Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola i Borgå - läs om veckans coronaläge i Östnyland

Från 2020
Uppdaterad 23.10.2020 18:53.
Julgran på gatan
Bildtext Det bli ingen traditionell julöppning i Nickby i år. I stället får man lyssna till kommundirektör Mikael Grannas julöppningstal i hemmasoffan. Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland. Och här hittar du vår tidigare artikel med östnyländska coronauppdateringar.

23 oktober kl. 16.00: Coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola i Borgå

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola. Den smittade är i hemvård och har isolerats.

Utöver närstående till den smittade har cirka 35 elever och 8 i personalen vid Kvarnbackens skola exponerats för smittan.

På fritiden har också ett idrottslag med cirka 15 medlemmar exponerats för smittan.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har informerats om situationen via skolan eller idrottsföreningen. Om man inte har kontaktats, så har inte kontakt till den smittade förekommit.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen under fredagen den 23 oktober. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas från och med måndagen den 26 oktober med avvikande undervisningsarrangemang, till exempel som distansundervisning.

Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta skollunch ges via Wilma.

De övriga klasserna fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare meddelade skydds- och hygienanvisningar. Det görs en effektiverad städning i skolans lokaler.

- När en smitta uppdagas är målet att bryta smittkedjan snabbt och kartläggningen av exponerade har fungerat i gott samarbete med skolor, arbetsgivare och föreningar. Karantäntiden är för tillfället 10 dagar, så till exempel blir det bara en vecka annorlunda skolgång för de elever som exponerats i Kvarnbackens skola, berättar ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

23 oktober kl. 14.20: Antalet coronavirussmittade från familjefest foertsätter stiga - sammanlagt 54 fall i Lovisa

Institutet för hälsa och välfärd bekräftar totalt 54 fall av coronavirussmitta i Lovisa sedan pandemins början fredagen den 23.10. Det är en ökning med sex fall sedan i onsdags.

- De flesta är kopplade till familjefesten den 10 oktober. Jag vet inte om det gäller alla men vi tror att de hör till den kedjan, säger grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Lördagen den 17.10 gick Lovisa stad ut med nyheten om flera nya fall och en massexponering i Lovisa.

Utbrottet kan spåras till en familjefest som hölls den 10 oktober.

Staden känner till samtliga personer som deltog i festen, alla är testade och i karantän hemma.

Utbrottet är inte sammankopplat med de fall av coronavirussmitta som tidigare konstaterades i Lovisavikens skola och Haddom skola.

23 oktober kl. 12.40: Inga nya coronavirussmittade på det privata vårdhemmet i Borgå

Staden informerade den 20 oktober att en anställd på ett privat vårdhem i Borgå har smittats med coronavirus.

Vårdhemmets invånare och personal har testats, och ingen smittspridning har konstaterats.

Karantänen fortsätter till den 25 oktober, och det är besöksförbud i vårdhemmet.

23 oktober kl. 10.02: Sibbos julöppning ordnas inte i år

Sibbos julöppning kommer inte att ordnas som ett fysiskt evenemang i år. Det här på grund av coronapandemin.

Enligt kommunen besökte ungefär 800 personer julöppningen i fjol. Företagskoordinator Henna Piilo säger att evenemanget i Nickby har varit viktigt för invånarnas sociala gemenskap.

– Bland Sibborna har evenemanget varit väldigt omtyckt och viktigt, men i den rådande situationen anser vi att det inte är säkert att ordna evenemanget på ett traditionellt sätt. Det skulle vara svårt att hålla avstånden.

I stället blir det ett julöppningstal som kommundirektör Mikael Grannas håller för alla Sibbobor tisdagen den 1 december klockan 14.

Man kan följa med talet via nätet. Programmet spelas dessutom in så att man kan titta på det senare.

– När ett exceptionellt år går mot sitt slut vill vi bjuda på en varm stund som var och en kan delta i från sin egen soffa eller distansarbetsplats utan att oroa sig, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Vi har tidigare skrivit om hur julen firas i Borgå och Lovisa.

22 oktober kl. 20.35: Agricola svenska församling skjuter upp konfirmationerna till våren

Agricola svenska församling i Lovisa skjuter upp vinterns konfirmationer till våren.

