Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Biträdande justitiekanslern: Myndigheterna var inte förberedda på en coronakris på flygplatserna – SHM borde ha tagit till effektivare åtgärder

Från 2020
Personer med resväskor på Helsingfors-Vanda flygplats.
Bildtext I våras fick ankommande resenärer ingen eller bristfällig information om att de ska undvika allmänna kommunikationsmedel på hemresan och att de bör vara i karantän i 14 dagar.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) borde ha tagit till effektivare åtgärder på Helsingfors-Vanda flygplats i mitten av mars, enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen. Ministeriet hade entydigt det operativa ledningsansvaret i frågan, framkommer i Puumalainens beslut som offentliggjordes på tisdag.

Puumalainen började utreda myndigheternas coronaåtgärder på flygplatserna efter att det kommit in flera klagomål om saken till Justitiekanslerämbetet.

I klagomålen framkom bland annat att resenärer som anlände till de finländska flygplatserna från coronaområden inte informerades om karantänsregler.

– Det brast i hur resenärer informerades och hur coronasituationen sköttes åtminstone på Helsingfors-Vanda flygplats, konstateras i pressmeddelandet där biträdande justitiekanslerns beslut presenteras.

Du kan läsa hela beslutet här (på finska).

Fördröjningar i tillämpningen av coronaåtgärder

Det tog till exempel fyra dagar för Social- och hälsovårdsministeriet att utfärda instruktioner för hur man ska tolka och tillämpa begreppet "förhållanden som motsvarar karantän" i praktiken, efter att regeringen presenterat sina riktlinjer i frågan. Det här trots att informationen var avgörande för att stoppa smittspridningen.

I beslutet konstateras att händelserna på flygplatserna i mars visar att man inte hade förberett sig för en coronakris.

Ur utredningarna framgår också att Social- och hälsovårdsministeriet bad Vanda stad att delta i coronaåtgärderna på Helsingfors-Vanda flygplats först i ett mycket sent skede.

Till en början beslutade ministeriet att anlita en privat tjänsteproducent, även om också Vanda stad hade kompetens och resurser och framför allt ansvaret för att sköta uppgiften enligt lagen.

Biträdande justitiekanslern anser att Social- och hälsovårdsministeriets beslut var tvivelaktigt.

Ministeriet hade entydigt ansvar

Puumalainen begärde utredningar av bland annat Social- och hälsovårdsministeriet, Kommunikationsministeriet, statsrådets kansli och Vanda stad.

Samarbetet med myndigheterna och andra aktörer fick beröm i de flesta utredningar, men i en del av utredningarna konstaterades ändå att situationen på Helsingfors-Vanda flygplats till en början inte var helt tydlig.

Enligt biträdande justitiekanslerns beslut är det ändå helt entydigt att Social- och hälsovårdsministeriet hade det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa hälsosäkerheten på flygplatserna och för den operativa ledningen och samordningen av coronaåtgärderna.

– Jag betonar ännu att Social- och hälsovårdsministeriets ledningsansvar skulle med stöd av paragraf 7 i lagen om smittsamma sjukdomar haft både behörighet och skyldighet att vidta aktiva åtgärder och att delta i att styra samarbetet med andra behöriga myndigheter och förvaltningsområden, betonar Puumalainen i beslutet.

Ledningsansvaret skulle ha krävt att ministeriet på eget initiativ genast efter mitten av mars hade vidtagit effektivare åtgärder för att ingripa i situationen på flygplatserna, enligt biträdande justitiekanslern.

"Betyder inte att myndigheterna borde ha agerat förhastat"

Puumalainen uppger i sitt beslut att han inte menar att myndigheterna borde ha agerat förhastat och utan planering.

– En flygplats är en mycket strikt reglerad, säkerhetskritisk verksamhetsmiljö, som därför är krävande även under normala förhållanden. En kris förutsätter emellertid beslutsamma och snabba åtgärder, konstateras i pressmeddelandet.

Dröjsmålet med att vidta effektiva coronaåtgärder på flygplatserna verkar åtminstone delvis ha berott på oklarheter gällande samarbetet och behörigheterna.

För att förbättra situationen i fortsättningen föreslår Puumalainen att ledningsförhållandena på flygplatserna ska utredas och definieras tydligare inför liknande situationer.

– Vi kan stå inför liknande situationer framöver och då får inte frågor om vem som ska leda åtgärderna vara oklara, uppges i pressmeddelandet.

Källor: STT, biträdande justitiekanslers beslut och pressmeddelande

Diskussion om artikeln