Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Regatta Resorts får planenligt köpa tomt på Drottningberg i Hangö - betalar 1,5 miljoner euro

Från 2020
En skiss över ett vardagsrum med soffgrupp och matbord i en lägenhet med utsikt över havet.
Bildtext Regatta Resorts vill bygga ett bostadshus i fyra våningar på Drottningberg. Alla fönster på byggnaden vetter ut mot havet. Inga fönster tillåts på baksidan av huset. .
Bild: Regatta Resorts

Företaget Regatta Resorts, som planerar bygga ett flervåningshus på Drottningberg, får köpa sin tomt.

Stadsstyrelsen i Hangö godkände på måndagen (19.10) ett avtal om försäljningen av tomten i enlighet med det föravtal parterna ingick i december 2013.

Tekniskt sett är det bostadsaktiebolaget Kuningatarranta som köper tomten på Drottningberg, men ur Hangö stads perspektiv är det Regatta Resorts som ansvarar för samarbetsavtalet.

Försäljningspriset för tomten är nästan 1,5 miljoner euro. Köparen betalar halva summan vid köpet och resten ett år senare.

Hangö stad kräver att Regatta Resorts söker om en inteckning på 800 000 euro som kan användas som en garanti för den andel av köpesumman som inte betalas genast vi köpet.

Om företaget inte söker om inteckningen kan Hangö stad upphäva köpet.

Ska bebyggas snabbt

Regatta Resorts ska ansöka om bygglov inom sex månader från att köpet har ingåtts och ska inleda bygget senast tolv månader efter att bygglovet har vunnit laga kraft.

Företaget har ansökt om att få bygga ett bostadshus i fyra våningar på drygt 5 000 kvadratmeter på Drottningberg.

Miljönämnden i Hangö godkände inte bygglovet på sitt möte för ett par veckor sedan. Nämnden var inte nöjd med den fasad byggnaden hade och hoppades på nya ritningar.

I övrigt hade nämnden inget att anmärka på planerna.

En skiss över en bostadsbyggnad med flera våningar vid havet. Det ser ut som om bilden är tagen på en segelbåt.
Bildtext Den här fasaden är miljönämnden inte nöjd med.
Bild: Regatta Resorts

Om köparen inte får bygglov för sitt bostadshus kan köparen kräva att försäljningen rivs upp. Villkoret är ändå att bygglovet har följt detaljplanen och dess krav.

Om köparen inte ansöker om bygglov eller inleder byggandet i enlighet med avtalet kan antingen köparen Regatta Resorts eller säljaren Hangö stad riva upp köpet.

Hangö stad ansvarar för att jordmånen inte är förorenad på platsen på ett sådant sätt att marken måste saneras.

Diskussion om artikeln