Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

De forntida egyptierna älskade brädspel och såg inte döden som ett slut – upplev Egyptens magi på Amos Rex

Från 2020
Uppdaterad 03.11.2020 15:00.
Föremål från faraonernas välde utställda på Amos Rex.
Bildtext Ett av utställningens teman fokuserar på faraonernas tid. På bilden syns föremål från faraonernas välde framställda på Amos Rex.
Bild: Aleksi Tikkala © 2020

De forntida egyptierna hade otaliga gudar, älskade brädspel och ansåg att livet inte tog slut efter döden, utan fortsatte i en annan form. På Amos Rex nya utställning Egyptens prakt - de sista stora dynastierna gestaltas de forntida egyptiernas historia genom deras religion, vardag och världsbild.

Upplev Egyptens magi på Amos Rex

8:51

Museilektor Melanie Orenius, som varit med och sammanställt utställningen, berättar att den skildrar en tidsperiod på över 3000 år, från den fördynastiska tiden till den romerska tiden.

– De olika temana ska hjälpa besökarna få ett litet hum om vad det gäller. Det handlar om en så pass lång tid i historien så temana hjälper besökaren att förstå det. Vi har ungefär 400 föremål på utställningen och nästan alla kommer från Museo Egizio i Turin i Italien, som vi gjort den här utställningen i samarbete med, berättar Melanie Orenius.

Mumier och begravningsritualer på Amos Rex utställning Egyptens prakt.
Bildtext På utställningen finns mumier från olika tidsperioder, vars mumifieringsprocesser gått till på olika sätt. Detta går även att se hur bra mumierna hållit till vår tid.
Bild: Aleksi Tikkala © 2020

Egyptologen Patricia Berg är glad över att det ordnas en så stor utställning för att lyfta det forna Egypten i Finland.

– Det är jättefint att vi får den här typens föremål till Finland, det är väldigt sällsynt. Jag tror att utställningen kommer att göra ett intryck på de besökare som kommer hit och genom den får de en inblick i det forna Egypten, säger Berg.

Allt från kattmumier till farao Tutankhamons favoritspel

På utställningen kan man se kattmumier, statyer och Tutankhamons favoritbrädspel senet. Det här var det populäraste brädspelet i det forna Egypten och på muséet har besökare också möjlighet att testa en version av spelet.

Museilektor Melanie Orenius på Amos Rex.
Bildtext Museilektor Melanie Orenius har märkt att det finns ett stort intresse för det forna Egypten.
Bild: Kia Svaetichin

– De forntida egyptierna älskade brädspel och senet är världens äldsta, säger Melanie Orenius.

– Det här var till exempel farao Tutankhamons favoritspel, det hittades fyra senet-spel i hans grav. Man tänkte att det var så kul att spela i vår värld att man ville fortsätta spela i livet efter döden också, och därför lade man med spelet i graven.

De allra äldsta föremålen på utställningen är tre så kallade fiskpaletter. Fiskpaletterna kan vara upp till 6000 år gamla och användes bland annat för att mala pigment.

– De här fiskpaletterna finns helt i början av utställningen. Det första temat går ut på att öppna upp hur lång tid det verkligen handlar om. De är utställningens äldsta föremål och kan vara upp till 6000 år gamla, säger Orenius.

En mumifierad fisk och kattmumier utställda på Amos Rex.
Bildtext En mumifierad fisk - man kan fråga sig hur den mumifieringsprocessen går till. De forna egyptierna dyrkade djur eftersom de ansågs vara en representation av gudarna. I bakgrunden syns kattmumier.
Bild: Kia Svaetichin
En kista på Amos Rex utställning Egyptens prakt.
Bildtext Nakhtkhonsuerus kista är i trä och härstammar från den 25:e dynastin.
Bild: Kia Svaetichin

Döden var inte ett slut - utan en början på ett nytt liv

En stor del av föremålen på utställningen är kopplade till tiden kring döden och livet efter döden.

– För egyptierna var döden inte ett slut, utan en början på ett annat liv, en annan dimension. Förstås var de inte riktigt säkra på hur livet efter döden såg ut, därför har vi så många varianter och tolkningar av det, säger Patricia Berg.

– Men de forna egyptierna trodde att man fortsatte leva efter döden och därför var det viktigt att man hade sin kropp kvar, det vill säga att kroppen balsamerades, att man hade en grav för kroppen att vara i och att den dödas kult upprätthölls. Det vill säga att anhöriga gick till graven regelbundet och offrade sådant som den döda behövde i livet efter döden.

