Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Franska lärare behöver nu mycket stöd: "Den mördade läraren är död för att han lärde ut de grundläggande republikanska principerna"

Från 2020
Demonstranter protesterar mot terrorism, och bär skyltar där det står  "Nej till barbari" och "Jag är lärare" på  Place de la Republique i Paris 18.10.2020
Bildtext Demonstranter protesterar mot terrorism och bär skyltar där det står "Nej till barbari" och "Jag är lärare" på Place de la Republique i Paris 18.10.2020.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Lärarna befinner sig i en svår sits i Frankrike efter mordet på en lärare som hade visat Muhammedkarikatyrer för eleverna. Lärarna kämpar för de franska idealen och behöver nu stöd på alla nivåer. En del lärare är rädda, men många tänker kämpa vidare.

I Frankrike finns det av tradition en stark uppdelning mellan hemmet och skolan.

- I Frankrike kommer till exempel föräldrar aldrig in på skolan för att hämta sina barn, utan de får stå utanför. Den här "fysiska gränsen" säger något om viljan att upprätthålla ett avstånd mellan det privata och det offentliga, konstaterar Matilde Tiozzo, som håller på att utbilda sig till lärare i Paris.

Tiozzo säger att det i Frankrike ändå - liksom i andra europeiska länder - nu talas allt mer om en auktoritetskris där lärarna och skolan ifrågasätts. Hemmen stöder inte skolan längre på samma sätt som tidigare.

Föräldrar har börjat driva sina barns "intressen" - individualismen ökar

- Föräldrar i Frankrike i dag tenderar att vilja lägga sig i skolärenden, och de driver sina barns "intressen" (och versioner av exempelvis incidenter i skolan), säger Matilde Tiozzo.

- Frankrike har, liksom många andra länder i väst, gått mot en allt starkare individualism, och det kan leda till motsättningar med institutioner som har en mer kollektivistisk grund.

Ändå tenderar man samtidigt att låta skolan bli den plats som ska lösa de problem som samhället har misslyckats med.

- Den här lite utopiska föreställningen har skapat en diskussion kring vad skolan är till för. Lärare har också vittnat om att de känner att de inte får stöd då det uppstår konflikter med familjer.

Vardagen blir allt tuffare för lärarna

Det är inte ovanligt att lärare hotas i Frankrike.

- Det finns flera exempel på tragiska utgångar. En lärare tog sitt liv efter hot från föräldrars håll. Medierna beskriver en allt tuffare vardag för lärare där allvarliga hot, en komplett brist på respekt och våld (mer sällan) gentemot lärare förekommer från både föräldrars och elevers sida.

Tiozzo konstaterar att de föräldrar som har framfört dödshot eller har använt sig av våld ofta gör det för att de upplever att deras barn har kränkts.

Lärarna upplevde att de inte fick stöd av ledningen och att ledningen lade locket på

År 2018 skapade några lärare hashtaggen #pasdevague (ungefär "inga ringar på vattnet"), där de vittnade om våld, hot och grova verbala förolämpningar som de upplevde i sin vardag. Kampanjen fick stort gehör i medier och i den allmänna debatten.

Lärarna inledde sin kampanj för att de upplevde att de inte fick det stöd av ledningen som de behövde och att ledningen hellre lade locket på. Lärarna behövde därför en röst för att kunna nå ut med sin beskrivning av vardagen.

"Mot hat och stigmatisering", "Stöd skolorna, skydda lärarna", står det på demonstarnternas skyltar i Montpellier 18.10.20209medel
Bildtext "Mot hat och stigmatisering", "Stöd skolorna, skydda lärarna", står det på demonstranternas skyltar i Montpellier 18.10.2020.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Skolan en absolut grundpelare för den franska republiken

Den brutala halshuggningen av historieläraren Samuel Paty utanför en skola nordväst om Paris den 16 oktober har satt djupa spår i Frankrike.

- För att förstå på vilket sätt detta fruktansvärda dåd påverkat och påverkar Frankrike kan man, bortsett från det horribla i själva mordet, också sätta det i en mer historisk kontext, säger Matilde Tiozzo.

Hon påpekar att den franska republiken har skolan som en av sina absoluta grundpelare - oavsett all kritik.

