Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Matti Apunen blir ordförande för Yles styrelse våren 2021

Från 2020
Porträtt av Matti Apunen

Mandatperioden för ordförande Thomas Wilhelmsson tar slut.

Yles förvaltningsråd har på sitt möte den 20.10 valt Matti Apunen, magister i samhällsvetenskaper, till ny styrelseordförande för bolaget. Mandatet börjar våren 2021.

Yles nuvarande styrelseordförande kansler, juris doktor Thomas Wilhelmsson, har varit styrelseordförande sedan år 2015. Wilhelmssons ordförandeskap tar slut på vårens bolagsstämma eftersom en ordförande inte kan sitta i mer än sex mandatperioder.

Apunen, som har valts till ny ordförande för Yles styrelse, har bland annat arbetat som direktör för Näringslivets delegation EVA 2010-2019 och som ansvarig chefredaktör på Aamulehti 2000-2010. Han är arbetslivsprofessor vid Tammerfors universitet.

“Apunen har en bred och mångsidig syn på samhället och mediebranschen. Han har erfarenhet av att leda såväl ett medieföretag som en expertorganisation. Förvaltningsrådet uppskattar också Apunens kännedom om universitetsvärlden”, säger Arto Satonen, ordförande för Yles förvaltningsråd.

“Yle har en speciell roll i finländarnas liv och därför har också det här uppdraget det. Det finns stora förväntningar på Yles innehåll, som finansieras med allmänna medel. De kan bäst infrias genom ett transparent arbete som har hög kvalitet,” konstaterar Apunen som blir styrelseordförande på våren.

Yles styrelse har fem till åtta medlemmar som väljs för ett år i taget. I styrelsen sitter just nu förutom Wilhelmsson vice ordförande och direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar Katri Viippola, verkställande direktör Paulina Ahokas, verkställande direktör Kai Huotari, sakkunnig Lauri Kontro, verkställande direktör Pauliina Mäkelä och Senior Advisor Sirpa Ojala. Redaktör Arto Nieminen är personalens representant.

Enligt lagen ska Yles styrelse välja och entlediga bolagets verkställande direktör, besluta om budgeten för det följande året, sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman samt årligen lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet. Styrelsen utser också ansvariga redaktörer i enlighet med yttrandefrihetslagen. Utöver detta har styrelsen andra uppdrag i anslutning till aktiebolagslagen.

På andra språk