Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Distansarbete innebär skatteproblem för nordiska gränspendlare som jobbat hemifrån på grund av coronaepidemin

Från 2020
Öresundsbron.
Bildtext 18 000 arbetspendlare rör sig dagligen över gränsen i Öresundsområdet.
Bild: All Over Press

Coronaepidemin har medfört beskattningsutmaningar för gränspendlare som normalt betalar skatt i det land de arbetar i. Att de nu jobbat hemifrån i stället ändrar på det.

Totalt 45 000 arbetstagare pendlar varje dag över en gräns mellan två nordiska grannländer för att jobba. Under coronaepidemin har de under stora delar av det senaste halvåret uppmanats att jobba hemifrån, eller till och med haft svårt att ta sig över gränsen.

Det här leder nu till överraskande byråkratiska problem med beskattningen: Normalt beskattas man i arbetslandet, men det gäller inte när du jobbar hemifrån.

Skatteproblemet har blivit ett stort samtalsämne bland pendlarna mellan Danmark och Sverige. 18 000 av de dagliga nordiska gränspendlarna finns där.

Utmaningen är absurd i en tid då man länge jobbat för inte bara en mer integrerad Öresundsregion, utan också ett mer integrerat Norden, menar pendlarna.

– De stängde Danmark och sa att nu ska ni jobba hemifrån, säger Pia Jacobsen.

– Pendlarna fick beslut på att jobba hemifrån, de har inte själva bett om det. Det borde vara force majeur och göras ett undantag för reglerna.

Framöver blir det ju ännu mer hemarbete. Vi lever i 2020 och teknologin gör stora framsteg

– Kan vi arbeta hemifrån ska vi göra det, och det fungerar ju perfekt i övrigt, säger Torben Vesterlund och hänvisar till själva arbetsuppgifterna och teknologin.

– Men det betyder att jag ska beskattas i Danmark och inte i Sverige, och det har stora ekonomiska konsekvenser för mig, säger han.

"Världens bäst integrerade region"

Nordiska rådet och Gränshinderrådet har länge jobbat med att underlätta för invånarna i gränsområdena som har både arbetsliv, familj och vardag på båda sidorna om en nordisk gräns. Norden ska vara "världens mest integrerade region" enligt en vision som Nordiska rådet slagit fast.

Coronaepidemin har ändrat på en hel del kring det och det har rapporterats om också allvarligare problem än skatteutmaningar vid gränsområdena.

Men att skattereglerna inte har hängt med i utvecklingen handlar om mer än epidemin i sig, tycker pendlarna.

– Framöver blir det ju ännu mer hemarbete. Vi lever i 2020 och teknologin gör stora framsteg, säger Pia Jacobsen.

Man ska välja mellan ekonomi och samhällssäkerhet

Hon startade i sin frustration en Facebookgrupp där tusentals Öresundsbror nu diskuterar de byråkratiska utmaningarna.
I början av veckan ordnades också ett seminarium om problematiken, med pendlare men också medlemmar från Gränshinderrådet, Öresundsinstitutet och Greater Copenhagen på plats. Flera av de representanterna har försökt nå ut till beslutsfattare i de nordiska länderna omkring problemet men ännu inte fått gehör.

Torben Vesterlund säger att det i praktiken blir pendlaren själv som ska välja mellan att spara pengar i beskattningen, eller följa rekommendationerna om distansjobb:

– Man ska välja mellan ekonomi och samhällssäkerhet, ska man följa den svenska rekommendationen om att jobba hemma, eller ska man betala extra?

Oklart hur många finländare som drabbas

Det nordiska skatteavtalet säger att gränspendlare betalar skatt i det land där de arbetar. I Öresundsregionen mellan Sverige och Danmark finns ett särskilt Öresundsavtal som säger att gränsen går vid 50 procents hemarbete. Kör man över gränsen under 50 procent av arbetsdagarna behöver man alltså inte ändra beskattningsland.

Men i de andra gränsregionerna i Norden finns inget sådant avtal, och det är alltså från dag ett av hemmajobb som deklarationen borde göras i hemlandet i stället, förklarar Sandra Forsén som jobbar med gränshinderarbete vid Nordiska ministerrådet.

Det finns ännu inga siffror på hur många finländare som kan tänkas drabbas. Enligt statistik från 2015 finns det drygt 2 400 finländare som dagligen arbetspendlar till ett annat nordiskt land, eller i praktiken till Sverige och Norge. Motsvarande finns det drygt 2 200 personer som dagligen arbetspendlar från ett annat nordiskt land till Finland.

Skatteproblemet gäller ändå bara dem som verkligen haft möjlighet att jobba hemifrån, vilket till exempel de som jobbar inom vården eller detaljhandeln inte kan.

Gränshinderrådet vände sig redan i somras till de nordiska finansministrarna för att be att arbetspendlarna undantagsvis skulle få fortsätta betala skatt i arbetslandet, trots hemmajobb. Men finansministrarna svarade med ett nej.

Diskussion om artikeln