Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

De österbottniska exportföretagen kämpar vidare på en tuff marknad – det svåraste är att etablera nya projekt och kundkontakter

Från 2020
Uppdaterad 21.10.2020 12:46.
Rani Plast.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

De österbottniska företagen jobbar vidare, trots en tuff marknad och strikta restriktioner på grund av coronaspridningen. Den största utmaningen är att etablera nya kundkontakter och skapa nya projekt.

- Det största problemet är osäkerheten, ingen vet vad som väntar, säger vd Johan Westermarck på Citec.

Just nu lever exportföretagen i avgörande tider. Efter en dramatisk vår med omfattande nedstängningar har Europamarknaden kommit tillbaka till en mera normal rytm säger vd Stefan Sjöberg på Mirka i Nykarleby.

- Nu är spänningsmomentet hur de nya restriktionerna kommer att påverka läget, säger Sjöberg.

Johan Westermarck som är vd på Citec säger att det största hotet är att ingen riktigt vet vad som väntar sen spridningen av coronasmittan igen tagit fart.

johan westermark i halvprofil. han bär en blå kavaj och en ljusblå skjorta.
Bildtext Johan Westermarck säger att man just nu lever med en osäkerhet om vilka projekt som förverkligas och vilka som skjuts på framtiden.
Bild: Pressbild/Citec

Ingen total nedstängning i höst

Dennis Granqvist som är försäljningsdirektör på Rani Plast i Terjärv säger att fastän virusspridningen igen tagit fart så är läget mera behärskat än i våras.

- Nu vet folk vet hur de ska handskas med viruset och är vana att jobba på distans och hålla avstånd, säger Granqvist.

Stefan Sjöberg säger att åtminstone hittills är de nya nedstängningarna lokala och stänger inte ner näringslivet som lockdownen i våras.

- Restriktionerna kan vara ganska lokala och specifika och kan omfatta en stad eller en delstat. Men det är ändå en tuff marknad för tillfället, säger Sjöberg.

Johan Westmarck säger att när coronan slog till i våras stannade utvecklingsprojekten upp, medan leveransprojekten rullade vidare om än med vissa förseningar.

- Nu får vi se om projekt förverkligas eller om de skjuts fram med sex månader eller ett år. Vi kan bara vänta och se, säger Westermarck.

Svårare att skapa nya kontakter

De tre företagen sköter främst sina kundkontakter genom virtuella möten. Det har visat sig fungera rätt bra.

Stefan Sjöberg säger att Mirka tack vare sina lokala försäljare och distributörer får den dagliga verksamheten att snurra rätt normalt, även om förhållandena är tuffa.

- Vi har strikta restriktioner, som kanske kan upplevas som onödigt strikta. Det är krävande för personalen. Men om man på så sätt undviker att få in smitta i produktionshallarna så är alla vinnare, säger Sjöberg.

Även på Rani Plast håller man hårt på restriktionerna och företar inga resor utomlands. Personal på försäljningskontoren utomlands gör det lättare att sköta de utländska kundkontakterna.

Men allt går inte att sköta utan fysiska möten.

Johan Westermarck säger det främst är försäljningen som lider av att man inte kan mötas fysiskt och skapa nya kundkontakter. När det gäller affärsverksamhet och lönsamhet håller Citec näsan över vattenytan.

Dennis Granqvist är inne på samma linje. Det stora dilemmat är nykundsbearbetningen och det blir svårt att komma framåt.

- Men vi försöker skapa och driva på nya projekt som om ingenting skulle ha hänt. Men visst märker vi att det är svårt när man inte kan mötas ansikte mot ansikte, säger Granqvist.

Stefan Sjöberg säger att just utvecklingsprojekt som hänger ihop med kultur, partnerskap och samarbeten är svårast att starta upp.
Just nu har de österbottniska företagen en nackdel i att inte kunna ta sig ut på kontinenten.

- Vi måste anpassa oss till rådande restriktioner, men det är till vår nackdel att vi är långt från marknaden inte kan ta oss ut i världen, säger Sjöberg.

man framför utställningsmonter
Bildtext Stefan Sjöberg säger att de österbottniska företagen har en nackdel i att befinna sig långt från kunderna nu när man inte kan resa.
Bild: Yle/Antti Kuusiniemi

Verksamheten i full gång på Mirka och Rani Plast

På Mirka i Jeppo är det full fart i produktionen säger vd Stefan Sjöberg efter en trög vår och en lite lugnare sommar.

- Vi är ganska bra tillbaka, det är nästan så att vi gör rekordmånader nu under hösten, så vi får vara nöjda, säger Sjöberg.

