Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Regnbågsflaggorna får vaja i Karleby nästa sommar - fullmäktige röstade ner stadsstyrelsens nej till Prideflaggning

Från 2020
Uppdaterad 20.10.2020 06:25.
Regnbågsflaggor på Kokkola pride 2018.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Stadsfullmäktige i Karleby gick emot stadsstyrelsen och sa ja till Prideflaggning nästa sommar. Om Priderörelsen så vill. Men staden förbinder sig inte heller till att alltid flagga med regnbågsflagga under Karleby Pridevecka, så som Hanna Cygnel (De Gröna) föreslog i sin motion.

Efter långa diskussioner röstade stadsfullmäktige i Karleby ner stadsstyrelsens beslut om att inte hissa regnbågsflaggan under prideveckan nästa sommar.

Jämlikhet eller nya motsättningar

Rösterna föll 25 för, 17 emot och en fullmäktigeledamot röstade blankt. Om Priderörelsen vill kan regnbågsfanan hissas till exempel utanför stadshuset och biblioteket i Karleby nästa sommar.

- Nog har jag lidit större förluster, men nog anser jag att det var ett lite olyckligt beslut därför att det delar befolkningen, säger Bjarne Kallis (Saml).

Kallis säger att beslutet får en del att glädje sig, medan andra är bekymrade över beslutet.

Marlen Timonen (SFP) är i sin tur nöjd med fullmäktiges beslut.

- Det handlar om jämlikhet, jämställdhet och tolerans, vi kan flagga med olika flaggor. Jag tycker inte att det här är så märkvärdigt, nu blir det lika för alla, säger Timonen.

De här två motsatta åsikterna speglar rätt bra den livliga diskussion som föregick beslutet i fullmäktige på måndag kväll.

Prideflaggan behandlas som andra flaggor

Fullmäktige röstade ändå inte för den motion som startade hela diskussionen om regnbågsflaggning.

Det ursprungliga förslaget i fullmäktigeledamot Hanna Cygnel (De Gröna) motion var att staden ska flagga med regnbågsflagga under Helsingfors Prideveckan och förbinda sig att i fortsättningen alltid flagga med den under Karleby Prideveckan.

Istället vann stadsdirektör Stina Mattilas ursprungliga beredning, på förslag av ledamot Petri Partanen (SDP).

Det innebär att man följer nuvarande praxis även när det gäller Priderörelsen: om ett företag, en organisation eller annat organ som följer Finlands lagar så önskar kan flaggning ske med egen flagga eller symbol.

Och den som vill få sin flagga hissad ska själv tillhandahålla en sådan och ifall orsakar betydande kostnader kan det innebära att den som vill flagga måste betala för detta.

Finlands flagga och stadens flagga är för alla

Bjarne Kallis anser inte att staden borde flagga med flaggor som inte alla invånare kan ställa sig bakom.

- Det finns egentligen två sådana flaggor, det är Finlands flagga och stadens flagga, de kan alla ställa sig bakom, säger Kallis.

Marlen Timonen säger å sin sida att staden på det här sättet gjorde ett neutralt beslut, ett beslut hon är nöjd med.

Sa fullmäktige ja till Prideflaggning som motionen föreslog, eller vad beslöt ni riktigt?

- Det är en bra fråga, både ja och nej. Lite mera framåt kanske vi kom när det gäller toleransen. Vi var lite modiga och försöker med små steg gå vidare, säger Timonen.

Diskussion om artikeln