Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöns kommun betalar hyra för en fastighet som ägs av en investeringsfond i Luxemburg - att äga och hyra ut äldreboenden är bra business

Från 2020
Uppdaterad 26.10.2020 09:41.
En grafik med pilar som går från Kimitoöns kommun till Northern Horizon.
Bildtext Kimitoöns kommun hyr nya Almahemmets fastighet av Esperi Care. Det är ändå fortfarande kommunen som sköter vården av de äldre i nya Almahemmet.
Bild: Yle/Olli Aittoniemi (grafik)

Finlands åldrande befolkning har gett upphov till en ny lukrativ marknad i Finland. Investeringsfonder i Finland och utomlands finansierar nya äldreboenden, som de sedan hyr ut med god vinst.

99-åriga Aslög Österås bor på det kommunala serviceboendet nya Almahemmet i Kimito. Det gamla Almahemmet hade allvarliga fuktskador och Aslög och de andra klienterna tvingades flytta ut på kort varsel strax innan jul ifjol.

- Först var det svårt, så svårt, tyckte jag. Jag blev yr och trött och huvudet värkte, men nu har det börjat bli bättre. På sistone känns det som om jag har fått huvudet tillbaka, berättar Aslög.

Aslög Österås
Bildtext Aslög Österås har astma och tycker att det är lättare att andas i nya Almahemmet jämfört med i gamla Almahemmet. Både Aslög själv och de anhöriga är mycket nöjda med vården.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Spotlights granskning visar att nya Almahemmets fastighet ägs av en investeringsfond i skatteparadiset Luxemburg. Att det blev så är en komplicerad historia, där politik, pengar, en fuktskadad fastighet och slumpen spelar in.

Se programmet här nedan.

Monopol på vårdfastigheter - Spela upp på Arenan

Åldrande befolkning intressant för fastighetsinvesterare

De senaste tio åren har vårdfastighetsmarknaden växt kraftigt i Finland. Marknaden intresserar både inhemska och utländska investerare.

Grafiktexter med reklam för investeringsfonder.
Bildtext Investeringsfonderna gör reklam för hög avkastning och låg risk. Citaten kommer från fondernas webbsidor.
Bild: Yle/Miranda Uthardt

- Om man tänker på Finlands demografi så åldras Finland mycket snabbt och vi har ett stort behov av att öka kapaciteten inom vårdfastigheterna. Det här är faktorer som de utländska investerarna också analyserar då de kommer hit, de förstår att här finns ett behov, säger Evlis fondförvaltare Petteri Nurminen.

Vad är en vårdfastighetsinvesteringsfond?

Affärsmodellen för investeringsfonderna är enkel - investeringsfonden äger vårdfastigheter som den hyr ut till kommuner eller vårdbolag.

Fondernas största hyresgäster är vårdjättarna Attendo, Esperi Care och Mehiläinen.

Hyreskontrakten med vårdbolagen är långa, minst 10 år och ofta upp till 20 år eller mer. Långa hyreskontrakt betyder låg risk för investerarna och stabila inkomster för fonderna.

Lång ägandekedja mellan Kimitoöns kommun och fonden i Luxemburg

Det internationella fondbolaget Northern Horizon är ett av bolagen som satsar på att köpa upp vårdfastigheter i Finland. Northern Horizons fond “Nordic Aged Care” har sitt säte i Luxemburg, som betraktas som ett av skatteparadisen i EU.

Northern Horizon äger 53 vårdfastigheter i Norden, varav 38 fastigheter finns i Finland. En av fastigheterna är nya Almahemmet i Kimito, där Aslög bor.

Ägandekedjan mellan fondbolaget och underhyresgästen Kimitoöns kommun är lång.

Kimitoöns kommun är underhyresgäst till Esperi Care och betalar 25 370 euro i månaden i hyra. Fastigheten ägs av fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kemiönsaaren Mestarintie 18, som är ett dotterbolag till Pohjoismaiden Hoivatalot Ab.

Pohjoismaiden Hoivatalot Ab ägs i sin tur av fondbolaget Northern Horizon, som har ett av sina kontor i Helsingfors, och som jobbar för fonden “Nordic Aged Care” i Luxemburg.

Anneli Pahta: “En enstaka kommun kan inte påverka så hemskt mycket”

Kimitoöns tidigare kommundirektör Anneli Pahta är inte särskilt överraskad över den långa ägandekedjan. Hon anser att kommunen inte hade några andra val än att hyra fastigheten.

- Det är en så väldigt stor fråga det här med beskattningen och alla olika länder, det är tyvärr en sak som en enstaka kommun inte kan påverka så hemskt mycket. Vi måste leva med den verklighet vi har, säger Pahta.

Anneli Pahta i sitt arbetsrum.
Bildtext Anneli Pahta meddelade kort efter Spotlights intervju att hon slutar som kommundirektör i Kimitoön. Orsaken är en längre tids förtroendekris mellan Pahta och en grupp politiker i kommunen.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Spotlight har bett omsorgschefer i alla svensk- och tvåspråkiga kommuner att svara på en enkät om privata vårdbolag och fastighetsägare. Drygt hälften av kommunerna svarade, och svaren visar att många är omedvetna om vem som egentligen äger äldreboendena.

