Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Psykiskt stöd för barn och unga och ändamålsenliga skol- och dagislokaler – välfärdsplan för stadens yngsta godkändes i Åbofullmäktige

Från 2020
En flicka med ett förstoringsglas
Bildtext Arkivbild. Många svenskspråkiga dagisbarn i Åbo är placerade i oändamålsenliga lokaler.
Bild: Mostphotos

Hur påverkar coronapandemin stadens barn och unga och hur kan staden hjälpa marginaliserade ungdomar? Bland annat det diskuterades under stadsfullmäktigemötet i Åbo på måndagskvällen.

Den här gången ordnades hela mötet på distans. Ledamöterna deltog alltså i mötet hemifrån.

Under det relativt korta mötet behandlades stadens välfärdsplan för barn och unga för åren 2020–2023.

Flera ledamöter lyfte fram vikten av att unga inte ska marginaliseras och hoppa av sina studier, att psykiskt stöd ska erbjudas med låg tröskel, att staden inte ska skära ner i barnskyddet och att familjerna ska få stöd i ett tidigt skede.

Flera lyfte också upp sin oro för hur coronapandemin påverkar stadens barn och unga.

"Hur garanterar man familjernas välmående på distans?"

Socialdemokraternas Mari-Elina Koivusalo konstaterade att hon fick en telefontid till rådgivningen för hennes barn.

- Hur kan man veta hur familjen mår och vilka problem som familjen lever med om mycket sköts på distans, sade Koivusalo.

Hon uttryckte också sin oro för att coronaläget drabbar skolhälsovården svårt och att det här leder till en stor vårdskuld.

Janika Takatalo (Saml) som är ordförande för ungdomsnämnden uttryckte i sin tur sin oro för de unga som marginaliseras.

Hon konstaterade att det var ett mycket viktigt beslut att inte permittera ungdomsledarna i våras och att det finns ett stort behov för ungdomstjänster.

Samtidigt var Takatalo förvånad över att ungdomsnämnden hördes i ett så sent skede då välfärdsplanen utformades, och uttryckte sin oro för stadens planer att slå ihop ungdomsnämnden med en annan nämnd.

SFP kräver åtgärder för utrymmesbristen i Åbodagisar och -skolor

Laura Rantanen från De gröna påpekade i sin tur att det är viktigt att staden också jobbar för att förbättra problemen med inomhusluften, som är ett problem i en del av stadens skolor och daghem.

Frågan har varit högst aktuell inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Utrymmesbristen är kronisk och många dagisbarn är placerade i tillfälliga eller oändamålsenliga utrymmen.

SFP:s fullmäktigegrupp lämnade också in en motion, där man kräver att staden vidtar åtgärder för att både skolor och daghem ska få tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen på lång sikt.

Diskussion om artikeln