- Det finns ett "republikanskt överjag", en strävan mot en enhet där skolan har kommit att utgöra den plats där man ska formas, inte bara som person utan som republikansk medborgare.

Frankrike ett heterogent land

Frankrike har alltid varit ett heterogent land där regioner har haft sina egna språk och traditioner.

Tiozzo säger att idén om enhet stärktes under den tredje republiken, då det franska språket och de republikanska värdena var centrala och skolan en grundpelare som skulle förstärka detta.

- Elever från vissa regioner kunde komma till skolbänken utan att kunna tala franska och det var via institutionen man blev fransman (inte administrativt, men mer intellektuellt, formativt).

"Jag är fri" står det på plakatet. Demonstration på Place de la Republique till minne av läraren Samuel Paty som mördades 16.10.2020
Bildtext "Jag är fri" står det på plakatet. Demonstration på Place de la Republique till minne av läraren Samuel Paty som mördades 16.10.2020.
Bild: SOPA Images Limited / Alamy/All Over Press

Skolan följer jämlikhetsidealen

Tiozzo säger också att det då sattes punkt för en lång och hätsk kamp mellan kyrka och stat gällande ansvaret för utbildningen.

En lag som stiftades 1905 avslutade den striden, och reglerar skolväsendet sedan dess.

Den republikanska skolan följer jämlikhetsidealet där det är flit - och inte börd - som avgör huruvida man kan ta sig fram i livet.

- Idén om att skolan är den plats som förmedlar de republikanska principerna (yttrandefrihet, samvetsfrihet, statsneutralitet, sekularism, frihet, jämlikhet och broderskap) är fortfarande väldigt förankrad i samhället.

Matilde Tiozzo tänker sig att man kan uppfatta mordet på läraren inte bara som ett fruktansvärt dåd mot en enskild människa, utan också på ett symboliskt plan som ett dåd mot Republiken.

- Motivet till mordet stärker också den här känslan, eftersom läraren undervisade i Histoire-Géo (samhällskunskap) och blev mördad just för att han ville lära ut de republikanska principerna.

Demonstration i Toulouse 18.10.2020 till minne av den mördade läraren Samuel Paty
Bildtext Demonstration i Toulouse 18.10.2020 till minne av den mördade läraren Samuel Paty.
Bild: AFP / Lehtikuva

"Vi måste gå vidare"

Läraren Samuel Paty hade fått dödshot på sociala medier efter att han hade visat karikatyrbilder av profeten Muhammed under en lektion som handlade om yttrandefrihet.

Stämningen på internet hade varit mycket aggressiv i de diskussioner där Patys lektion kommenterades.

- De franska lärarna är fortfarande i chock. Inte kan man ju förstå att en lärare i dagens Frankrike blir halshuggen på gatan bara för att han är lärare, säger Jean-Rémi Girard, ordförande för lärarfacket SNALC.

En minnesstund för Samuel Paty, en lärare som halshöggs av en islamist i Paris 16.10.2020
Bildtext En minnesstund för läraren Samuel Paty.
Bild: AFP / Lehtikuva

Lärarna försöker förbereda sig

Skolbarnen i Frankrike har nu höstlov, och återvänder till skolan den 2 november.

Lärarfacket försöker förbereda sig på att förklara för eleverna vad som hände då en lärare dödats efter att ha visat karikatyrer.

De lärare som har kontaktat facket säger att de vill tala med eleverna om sekularism, pressfrihet och yttrandefrihet, säger Jean-Rémi Girard.

- Vi lärare är här för att hjälpa. Vi kommer också att diskutera med premiärministern om hur lärare och elever ska kunna skyddas, och hur vi ska kunna lösa problem till exempel då föräldrar inte är eniga med lärarna. Också de sociala medierna måste övervakas bättre.

Enligt premiärminister Castex arbetar den franska regeringen på en strategi för att bättre skydda lärare från hot.

- Bland lärarna råder det en viss rädsla att ta upp de här svåra frågorna på lektionerna - men många är faktiskt nu till och med mer redo än tidigare att tala om det. De vill visa att vi alla värnar om den fria pressen och yttrandefriheten. Och detta måste läras ut i skolorna. Vi kan inte göra något annat än fortsätta.

- Samuel Paty kan inte längre undervisa - nu är det vår kollektiva plikt att undervisa i hans ställe.

Diskussion om artikeln