Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Miljonförlust för Viking Line i år – hittills sammanlagt 35 miljoner på minus

Från 2020
Viking Mariella vid Skatudden i Helsingfors.
Bildtext Viking Line beräknar att resultatet för hela verksamhetsåret kommer att vara negativt.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Viking Line uppger att coronapandemin allvarligt har försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Passagerarmängderna har rasat i och med coronarestriktionerna och koncernens rörelseresultat ligger nu 35 miljoner på minus, framkommer i ett pressmeddelande där delårsresultatet presenteras.

Viking Lines omsättning dalade ner till 56,6 miljoner euro under årets tredje kvartal, medan resultatet var 153,8 miljoner euro samma tid i fjol. Rörelseresultatet sjönk nästan åtta miljoner euro på minus under det tredje kvartalet.

Koncernen uppger i pressmeddelandet att resultatet för årets tredje kvartal vanligtvis genererar största delen av årets resultat.

– Delårsresultatet har kraftigt påverkats av oförutsedda faktorer i form av den världsomfattande coronapandemin, säger Viking Lines vd Jan Hanses i pressmeddelandet.

Reserestriktionerna påverkade negativt

Under årets tredje kvartal lättade man på reserestriktionerna som gäller Viking Lines trafikområde, men inreserestriktionen från Sverige till Finland hölls kvar.

Enligt Hansen innebar reserestriktionerna negativa konsekvenser för koncernen även om koncernens samtliga fartyg var i trafik under juli och augusti.

– Trafiken på Helsingfors–Stockholm var fortsatt nedstängd och fartygen på denna linje sysselsattes med trafik mellan Helsingfors och Tallinn samt på en nystartad kryssningsrutt mellan Helsingfors, Mariehamn och Tallinn.

Hanses beskriver kommunikationen från myndighetshåll om coronarestriktionerna som "delvis otydlig och inkonsekvent" och säger att det påverkade resandet och försäljningen i augusti och i september.

Omsättningen hälften så stor som i fjol

Ser man på rörelseresultatet för hela året hittills (januari–september) ligger resultatet 35 miljoner euro på minus. Omsättningen för året hittills är mindre än hälften så stor som samma tid i fjol.

Kostnader för löner och anställningsförmåner minskade ändå under perioden eftersom en stor del av personalen har permitterats.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses
Bildtext Viking Lines vd Jan Hanses säger att han uppskattar personalens starka insatser under coronatiden.
Bild: Ari Welling / Yle

I september inleddes också samarbetsförhandlingar som gäller koncernens landorganisation och sjöanställda på Viking Cinderella.

De planerade åtgärderna kan leda till överföring till deltid, permittering eller uppsägningar och berör cirka 120 landanställda och cirka 80 sjöanställda.

– Personalen har burit en tung börda genom de permitteringar och nedskärningar som vidtagits i koncernens samtliga verksamhetsländer. Personalens engagemang då arbetstillfällen har beretts har varit beundransvärd. Jag uppskattar mycket deras starka insatser under denna kärva tid, säger Hanses.

Negativt resultat i år

Viking Line beräknar att resultatet för hela verksamhetsåret kommer att vara negativt.

Den 15 oktober beviljade statsrådet statsgarantier för en tilläggsupplåning om sammanlagt 38,7 miljoner euro. Utöver statsgarantierna garanterar kommersiella banker 4,3 miljoner euro.

Viking Line uppger att man förbinder sig till att inte dela ut dividend eller vidta annan utdelning av medel till dess att förpliktelserna i anslutning till garantierna och lånen har upphört helt och hållet.