Församlingens skriftskolor i somras påverkades av pandemin och eftersom regionen befinner sig i en accelerationsfas hålls inga konfirmationer i november.

Församlingen meddelar exakt datum i ett senare skede.

För den som vill bli konfirmerad innan det finns möjlighet till enskild konfirmation.

22 oktober kl. 15.20: Regionsförvaltningsverket begränsar antalet tillställningar och deltagare i Nyland i november

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 22 oktober 2020 fattat beslut om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i sin region i november.

Vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt måste man följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner för att förhindra coronasmitta.

I oktober har kravet att följa anvisningarna gällt offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Nyland (utom Helsingfors) med över 50 personer. I november gäller de striktare begränsningarna alltså hela Nyland och Egentliga Tavastland.

Genom att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är det möjligt att förhindra att epidemin förvärras.

I Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning sägs till exempel att:

 • man får inte delta i en tillställning om man är sjuk
 • det ska vara möjligt att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap och hålla säkra avstånd om 1-2 meter
 • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd
 • arrangören ska instruera deltagarna om säkert avstånd, god handhygien och ge dem möjlighet att rengöra händerna
 • arrangören kan beroende på epidemiläget rekommendera användning av munskydd

Arrangören ansvarar för att tillställningen ordnas på ett säkert sätt och för att anvisningarna tillämpas i praktiken.

Arrangören behöver begränsa deltagarantalet så att det är möjligt att hålla säkra avstånd på tillställningen. Om det inte går att garantera deltagarnas trygghet på tillställningen bör den inte ordnas.

Regionförvaltningsverkets befogenhet sträcker sig inte till privata tillställningar, såsom familjefester.

21 oktober kl. 15.50: Omfattande coronavirussmitta i Lovisa kom från familjefest

Institutet för hälsa och välfärd kunde på onsdagen (21.10) bekräfta 48 fall av coronavirussmitta i Lovisa. Det var en ökning med 11 fall på bara två dagar.

Lovisa har nu fjärde flest fall av coronavirussmitta i hela landet i förhållande till invånarmängden.

Redan lördagen den 17.10 gick Lovisa stad själv ut med nyheten att det konstaterats ett fall i högstadiet Harjurinteen koulu och ett annat i LJK:s juniorlag samt omfattande massexponering på olika håll.

Fallen och det omfattande utbrottet har kartlagts till en familjefest som hölls den 10 oktober.

Staden känner till samtliga personer som deltagit i festen, alla är testade och försatta i karantän hemma.

- Visst kan det ännu komma någon som testar positivt, men alla är testade. På så sätt vet vi, att vi har alla som har varit där under kontroll och de är i karantän och hemma, säger grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Utbrottet är inte sammankopplat med de fall av coronavirussmitta som tidigare konstaterades i Lovisavikens skola och Haddom skola.

21 oktober kl. 13.50: Yrkesskolan Careeria förutsätter att alla använder munskydd

Careeria meddelar att användning av munskydd i läroanstaltens lokaler är det som gäller tillsvidare. De studerande ska själva skaffa munskydd.

Om den studerande inte kan använda ansiktsskydd på grund av hälsoskäl förutsätts ett utlåtande av hälsovårdaren.

Enligt läroanstalten kan studerande som inte följer rekommendationen om munskydd förflyttas till distansundervisning för att garantera säkerheten.

Undervisningen fortsätter i Careeria enligt läsordningen med en kombination av när- och distansundervisning.

21 oktober kl. 11.10: Smittspridning efter stor familjefest i Lovisa

Lovisa stad rekommenderar att man i enlighet med regeringens riktlinje undviker att arrangera privata tillställningar för över 20 personer.

Förra veckoslutet konstaterades flera fall av coronavirussmitta i Lovisa.

Av dem härrör merparten från en stor familjefest. Gästerna har sedan spridit smittan vidare.

– Det rekommenderade maximala antalet personer vid privata tillställningar är 20. Nu då epidemin är i sin accelerationsfas, är det skäl att undvika att arrangera stora fester och också att delta i sådana, påminner Lovisa stads grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

21 oktober kl. 9.55: Lugnt coronaläge i Mörskom - men kommunen är beredd

I Mörskom är coronaläget i sitt begynnelseskede, men kommunen följer ändå de allmänna rekommendationerna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) för att trygga situationen.

