Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Politiker optimistiska till tidsbundet kommundirektörskontrakt på Kimitoön

Från 2020
Johan Sundqvist
Bildtext Johan Sundqvist anser att Sfp kör sitt eget politiska race.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Enligt Rune Friman (Fri samverkan) och Johan Sundqvist (SDP) gick samarbetet med den nya kommundirektören Anneli Pahta smärtfritt i början, men det blev svårare de sista åren.

- Det gick hyfsat till en början men för ett och ett halvt år sedan märkte vi tydligt att det drogs åt ett håll. Min tolkning är att hon var partisk, säger Friman.

Han får medhåll av Sundqvist som ändå hoppas att man nu snabbt kan gå vidare efter vändningarna med misstroendemotionen.

- Man får hoppas att det här glöms så fort som möjligt så man kan gå vidare, för vi måste ju se framåt, säger han.

Rekryteringen av en ny kommundirektör ska komma igång i november. Friman och Sundqvist tror inte att man kommer att bearbeta eller gå igenom det som ledde fram till kommundirektörens avgång.

- Enligt min mening borde processen vara slutförd. Det hela borde vara juridiskt hållbart, säger Sundqvist.

Rune friman.
Bildtext Rune Friman anser att det gick bra att samarbeta med SFP i början av den nya mandatperioden.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Båda tycker att det skulle vara viktigt att den blivande kommundirektören bor på orten, speciellt eftersom Kimitoön är en så liten kommun. De tycker också att ett tidsbundet kontrakt med en kommundirektör kunde vara en bra väg att gå.

- Jag tycker att en dryg fullmäktigeperiod skulle vara en bra period. Problemen kan ändå bli att sökandena kan bli färre om de är oroliga för att inte bli omvalda efter sin period, säger Friman.

Frågan har ännu inte diskuterats inom Svenska folkpartiet, men SFP-politikern Helena Fabritius, kommunstyrelsens andra vice ordförande, tror att tidsbundna kontrakt kunde vara ett alternativ.

- Men om vi har en kommundirektör anställd för fem år i taget - vad gör den personen efter fyra år då det är osäkert om kontraktet förlängs? Om vi å andra sidan får en karriärmedveten person så är fem år ungefär den tid man jobbar på ett ställe och sedan brukar man söka sig vidare, säger Fabritius.

Svårt politiskt läge - eller inte

Huruvida misstroendemotionen påverkar det politiska läget har man olika åsikt om.

- Kommundirektörens avgång var ju inte direkt en politisk process. SFP hade inte undertecknat motionen så jag kan inte svara för hur relationen mellan de som undertecknade motionen har påverkats, säger Helena Fabritius.

Men hur tror du misstroendemotionen och den turbulens som uppstod kring det påverkar relationen mellan politikerna?

- Att en kommundirektör säger upp sig ser jag inte som så väldigt märkvärdigt. Om det har funnits ett misstroende bland politikerna mot kommundirektören så upplever jag inte att det är ett misstroende politikerna emellan, utan de facto mellan politiker och tjänstemän, säger Fabritius.

Helena Fabritius
Bildtext Fabritius tror att ett tidsbundet kommundirektörsavtal kunde vara en gångbar idé för Kimitoön.
Bild: Yle/Nina Bergman

Friman och Sundqvist anser å sin sida att relationen till Svenska folkpartiet är ansträngd.

- Idealet skulle vara att vi skulle kunna samarbeta, men så som det är nu kör SFP sitt eget race och vi andra ska följa med, säger Sundqvist.

Friman håller med.

- Det gick bra i början och så länge vi samarbetade enligt deras linje. Men när det kom till vindkraftsfrågan, som var viktig för oss men som SFP hade en annan åsikt om, så gick det inte att samarbeta längre. Då rök mitt förtroende, säger han.