Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Iltalehtis debatt: Saarikko pikade åt höger och vänster i sin första partiledardebatt

Från 2020
Uppdaterad 20.10.2020 20:37.
Personer sitter vid ett runt bord.
Bildtext Debatten ordnades mellan endast de fem stora partiernas ordförande.
Bild: Handout

Det var en till synes inte alls särskilt enig regering som mötte oppositionsledare i Iltalehtis partiordförandedebatt. Partiordförandena drog åt olika håll i bland annat klimatpolitiken.

En av orsakerna till det splittrade intrycket var att statsminister Sanna Marins (SDP) närmast allierade, Li Andersson (VF), inte var med i kväll för att kunna erbjuda stöd.

Debatten ordnades mellan endast de fem stora partiernas ordförande.

En annan orsak var Annika Saarikkos (C) självsäkra framträdande, ofta mer som centerledare än regeringskollega.

Däremot lyckades inte oppositionsrepresentanterna Petteri Orpo (Saml) och Jussi Halla-aho (Sannf) nämnvärt gunga regeringen med några nya argument.

I början av debatten hade visserligen Orpo lätt att föra oppositionspolitik – ämnet var regeringens ibland skakiga informationskampanj om munskydd.

Dessutom har grundlagsutskottet just gett en ordentlig utskällning till regeringens planer för nya coronabegränsningar.

Här var det lätt för oppositionen att plocka poäng.

Marin ville inte utkräva samhällsansvar av Finnair

Också Finnairs uppsägningar vändes mot statsminister Marin. I fallet med UPM:s nedläggning av fabriken i Kaipola ville hon se "samhällsansvar" bland företagen.

Men i Iltalehtis debatt vägrade Marin utkräva samhällsansvar av Finnair, med hänvisning till att bolaget är i en så svår situation.

Staten äger en majoritet av Finnairs aktier, till skillnad från UPM.

Halla-aho vägrar ta ställning i fördelningspolitiken

När debatten går över till ekonomin och sysselsättningsfrågor förs huvuddelen av slagen emellan Orpo och Marin.

Just inget nytt kommer fram – alla fem partiledare röstar för att staten kan ta "ordentligt" med lån för att kämpa mot coronakrisen.

Halla-aho sitter sin vana trogen tyst genom den ekonomiska och sysselsättningspolitiska debatten.

När debattledarna Susanne Päivärinta och Juha Ristamäki ger honom ordet kommer en lång harang om lönsamma företag, bränslepris, arbetskraftsinvandring och hur det alltid borde vara lönsamt att jobba.

På frågan om han pläderar för skattesänkningar eller nedskärningar i arbetslöshetsstödet vägrar han dock svara något konkret.

Annika Saarikko som är på bitskt humör replikerar med att tacka Halla-aho "för den kåseriliknande genomgången av allt som är på tok i detta land".

Trafikutsläppen tills vidare öppen fråga

Mer på sin mammas gata är Halla-aho när han får kritisera regeringens mål att halvera trafikutsläppen till år 2030.

Främst handlar kritiken ändå om att man inte får höja bränslepriset.

När inte heller Orpo har några realistiska förslag till utsläppshalveringen blir den intressantaste ordväxlingen att höra inom regeringen.

De grönas Maria Ohisalo vågar inte säga hur mycket hon tycker att bränslepriset ska höjas och berömmer i stället De grönas nya regionala jämlikhetsprinciper. Det blir oklart hur effektiv utsläppssänkning den skulle innebära.

Saarikko hjälper till med att meddela att "den här regeringen inte mera höjer något bensinpris alls".

Marin koncentrerar sig på den "sociala och regionala synvinkeln" och det blir osagt hur utsläppshalveringen alls ska genomföras.

Regeringens klimatpolitik övertygade inte

Inte heller i klimatpolitiken lyckas regeringsfronten övertyga.

Orpo lyckas berömma Sipiläregeringens klimatbeslut som till exempel att köra ned kolkraften som energikälla. Piken går till de Gröna som "påstod att Sipiläregeringen var en katastrof för klimatet".

Ohisalo kontrar med att denna regering fattar samma beslut om torven, det vill säga förbjuder den som energikälla, varpå Saarikko klipper av med att det inte stämmer som Ohisalo säger.

Vi kommer inte att förbjuda torven liksom vi gjorde med kolkraft under Sipilä, säger Saarikko och skapar en hel del bryderi om vilken regeringens linje egentligen är.

Hur klarade de fem partiordförandena sig?

Sanna Marin (SDP): Tog helst ordet av sina regeringskollegor när hon tyckte deras svar borde föras åt rätt håll. Fick stå ut med utmaningar både från oppositionshåll och från debattledaren Susanne Päivärinta. Attackerade hellre Orpo än Halla-aho. Mån om att inte verka för ivrig i att höja miljöavgifter. En svettig kväll, men belöningen kom till slut när Iltalehtis opinionsmätning visade att hon är den överlägsnast populäraste partiledaren både som person och politiker.

Jussi Halla-aho (Sannf): Höll sig som vanligt i bakgrunden, speciellt när det gällde ekonomin och sysselsättningsfrågor. Vill helst inte ta ställning i klassiskt ideologiska frågor som nedskärningar eller skattehöjningar. Brukar lämnas ganska ifred av de andra men fick i kväll vassa pikar av Annika Saarikko.

Petteri Orpo (Saml): Ledde oppositionsfronten och riktade sig mest mot Marin men också Saarikko utmanades. Tog en poäng i att regeringen Sipilä gjort mer konkret klimatpolitik än Marins regering hittills. Fick dystert nedslående resultat i popularitetsmätningen. Försvarade sig med att också han nog är en helt trevlig typ att gå på krog med.

Annika Saarikko (C) : På hugget i kväll. Bugade sig varken åt oppositionen eller åt de egna i regeringen. Gjorde ånyo poäng i att hon inte som mammaledig hade någon delaktighet i munskyddsbesluten på våren. Pikade Halla-aho men också Ohisalo som ville att regeringen skulle utlysa "klimatnödläge". Drog oförblommerat hemåt som centerledare.

Maria Ohisalo (Gröna): Ville gärna vara diplomatisk åt alla håll. Hittade också gemenskaper med Samlingspartiet, men aktade sig noga för att stöta sig men Marin i till exempel sysselsättningsfrågor. Lämnades utanför när partiordförandena ombads välja en kompis åt sig: Marin och Saarikko valde varandra, Ohisalo valde Orpo.

Diskussion om artikeln