Mörskom är den enda kommunen i Nyland där konstaterade coronafall är under gränsvärdet fem, vilket är gräns för om kommunen läggs upp på THL:s situationskarta över drabbade kommuner.

Om situationen förändras tar kommunen till sina egna åtgärder för att kunna producera sin egen service i epidemins basnivå och accelerationsfas.

Tillsvidare är kommunens information om coronasituationen och rekommendationerna på enbart finska på kommunens webbplats.

Texten översätts som bäst och kommer att finnas också på svenska inom några dagar.

21 oktober kl. 6.15: En spelare i ÅIF:s damlag smittad av coronaviruset

Ådalens IF från Sibbo meddelar att en spelare i föreningens F-ligalag har coronaviruset. Hela laget samt motståndaren SaiPA från förra veckoslutets match sitter i karantän fram till den 27 oktober.

Karantänen påverkas SaiPA:s matchprogram så att matchen mot Pirkat som skulle spelas den 24 oktober flyttas framåt. Tidpunkten meddelas senare.

Sibbos hälsomyndigheter kräver inte att funktionärer eller publiken från Sibbo Arenan är i karantän. Karantänen gäller inte andra lag utan träningarna fortsätter normalt.

20 oktober kl. 16.03: Coronavirussmitta på privat äldreboende i Borgå

Det har upptäckts en coronavirussmitta i ett privat vårdhem i Borgå. Smittan har upptäckts hos en anställd. Servicehuset är en enhet där Borgå stad köper tjänster och har för tillfället sammanlagt 20 äldre boende.

Det har inte upptäckts smittade bland boendena i vårdhemmet. Boenden och en del av personalen har blivit exponerade och sätts i karantän som slutar den 25 oktober.

Anhöriga till boenden som exponerats kommer att kontaktas och underrättas om situationen.

Utredningen om vilka som blivit exponerade för smittan fortsätter. Borgå stads hälsovård besöker vårdhemmet och testar alla boende senast onsdagen den 21 oktober. Även de anställda som blev exponerade testas.

Besöken till vårdhemmet är därför förbjudna tills vidare och personalen har fått anvisningar om att minimera boendenas rörelse i vårdhemmet.

Enhetens gemensamma lokaler och kontaktytor städas och desinficeras effektiverat.

20 oktober kl. 14.51: Munskydd rekommenderas på medborgarinstitutets kurser i Borgå

Borgå MI:s kurser hålls tillsvidare som närundervisning, men nya mer noggranna anvisningar kommer att följas. Om en kurs övergår till distansundervisning så får deltagarna ett separat meddelande om.

Medborgarinstitutet påverkas av följande rekommendationer:

 • Rekommenderad gruppstorlek för hobbyer i grupp är under 20 personer.
 • Alla över 15 år som deltar i en hobbyverksamhet uppmanas att bära munskydd. Munskydd behöver används inte på gymnastikkurser. Munskydd rekommenderas dock i omklädningsrum och i allmänna rum före och efter gymnastikkurserna.

Dessutom uppmanas alla att följa de här instruktionerna:

 • Kom endast helt frisk till kurserna.
 • Kom ihåg att använda två meters säkerhetsavstånd på kursen, i pauserna, när du anländer till kursplatsen och går därifrån.
 • Tvätta händerna eller desinficera dem när du anländer och i pauserna.
 • Ta egna redskap med om det är möjligt.
 • Om flera deltagare använder samma redskap ska var och en desinficera dem både före och efter användning eller om möjligt använda skyddshandskar.
 • Hosta och nys alltid i en näsduk som slängs bort direkt efteråt eller hosta och nys i ärmen.
Tre turkosa ansiktsskydd på en vit yta
Bildtext Nu ska man använda munskydd på medborgarsinstitutets kurser. Arkivbild.
Bild: Mika Baumeister / Unsplash

De flesta grupper vid medborgarinstitutet är mindre än 20 personer. Dessa kurser fortsätter sin verksamhet normalt, förutsatt att säkerhetsavstånd och hygienanvisningar kan hållas.