Egyptolog Patricia Berg på Amos Rex.
Bildtext Egyptolog Patricia Berg tycker att det är fint att man fått en så stor utställning till Amos Rex och konstaterar att det är sällsynt att få se så stora samlingar i Finland.
Bild: Kia Svaetichin

De forntida egyptierna spenderade en stor del av sina vuxna liv med att förbereda sig inför döden. De byggde tempel och gravkammare. Efter döden blev det de levande släktingarnas uppgift att offra gåvor som den avlidna ansågs behöva i dödsriket.

Ett sätt som de forntida egyptierna förberedde sig för livet efter döden var genom att lägga ushbetitstatyetter med i graven. Tanken var att dessa statyetter skulle arbeta istället för den avlidne då de kom till dödsriket. Man tyckte att den avlidne hade arbetat tillräckligt under sitt liv och skulle få vila i livet efter döden.

Hur realistisk bild av de forntida egyptiernas liv ger utställningar som denna?

– Utgående från det som finns bevarat så ger utställningen en så realistisk bild som möjligt. Men problemet med fornlämningar från forna Egypten är att de till cirka 90 procent härstammar från tempel eller gravar, det vill säga fornlämningar som har att göra med livet efter döden. Fornlämningar från vardagslivet är väldigt sällsynta, eftersom bosättningarna kring Nildalen är förstörda och ligger under nuvarande bosättningar, berättar Patricia Berg.

Ankhefenamons kista på Amos Rex utställning Egyptens prakt.
Bildtext Ankhesenamons kista är ett av föremålen som visas bland mumifieringsprocessen och andra begravningsritualer.
Bild: Aleksi Tikkala © 2020

– Det som bevarats hör i hög grad till den religiösa sfären eller livet efter döden-sfären. De byggde man i sten och gjorde så hållbara som möjligt för att det skulle hålla i evighet. Det ger ju överlag en snedvriden bild över livet i forna Egypten i och med att mycket av det som har bevarats hör till bara en liten del av livet. Det finns förstås undantag, byar som har bevarats och föremål från det vardagliga livet och de förs också fram här på utställningen. Men det finns helt enkelt mycket mindre av dem, säger Patricia Berg.

Vilka föremål får man absolut inte missa om man går på utställningen?

– Här finns flera fina statyer. I början av utställningen är en granitstaty av Amenhotep II, som regerade under 18:e dynastin. Den 18:e dynastin var en fredlig och bra period i forna Egypten, under vilken man gjorde fina statyer och konst. Här finns också en Sekhmet-staty, som är en avbildning av lejongudinnan Sekhmet, säger Patricia Berg.

Staty av lejongudinnan Sekhmet på Amos Rex utställning Egyptens prakt.
Bildtext På utställningen finns en staty av lejongudinnan Sekhmet. Sekhmet ansågs vara en krigsgud och beskyddaren av faraonerna.
Bild: Aleksi Tikkala © 2020

– På utställningen finns också en Ptah-staty, han var bland annat hantverkarnas beskyddare och statyn har en fin inskription på ryggen. Statyerna kan ofta vara halvfärdiga och inte ha någon inskription, och som egyptolog är man alltid mest intresserad av inskriptionen eftersom det är texten som berättar mest, säger Patricia Berg.

Det stora intresset kan också vara skadligt

Både Patricia Berg och Melanie Orenius upplever att intresset för det forna Egypten är stort.

– Det finns ett jättestort intresse. Det känns som om alla man pratar med har något slags förhållande till det forna Egypten. Antingen var de som barn fascinerade av Egypten eller så ville de bli arkeologer eller egyptologer. Eller så är de intresserade av gudarna, de är så mångsidiga och intressanta historier berättas om dem, säger Melanie Orenius

En sfinx på Amos Rex utställning Egyptens prakt.
Bildtext Sfinxen är en mytologisk varelse med ett lejons kropp och ett människohuvud.
Bild: Aleksi Tikkala © 2020

Tror du att utställningar som denna ökar intresset för det forna Egypten? Och hur skadligt är det med tanke på att till exempel gravarna i Konungarnas dal lidit av den höga besökarmängden?

– Det är skadligt, jo. Besöken måste begränsas och de måste göras på ett sådant sätt att de inte är skadliga för föremålen. Gravarna har varit öppna sen 1800-talet i till exempel Konungarnas dal, så visst har ju mycket förstörts. Jag tycker det är viktigt att besöken till fornegyptiska monument görs på ett behärskat och kontrollerat sätt. Jag tycker inte att man helt och hållet ska undvika att besöka fornlämningarna, utan snarare göra det på ett respektfullt och bra sätt, säger Patricia Berg.

Utställningen pågår till 21.3.2021.