Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning avslöjar bristande fängelseförhållanden för kvinnliga fångar – och till och med attitydproblem

Från 2020
Tavastehus nya fängelse fotograferat utifrån så att fasaden syns.
Bildtext Det nya kvinnofängelset i Tavastehus tas i bruk i november. Huset är planerat utgående från de intagnas behov, men personalen har i regel inte utbildats att bemöta just kvinnliga intagna.
Bild: Petri Niemi / Yle

I fängelserna i Finland saknas så gott som helt och hållet fångvård som riktar sig till kvinnliga fångar och som beaktar deras behov, rapporterar Yle Uutiset.

Det framgår av en färsk utredning om kvinnliga intagna som gjorts av Brottspåföljdsverket.

Enligt utredningen varken organiseras eller styrs fångvården för kvinnliga intagna planenligt. Attityderna mot kvinnliga fångar upplevs också som fientliga.

Få satsningar för att lösa långvariga problem

Det är fängelsedirektören Kaisa Tammi-Moilanen som ansvarar för utredningen. Flera tiotals kvinnliga fångar och personal vid nio fängelseanstalter i Finland intervjuades för utredningen.

Problemen har enligt henne funnits länge, men lite har gjorts för att förbättra situationen.

– Den förra kartläggningen gjordes 2008. Nu vaknade man till behovet av en helhetsbild över den verkliga situationen och vad man kan göra åt den, säger Tammi-Moilanen.

Ungefär var tionde fånge i Finland är kvinna och ofta har hon också själv upplevt våld och lider av svåra trauman. Det här – till exempel hur man ska bemöta offer för familjevåld eller sexuellt våld – beaktas ändå i regel inte inom branschutbildningen.

Interiör från fängelse.
Bildtext Kvinnor utgör en tiondel av fångarna i Finland. Många får ett fientligt bemötande.
Bild: Yle

Nytta i att koncentrera intagna till vissa anstalter

De kvinnliga fångarna har placerats på nio olika anstalter i Finland. Två av anstalterna är enkom för kvinnliga intagna. I de övriga anstalterna bor kvinnor på samma anstalt som de manliga fångarna, men på separata avdelningar.

I Tavastehus är det snart dags att ta i bruk en splitterny anstalt för kvinnliga fångar, och där har man utgått från fångarnas behov redan i planeringen. Enligt Tammi-Moilanen är det ledsamt att personalen samtidigt saknar specialkunnande i att bemöta de intagna.

– Av någon anledning har branschen varit blind för att förhållandena ännu inte är tillräckliga, utan det behövs också särskilt kunnande att kunna bemöta människorna.

Okunskap leder till attitydproblem

Viktigt är att de kvinnliga intagnas sits beaktas när Brottspåföljdsmyndigheten förnyar sin organisation fram till 2022.

Som konkreta åtgärder föreslår Tammi-Moilanen att kvinnliga fångar koncentreras till vissa enheter eftersom den nuvarande decentraliserade situationen betyder att också kunnandet splittras till många olika anstalter. Tammi-Moilanen vill också se satsningar på utbildning.

– Informationsbristen syns också som dåliga lösningar och kanske också ibland – synd nog – som attitydproblem.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Selvitys: Naisvankien olosuhteissa puutteita jo vuosia – Suomella vaikeuksia täyttää kansainvälisiä suosituksia" skriven av Liisa Leinonen. Översättningen gjordes av Eva Lamppu.