Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gemensamt nationellt krafttag mot mobbning i skolor – undervisningsminister Andersson: För tillfället har vi jättestora regionala skillnader

Från 2020
Li Andersson.
Bildtext Li Andersson gästade Yles studio på lördag förmiddag.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Mera resurser för skolpsykologer och -kuratorer och samarbete med polisen ska stävja mobbning, våld och illamående bland barn och unga.

Under höstens lopp har flera fall av våldsamheter uppdagats vid skolor i till exempel Sibbo och i Vanda.

Enligt undervisningsminister Li Andersson (Vf) visar mobbning och våldsamheter i skolor alltid på att samhället har misslyckats med att trygga barns rättigheter.

Redan i samband med fallet i Vanda uppgav Andersson att ett program för att förebygga mobbning och våld i skolor skulle skapas.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för åtgärdsprogrammet och samarbetar med Inrikesministeriet, Justitieministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet.

– Vi kollar på olika typer av åtgärder inom olika sektorer, dels samarbetsmodeller med till exempel polisen, dels att vi ska ha tillräckligt med undervisning för barn som till exempel får vård för psykisk ohälsa. Vi tittar också på lärarnas fortbildning och vissa förändringar som vi behöver i lagstiftningen, säger Li Andersson om förberedelserna.

Dimensionering förebygger regionala skillnader

I praktiken innebär jobbet att det ska finnas enhetliga verksamhetsmodeller på nationell nivå för hur man motarbetar till exempel våldsdåd.

Andersson säger att skolorna redan gör mycket bra jobb, men det finns rum för förbättring.

– Problemet har varit det att det finns så många olika typer av modeller. Vi vill se till att de som vi vet att är effektiva och fungerande kan skalas upp så att vi skulle kunna använda oss av de bästa redskapen i hela landet.

Som ett led i detta finns det planer på att ändra lagstiftningen om skolpsykologer och -kuratorer så att de blir dimensionerade. Det innebär med andra ord en lagstiftning om hur många elever eller studerande en kurator eller psykolog högst får ha hand om.

Enligt undervisningsministern ska resurserna ökas med sammanlagt 29 miljoner euro under pågående valperiod.

Brist på svenskspråkiga kuratorer och psykologer

En avsikt är att dimensionering ska göra att tillgången till kurators- och psykologtjänsterna på olika håll i landet blir mer jämlik.

– För tillfället har vi jättestora regionala skillnader för hur lätt man får hjälp som barn och ung.

Andersson konstaterar att det blir en utmaning att uppnå jämlikhet i svenska skolor på grund av brist på svenskspråkiga skolpsykologer och -kuratorer.

– På svenskt håll ser jag det som helt centralt att vi också måste titta på utbildningsutbudet, det vill säga hur vi kan öka tillgången av utbildad personal på svenska i fråga om skolpsykologs- och kuratorstjänsterna.

Diskussion om artikeln