Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Förbindelsebåtarna slutar åka till öar utan fast bosättning

Från 2020
Uppdaterad 22.10.2020 12:23.
m/s Nordep
Bildtext Nordep kör på Nagu södra rutt.
Bild: Yle/ Nora Engström

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland kommer att avsluta trafiken till alla de öar där det inte finns invånare som har registrerats som fast bosatta. Det är inte statens uppgift att ordna med transport till dessa öar, meddelar NTM-centralen.

Enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling bör staten försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning har nödvändiga trafikförbindelser. Därför prioriteras de då NTM-centralen nu konkurrensutsätter ruttområden.

Åka och handla under samma dag

I och med att antalet öar som omfattas av trafiken blir färre kommer trafikförbindelserna till de återstående öarna att kunna förbättras på så sätt att serviceresor kan göras oftare än i dag, minst en gång i veckan.

För närvarande finns det flera öar längs rutterna från vilka det inte är möjligt att åka till närmaste servicecentrum och återvända till hemön samma dag. Det här missförhållandet vill NTM-centralen rätta till.

På grund av de långa avstånden kommer en del av dessa turer att skötas med snabba båtar som bara transporterar personer, inte fordon.

Trafikförbindelserna för öar med fast bosättning längs Nagus tvärgående rutt förbättras så att det går turer flera dagar per vecka och så att det blir möjligt att uträtta ärenden.

På kajplatser där kajen och farleden gör det möjligt utökas turerna med ett sådant fartyg som klarar av att transportera fordon och frakt.

Nya avtal från och med maj

NTM-centralen ska konkurrensutsätta förbindelsefartygsrutterna Houtskär-Iniö samt Nagu södra och tvärgående rutt. De nya avtalen gäller perioden 1.5.2022–30.4.2027.

NTM-centralen kommer också att granska rutternas hållplatser på fastlandet i samband med konkurrensutsättningen. Det kan leda till bättre tidtabeller och förbättrade möjligheter att sköta ärenden. Också kraven som rör fartygens teknik kommer att granskas för att säkerställa att förbindelsefartygstrafiken är säker och trygg.

De som använder förbindelsefartygstrafiken har haft möjlighet att delta i beredningen av de nya planerna via elektroniska enkäter. En sådan delaktighetsprocess är inte lagstadgad, men NTM-centralen har själv velat ta användarnas åsikter i beaktande.

18 öar saknar fast bosättning

Enligt NTM-centralen handlar det om sammanlagt 18 öar som saknar fast bosättning lägs förbindelsefartygsrutterna Houtskär-Iniö samt Nagu södra och tvärgående rutt.

NTM-centralen har heller inte fattat beslut om vad som ska hända med holmar med företagsverksamhet men inte fast bosättning. Enligt skärgårdslagens principer är det möjligt att fortsätta trafiken till sådana holmar.

Frågan utreds som bäst och klarnar inom loppet av 2-4 veckor då det nya serivcenivåutkastet publiceras.

Artikeln uppdaterades den 22.10 klockan 12.22 med tilläggsuppgifter om antalet öar som saknar fast bosättning.