- Allra viktigast är förstås att våra äldre och personalen kan bo och jobba i hälsosamma utrymmen. Det är den här praktiska frågan vi har funderat på först och främst, säger Pahta.

- Var det någonting ni diskuterade i kommunen om vem som är ägare och vem som egentligen vinner på det här?

- Inte har vi gått så långt att vi har grävt ända ner till Luxemburg, men nog hade vi gått igenom det, så vi visste att det inte är Esperi som är ägare utan att det finns ett annat bolag bakom. Det kräver kanske inte så mycket fantasi för att inse att länken kan fortsätta.

Fyra privata vårdproducenter ville öppna äldreboenden i Kimitoön

Men hur hamnade Kimitoön i en sådan situation att kommunen enligt kommundirektören inte hade något annat val än att hyra Esperi Cares fastighet? Och varför stod den fastigheten tom?

Den planerade Social- och hälsovårdsreformen har tvingat alla kommuner att fundera på vilka vårdfastigheter som egentligen behövs. Kommunerna har fått ta ställning till om det lönar sig att renovera kommunens egna äldreboenden eller om det är klokare att hyra fastigheter på den privata marknaden.

Almahemmet mot en mörk himmel.
Bildtext I Kimitoön har frågan om vad som ska hända med det övergivna gamla Almahemmet väckt mycket känslor. Kommunen planerar nu att riva byggnaden.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Samtidigt som Kimitoöns politiker grälade om hur äldreomsorgen skulle ordnas i kommunen såg de privata vårdbolagen en marknadsnisch. För några år sedan etablerade sig hela fyra nya privata serviceboenden för äldre i Kimitoön.

Två lokala företagare öppnade två mindre boenden och vårdjättarna Attendo och Esperi Care lät bygga varsitt äldreboende i Kimito, bara ett stenkast från varandra.

Men det gick inte så bra för de stora vårdbolagen.

Attendo: “Det blev lite för mycket konkurrens på så kort tid”

Esperi Care kom aldrig igång med sin verksamhet och Attendo fick bara fyra klienter. Efter ett och ett halvt år lade Attendo ner verksamheten.

- Det blev lite för mycket konkurrens på så kort tid. Det kom många nya platser och det var självklart att alla platser inte kan bli fulla i en nära framtid. Då började vi titta på andra alternativ, berättar Alex Gullichsen, försäljningschef på Attendo.

Alex Gullichsen
Bildtext Attendos försäljningschef Alex Gullichsen säger att det är rätt ovanligt att bolaget har underhyresgäster, men att det händer då och då.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Attendo hyrde istället ut fastigheten till ett serviceboende för personer med funktionshinder, som flyttade in från Bjärnå.

Snart fick också Esperi Care underhyresgäster då Aslög och de andra klienterna flyttade in från det fuktskadade gamla Almahemmet.

- Det var väldigt bra att vi hade en tom fastighet som var byggd för det här ändamålet, dygnet runt vård, och då var det rätt självklart att kommunen hyr den fastigheten, säger Anneli Pahta, kommundirektör i Kimitoön.

Kimitoöbor hoppas fortfarande på en ny fastighet för Almahemmet

Kimitoborna Siv och Roy Österås är kritiska till att kommunen är beroende av privata vårdbolag. De anser däremot att de två lokala äldreboendena Pasendo och Dahliahemmet är bra komplement till den kommunala vården.

- Pasendo och Dahliahemmet betalar dessutom skatt till kommunen, de ger en kvalitativ service och sysselsätter kommuninvånare. De är alla gånger att föredra framom utländska investeringsbolag, säger Siv Österås.

- Men inte avundas man kommunpolitikerna. Det är nog svårt för dom att ta de här besluten, säger Roy Österås.

Siv och Roy Österås.
Bildtext Siv och Roy Österås hör till de Kimitoöbor som fortfarande hoppas på att ett alldeles nytt kommunalt äldreboende ska byggas.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Österås menar att privata alternativ ofta blir så dyra att de äldre inte har råd att bo där.

- Och finns det inget annat än privata och de äldre ändå hamnar att flytta dit, så är det ju kommunen som får stå emellan och betala. Det kommer ju i slutändan på kommuninvånarnas lott att betala, säger Siv Österås.

Anneli Pahta är ändå mycket tveksam till att kommunen skulle ha råd att satsa flera miljoner euro på ett nytt äldreboende.

- Jag ser det nog som en ganska stor risk på grund av att kommunens ekonomi och budget halveras då Sote tas bort från kommunen.

Kimitoöns hyresavtal med Esperi Care löper ut 2023. Hyresavtalet är en tillfällig lösning, men hur det går för Almahemmet efter att de nya vårdområdena tar över all social- och hälsovård i kommunerna är oklart.

Animationer: Yle/Olli Aittoniemi

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln