Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya restriktioner gör att pubar och nattklubbar kan tvingas halvera sitt kundantal

Från 2020
Uppdaterad 20.10.2020 15:55.
En matportion, och i bakgrunden en servitör som jobbar på restaurang Vltava i Helsingfors i oktober 2020.
Bild: Silja Viitala / Yle

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har fått klart sitt betänkande om begränsningar som gäller restauranger. Enligt betänkandet skiljer man åt olika restaurangtyper.

Enligt betänkandet justeras begränsningarna så att de hårdaste begränsningarna gäller för restauranger där det finns störst risk för kontakter kunder emellan.

Restaurangerna delas från och med början av november in i två grupper.

I praktiken gäller de striktaste begränsningarna för nattklubbar och pubar, vars främsta funktion är att servera alkohol. I dessa kan kundplatserna begränsas med högst 50 procent från det normala.

I matrestauranger, kaféer och lunchrestauranger kan kundplatserna begränsas med högst 25 procent från det normala.

De som rör sig på vägarna får äta sin smörgås

Det blir också regionala skillnader, som är baserade på mängden smittofall i en region.

- Noggrannare direktiv om begränsning av kundplatserna och hur de riktas kan ges med hjälp av en förordning från statsrådet, sade utskottets ordförande Markus Lohi (C).

Statsrådet bestämmer med hjälp av en förordning bland annat om öppethållningstiderna från och med november. Restauranger kan åläggas begränsa sina utskänknings- och öppethållningstider om det är nödvändigt med tanke på epidemisituationen.

Kansanedustaja Markus Lohi, Suomen Keskusta.
Bildtext Centerns Markus Lohi leder social- och hälsovårdsutskottet.
Bild: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Restauranger med bedömd hög risk kan till exempel åläggas stänga mellan klockan 23 och 01 ifall det bedöms nödvändigt.

Bensinstationernas kaféer och restauranger får särbehandling, och behöver inte stänga om nätterna.

- Det är vettigt och rättvist att de som rör sig på vägarna får serva sig själv, sade utskottets vice ordförande Mia Laiho (Saml).

Betänkadet får tack över partigränserna

Betänkandet var enhälligt, vilket inte var en självklarhet från början.

De politiska grupperingarna kommenterade lösningen friskt på tisdag eftermiddag.

- Jag är glad över att vi nu kan ge matrestaurangerna bättre möjligheter att klara sig i denna svåra situation, sade Svenska riksdagsgruppens Veronica Rehn-Kivi (SFP), som sitter med i social- och hälsovårdsutskottet.

- Då epidemin accelererar är det befogat att begränsa verksamheten i sådana restauranger, där en spridning av coronaviruset är sannolik, kommenterade Sannfinländarnas representanter i utskottet, Arja Juvonen, Kaisa Juuso och Minna Reijonen.

Grundlagsutskottet krävde ändringar

Grundlagsutskottet beslutade nyligen att regeringens ursprungliga förslag inte kan godkännas som sådant. Enligt grundlagsutskottet kan inte alla restauranger behandlas på samma sätt.

Grundlagsutskottet krävde att restauranger ska behandlas olika beroende på om de är matrestauranger, nattklubbar eller krogar och att alla inte kan tvingas stänga klockan 23.

Grundlagsutskottet ansåg också att restauranger på olika håll i landet ska behandlas olika beroende på coronaläget i regionen.

Snabb behandling i riksdagen

Regeringen hoppas få förslaget om temporära ändringar i lagen om smittosamma sjukdomar godkänt snabbt i riksdagen.

Ifall lagen inte hinner träda i kraft i tid, får restaurangerna vara öppna fritt i hela landet från och med början av mars.

Planen är att klubba igenom förslaget på fredag.