Nu är största utmaningen att hinna producera så mycket som man kan sälja och samtidigt säkerställa att medarbetarna håller sig friska.

- Om coronasmittan fortsätter spridas i regionen kan det innebära att vi inte kan leverera lika mycket som vi kan sälja, säger Sjöberg.

Dennis Granqvist säger att också Rani Plast kört för full maskin hela året. Nu har takten mattats av en aning, men hösten är lågsäsong även i vanliga fall.

- Vi har en större orderstock än under fjolåret, ungefär tio procent högre, och alla maskiner är igång. Orderstocken har gått ner nu, men det är normalt om hösten, säger Granqvist.

Större byggen skjuts på framtiden

Granqvist säger att att Rani Plast troligvis kommer att känna av en nergång i och med att byggnadsindustrin nu saktar ner på takten och att byggloven blivit färre.

På privata sidan fortsätter man bygga och de påbörjade projekten färdigställs, medan stora byggprojekt skjuts på framtiden, även större infrabyggen.

- Det här syns längre fram i kedjan och vi kommer säkert att känna av verkningarna med en viss eftersläpning. Hur mycket och precis när är svårt att säga, säger Granqvist.

På Citec har man varit tvungen att permittera anställda på vissa orter på grund av varierande arbetsmängd.

- Vissa av våra kunder har hamnat i en svår situation på grund av coronan, och det har påverkat oss. Vi har blivit tvungna att permittera personal så situationen är inte bra, säger Johan Westermarck.

Westermarck säger att Citec inte ändå befinner sig i något krisläge utan hoppas på tillväxt nästa år.

AB Rani plast OY
Bildtext Rani Plast i Terjärv hoppas att orderstocken tar företaget fram till högsäsonen i början av nästa år.
Bild: YLE/Chanette Härus

Rädsla inom företagsvärlden

Dennis Granqvist säger att man inom företagsvärlden lever med en viss rädsla sen i mars när coronan slog till på allvar.

- Som tur har Rani Plast flera ben att stå på. Lantbruket och livsmedelsproduktionen utgör en tredjedel av vår marknad och den tror vi inte kommer att påverkas i större grad, säger Granqvist.

Dennis Granqvist hoppas att den orderstock och det sug som fortfarande finns på marknaden ska ta Rani Plast över årsskiftet.

- Då tar vår högsäsong vid från februari-mars. Det kan ta oss till slutet av juli och göra att vi får ett normalår. Men det är svårt att veta vad som väntar. I värsta fall blir det ett tvärstopp och då får vi anpassa oss till det, säger Granqvist.

Coronapandemin slår ojämt mot företagen

Att sia om framtiden är svårt just nu säger Sjöberg. Men det som man kan uttolka är att industrin, så som projekt- och bilindustrin, ute i världen har ett tufft läge.

- Det börjar märkas i stålpriser och andra råvarupriser och det kommer naturligtvis att påverka efterfrågan, säger Sjöberg

Sjöberg säger att coronan slår asymmetriskt mot företagen.

- Vissa branscher är vinnare som går som en raket, medan andra som service- och resebranschen kämpar hårt. Det påverkar efterfrågan väldigt ojämnt, säger Sjöberg.

Sjöberg säger att det inte finns någon tydlig modell, eller enhetligt mönster som företagen kan stöda sig på just nu. På Mirka ligger man under målsättningarna och resultatet hittils i år är sämre än förra året, men givet det dramatiska året är Sjöberg ändå nöjd med utfallet.

Vaccin är inte heller en snabb lösning

Johan Westermarck säger att näringslivet knappast återgår till samma arbetssätt som innan pandemin. Många av de digitala arbetssätt som man tidigare inte ansåg var gångbara har visat sig vara välfungerande.

- Vi talar om det som kallas "new normal". För många har coronapandemin förändrat sättet att jobba. Jag tror att den förändringen är bestående, som att jobba på distans och mötas virtuellt, säger Westermarck.

Johan Westermarck säger att det just nu gäller att följa läget och snabbt ta beslut för att justera kursen. För tillfället planerar man inte långsiktigt för de närmaste tre åren, även om Citec har en klar vision om var man vill befinna sig då.

Westermarck säger att ett ett vaccin skulle få situationen i balans, men inte heller det är en snabb lösning.

- Det tar sin tid att massvaccinera människor globalt, även om man lyckas ta fram ett verksamt vaccin. Vi lever säkert i den här situationen åtminstone till nästa sommar, säger Westermarck.

Diskussion om artikeln