland träffade brigadkommendör Arvi Tavaila ett år efter olyckan. Då sa han att Försvarsmakten numera är strängare med att se till att säkerhetsföreskrifterna följs.

Stampersonalen ska se till att beväringarna utbildas i hur säkerhetsbältena används. Övervakningen av användningen hade också ökat.

Åklagarämbetet: Inget åtal mot föraren

Hösten 2018 börjar sedan svängarna i rätten.

Åklagarämbetet i Västra Nyland meddelade i september 2018 att man inte väcker åtal mot föraren i militärfordonet.

Bilens förare skulle ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten och till tre fall av dödsvållande, enligt brottsmisstanken.

Åklagarämbetet ansåg att väderförhållandena var svåra då olyckan skedde och att sikten från förarhytten var begränsad.

En mängd utryckningsfordon står på en väg tidigt på morgonen. Det är snö på vägen.
Bildtext Trafiken på riksväg 25 mellan Ekenäs och Hangö påverkades av olyckan.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Polisens rekonstruktion visade också att föraren inte hade möjlighet att se rälsbussen då militärfordonet sattes i rörelse.

Åklagaren ansåg att det inte fanns sannolika skäl att anse att föraren skulle ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten eller till dödsvållande.

Biträdande riksåklagaren vill väcka åtal

I mars 2019 stod det klart att biträdande riksåklagaren vill väcka åtal för äventyrande av trafiksäkerheten, tre fall av dödsvållande och tjänstebrott.

Det här motiverades med att en förare förväntas vara försiktigare än normalt när man korsar en plankorsning. Riksåklagarämbetet ansåg att föraren hade möjlighet och borde ha agerat med större försiktighet.

Biträdande riksåklagaren ville väcka åtal efter att en vicehäradshövding var missnöjd med beslutet i september 2018 att inte väcka åtal i Skogbyfallet.

Bild från en rättssal i Ekenäs tingsrätt. Till vänster i bilden ser man mannen som stod åklagad för bl.a. tre fall av dödsvållande i samband med Skogbyolyckan.
Bildtext Västra Nylands tingsrätt befriade föraren från alla åtal den 3 oktober 2019. Här en bild från rättegången i september samma år.
Bild: Lehtikuva

Vicehäradshövdingen uppgav i sin skrivelse till Riksåklagarämbetet att denna i sitt arbete vid en hovrätt har behandlat flera fall av plankorsningsolyckor.

Vägtrafiklagen har i de fallen tolkats så att chauffören måste vara säker på att tåg inte närmar sig plankorsningen innan man korsar den, skrev vicehäradshövdingen.

Rättegång i Ekenäs

Den 9 september 2019 inleddes rättegången i Västra Nylands tingsrätt i Ekenäs. Chauffören nekade till brott.

Försvarsadvokat Mikko Puhakka förklarade att hans klient bestrider åtalet eftersom han anser att han inte handlat av oaktsamhet. Det är i stället en fråga om en olyckshändelse och enligt lagen får man inget straff på grund av en olycka, sade Puhakka i rätten.

Ett grönt militärfordon på en asfalterad väg i närheten av ett järnvägsspår.
Bildtext Västra Nylands tingsrätt bekantade sig med olycksplatsen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Västra Nylands tingsrätt besökte också olycksplatsen där det fanns ett motsvarande militärfordon så att man kunde få en föreställning om hur mycket en chaufför kan se i förarhytten.

Västra Nylands tingsrätt friar föraren

Den 3 oktober friade Västra Nylands tingsrätt mannen på alla punkter.

Tingsrätten motiverade det här med att det var omöjligt för beväringen att lägga märke till rälsbussen. Det var också orimligt att förutsätta att han skulle ha känt till försiktighetsåtgärder som han inte blivit informerad om.

Tingsrätten konstaterade också att plankorsningen är på en allmän väg, beväringen borde då kunna förutsätta att den är säker.

Biträdande riksåklagaren: Jag överklagar beslutet

Bara några dagar senare meddelade biträdande riksåklagare Jukka Rappe att han överklagar tingsrättens beslut att fria mannen. Rappe var inte nöjd med hur tingsrätten motiverade sin dom.

Senare i oktober lämnade han in ett besvär till Helsingfors hovrätt och förklarade att tingsrättens dom var otydlig och förvirrande.

Jukka Rappe ansåg att den centrala frågan är om föraren insåg att det var omöjligt för honom att se järnvägen och rälsbussen. Om han insåg det borde han ha varit extra försiktig.

Nya vittnen i hovrätten

På måndag (19.10) inleds huvudförhandlingen i Helsingfors hovrätt, och den fortsätter den 21 oktober.

Då går hovrätten genom bevisningen och några nya vittnen kommer att höras.