Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den andra pandemivågen tynger ner de ekonomiska prognoserna – men Finlands pessimistiska prognoser håller

Från 2020
Heidi Schauman, chefsekonom vid Swedbank.
Bildtext Heidi Schauman som är chefsekonom på Swedbank i Finland påpekar att industrin har klarat coronakrisen ganska bra i Finland.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Ekonomer världen över måste skriva ner sina prognoser för slutet av året. Den andra coronavågen slår hårt mot speciellt tjänstesektorn. Men i Finland är våra prognoser redan så dystra från tidigare, att de fortfarande kan hålla streck.

Speciellt årets tre sista månader ger ett betydligt svagare ekonomiskt resultat än många väntade sig i början av hösten.

Jan von Gerich, pääanalyytikko, Nordea
Bildtext Jan von Gerich som är chefsanalytiker på Nordea tror att den finska ekonomin på kort sikt klarar sig bättre än många andra i Europa.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Det säger Jan von Gerich som är chefsanalytiker på Nordea.

– Antalet smittade har ökat snabbare än man tänkte sig och den snabba takt med vilken man tagit i bruk nya restriktioner i många länder i Europa har överraskat speciellt mycket. På sommaren väntade sig ingen att vi skulle se någon ny nedstängning av ekonomin, men nu talar man redan om sådana åtgärder i en del länder.

Jan von Gerich tror inte att hela Europa stängs ner, men i en del länder kan ekonomin halka ner i en recession.

– Jag tror inte att hela Europas ekonomi börjar krympa, men det kan ske i Frankrike, Italien och Spanien.

Finland drabbas inte direkt av nedgången i Europa

Som ett litet exportberoende land påverkas Finland ändå mycket av den ekonomiska utvecklingen i resten av Europa.

– Det kan ändå hända att nedgången inte syns genast, men ju längre osäkerheten kring coronaepidemin fortsätter desto större blir effekten. När det finns mycket osäkerhet vågar folk inte konsumera så mycket. Då vågar företag inte anställa så många. De ekonomiska konsekvenserna blir större ju längre osäkerheten varar.

Heidi Schauman som är chefsekonom på Swedbank i Finland påpekar att industrin ändå nu, som under våren, egentligen har klarat sig ganska bra.

- Nu finns det rätt så många tecken på att varuhandeln fortsätter på rätt så höga nivåer. Problemen drabbar i första hand inhemsk serviceproduktion som hotell, restauranger och annan lokal serviceproduktion som till exempel massage. Problem inom sådana branscher spiller inte i så hög grad över från ett land till ett annat. Effekterna mildras om industrin i Kontinentaleuropa i hög grad kan hållas igång.

Jan von Gerich påminner om att coronakrisen fungerar annorlunda än tidigare ekonomiska kriser.

– Vanligen börjar svagheterna i industrin och sprider sig sedan till tjänstesektorn. Nu då restriktionerna har fokuserats på tjänstesektorn är det den drabbas hårdare.

– Till exempel i Tyskland har det gått bättre för industrisektorn, men om osäkerheten fortsätter en längre tid är det svårt att se att industrin skulle klara sig utan problem. Men ur finskt perspektiv är det ett positivt tecken att det har börjat gå bättre för den tyska industrin.

Finland gör i regel dystra prognoser

Också om många andra länder i Europa skriver ner sina prognoser väntar sig inte Jan von Gerich att effekten är lika stor i Finland.

Heidi Schauman, pääekonomisti, Swebank.
Bildtext Heidi Schauman som är chefsekonom på Swedbank i Finland ser en vacker jämn väg mot återhämtning som ganska osannolik för tillfället.
Bild: Matti Myller / Yle

Heidi Schauman bedömer att de prognoser som gjordes i Finland i slutet av sommaren fortfarande står sig ganska bra.

– Jag och många andra i Finland har tänkt att vi under andra halvan av 2020 har ungefär nolltillväxt. I många andra länder har man tänkt att återhämtningen blir kraftigare redan nu. Om man ser på framtiden är prognoserna också ganska måttliga i Finland. Ingen har egentligen förväntat sig en särskilt snabb återhämtning.

– Det kanske handlar om att vi som människor är lite mera pessimistiska här i Finland. Vi tenderar att göra lite mera pessimistiska prognoser. På det sättet märker jag inte nu när jag ser på min egen prognos från augusti så mycket som bör revideras. Vi förutspår en tillväxt på två procent i Finland nästa år.

Samtidigt finns det en överhängande risk för många konkurser inom servicesektorn också i Finland.

– Vi har haft flera olika räddningsoperationer som har fördröjt konkurser och deras effekter på arbetsmarknaden. Nu finns en stor risk att regeringen är ganska återhållsam med stödpaketen nästa år. Då kommer vi helt enkelt att se företag som oberoende av stödpaketen inte klarar av den här situationen mera. Men jag förväntar mig ännu större problem i Kontinental- och Sydeuropa än i Finland, säger Heidi Schauman.