Det är främst inom ämnena gymnastik och hälsa som det finns större grupper än 20 personer. De större grupperna övergår till hybridundervisning, så att undervisning ges både som när- och distansundervisning. I sådana fall kontaktas deltagarna separat med detaljerad information om arrangemangen.

Deltagarantalet vid medborgarinstitutets evenemang, såsom Svenska Dagen-festen 6.11 och avgiftsfria öppna föreläsningar begränsas till max 20 personer. Munskydd rekommenderas för publiken.

Till Svenska Dagen festen bör man anmäla sig i förväg. De 20 först anmälda får plats. Den här gången kan man delta i festen på distans i festen eftersom den strömmas på stadens Youtube-kanal. Mera info publiceras i stadens evenemangskalender och på medborgarinstitutets webbsida senast 23.10.2020.

Också de öppna föreläsningarna vid institutet strömmas.

20 oktober kl. 14.10: Sibbo rekommenderar invånarna att använda munskydd inomhus och i folksamlingar

Sibbo kommun följer regeringens anvisningar och rekommenderar att:

 • man undviker att ordna privata tillställningar för över 20 personer
 • använder munskydd i publiktillställningar, alla offentliga inomhuslokaler, folksamlingar både inomhus och utomhus samt i läroanstalter på andra stadiet

Rekommendationen att använda munskydd gäller personer över 15 år som inte har någon hälsorelaterad orsak att inte använda munskydd.

Alla som besöker kommunens offentliga lokaler så som biblioteken, ungdomslokalerna och social- och hälsostationen uppmuntras att använda munskydd. Kommunen ser till att högst hälften av det tillåtna antalet kunder vistas i lokalen samtidigt.

Det rekommenderas att skolorna ordnar möten med vårdnadshavare i första hand på distans. Närvaromöten hålls om ett distansmöte av någon orsak inte passar familjen, eller om det med tanke på mötesärendet är motiverat att ordna ett kontaktmöte.

Vid närvaromöten med vårdnadshavare rekommenderas att deltagarna använder munskydd och att man strävar efter att iaktta säkerhetsavståndet.

Inom småbarnspedagogiken rekommenderas det att vårdnadshavarna använder munskydd i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Inom fritidsverksamhet rekommenderas att:

 • sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i accelerationsfasen
 • föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och inte ordnar verksamhet med hög smittrisk inomhus, till exempel vissa boll- och lagsporter
 • gruppstorlekarna hålls små, en bra maximistorlek är högst 20 personer

Rekommendationen om distansarbete gäller tillsvidare. Personal inom både den offentliga och privata sektorn använder munskydd om man deltar i närvaromöten eller motsvarande tillställningar.

20 oktober kl. 11.44: Borgåförsamlingarna tar till coronaåtgärder

Församlingarna i Borgå följer Borgå stads rekommendationer och delar in sittplatserna i Borgå domkyrka och Lilla kyrkan i markerade sektioner. Det här görs för att underlätta smittspårning ifall ett coronafall skulle upptäckas.

Besökare i kyrkorna behöver lägga på minnet i vilken sektion man suttit. Sektionerna markeras tydligt för besökaren.

Genom att dela in lokalerna i sektioner tar församlingarna i beaktande de rekommendationer som Borgå stad har gett.

Borgå stads rekommendation är för närvarande att högst 50 personer samlas vid publikevenemang. Ifall lokalen är så stor att tillräckliga säkerhetsavstånd kan hållas, kan även fler personer samlas tryggt. I så fall är det bra att dela in lokalen i markerade sektioner.

Kyrkan i Borgå vill erbjuda trygga mötesplatser och vara en plats för gemenskap också under pandemin.

19 oktober kl. 12.45: Lappträsk stänger ner i två veckor för att mota coronaviruset i grind

I Lovisa och Lappträsk konstaterades tio nya fall av covid-19 under veckoslutet, samt flera massexponeringar.

Lappträsk kom också med på THL:s kommunvisa statistik eftersom kommunen nu har fler än fem fall av covid-19.

Coronaläget är lugnt i Lovisatrakten trots det här, men Lappträsk påbörjar en två veckors stängningsstrategi för att förbättra coronaläget.

Läs hela artikeln om coronaläget i Lovisa och Lappträsk.

Lokala rekommendationer för coronaläget i Östnyland

Diskussion om artikeln