Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sirkkala skolas flytt till Kärsämäki oroar Åboförälder: ”Man börjar överväga om man borde sätta barnen i finsk skola"

Från 2020
Korsningen Sirkkalagatan Hemgatan i Åbo, vid Sirkkala skola
Bildtext Tanken är att Sirkkala skola skulle flytta till nya lokaler i Kärsämäki utanför Åbo centrum. Planerna är oroväckande för en del Åboföräldrar vars barn får en mycket längre och krångligare skolväg.
Bild: Yle/ Nora Engström

Om Sirkkala skola nästa höst flyttar till Kärsämäki, cirka fyra kilometer utanför Åbo centrum, betyder det att skolvägen för många barn blir betydligt längre än i dagens läge. Enligt rektor Elise Kurtén finns det ändå också fördelar med flytten.

För nyblivna Hirvensalobon Heidi Wikars familj, skulle Sirkkala skolas flytt till Kärsämäki betyda att barnens skolväg skulle bli dubbelt så lång.

Sammanlagt skulle Wikar behöva köra 80 kilometer om dagen – i rusningstrafik – för att föra och hämta barnen till och från skolan i Kärsämäki. Enligt Wikar är det cirka 20 kilometer från hemmet till Kärsämäki, och den resan skulle behöva göras fyra gånger om dagen, då hon själv efter förandet måste tillbaka till Hirvensalo där hon jobbar.

Upplägget är inte hållbart i längden, men Wikar är i grunden optimistisk och tror att det finns en lösning på problemet.

- Jag har en kompis vars barn gick i Vaalan koulu i Svalas, och där hade de busstransport från den skolan som höll på att renoveras. På eftermiddagen kördes barnen tillbaka, säger Wikar.

Wikar hoppas att ett liknande upplägg kunde införas också för eleverna i Sirkkala skola.

Wikars familj har tre barn, varav den äldsta är åtta år. För dem är det inte ett alternativ att barnen självständigt ska ta bussen till skolan i Kärsämäki.

- Våra barn är så små att man inte kan ha dem att åka buss själv ännu på flera år, säger Wikar.

En buss syns suddigt genom ett fönster.
Bildtext Arkivbild. För en del familjer skulle flytten till Kärsämäki innebära att barnen måste byta buss i centrum, vilket kan kännas läskigt för små barn.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Om inte skoltransporten går att lösa på ett vettigt sätt finns alltid alternativet att barnen, som är tvåspråkiga, börjar gå i en finsk skola på närmare håll.

- Vi har en skola på två kilometers avstånd så barnen skulle kunna gå dit och komma hem klockan två på eftermiddagen, så det är klart att man börjar överväga om man ändå borde sätta barnen i finsk skola.

Enligt Wikar vill familjen ändå helst inte göra det här eftersom de gärna vill hålla i den finlandssvenska kulturen.

Många skolor i behov av nya lokaler i Åbo

Det var egentligen tänkt att Sirkkala skola i år skulle inleda höstterminen på Råggatan, medan skolans lokaler vid Sirkkalagatan renoveras. Men det visade sig att Luolavuoren koulu hade ett större behov av de lokalerna och flytten blev inte av.

Nu är det möjligt att skolan inte alls flyttar till Råggatan utan i stället till fastigheten i Kärsämäki cirka 4 kilometer norrut från Åbo centrum.

Mera eget utrymme i Kärsämäki

För en del familjer innebär flytten förutom en längre skolväg också att barnen måste byta buss i centrum. En ganska stor omställning i de familjer där man är vana vid att barnen cyklar till skolan på morgonen.

Sirkkala skolas rektor Elise Kurtén säger att hon är medveten om utmaningarna med logistiken, men framhäver samtidigt att det också finns andra viktiga och praktiska fördelar med flytten till Kärsämäki.

Till exempel att man inte behöver dela lokalerna med så många andra, vilket skulle vara fallet vid Råggatan där man skulle få samsas om utrymmet med Luolavuoren koulu. Totalt skulle det på Råggatan i så fall finnas runt 2 000 elever och personal. Det här är inte helt idealiskt enligt Kurtén, särskilt inte med tanke på dagens rådande omständigheter med coronaviruset.

- För det första görs det väldigt grundliga renoveringar i Kärsämäki, men det finns inte så hemskt många som vi nödvändigtvis behöver dela lokalerna med, säger Kurtén.

- Och jag anser att både Sirkkalas elever och personal som jobbar häcken av sig annars också i undermåliga utrymmen, behöver få komma någonstans där vi känner att det är ”vi”, Sirkkala skola, som jobbar här.

Elise Kurtén.
Bildtext Sirkkala skolas rektor Elise Kurtén säger att det finns mycket positivt med flytten till Kärsämäki också. Och hon tror att det går att ordna vettiga lösningar på transportproblemet.
Bild: Lina Frisk / Yle

Att familjer ska behöva köpa bil för att kunna köra barnen till skolan hoppas Kurtén att inte ska behöva hända. I stället utreder man vilka möjligheter det finns att ta till i kollektivtrafiken.

En så kallad ”Sirkkala-buss” som skulle ha hand om att föra barnen till skolan i Kärsämäki är inte en helt omöjlig tanke, säger Kurtén.

- Vi utreder sådana möjligheter som kan göra vardagen för familjerna och inte minst för barnet tryggare och lättare, men det får vi återkomma till när de diskussionerna förs, säger Kurtén.

Inget bestämt ännu

Elise Kurtén säger att hon medvetet valt att inte offentligt tala om flyttplanerna tidigare, eftersom så mycket gällande flytten fortfarande varit osäkert.

Beslutet gällande flytten ska ännu tas i nämnden och Kurtén hoppas att frågan tas upp på nästa möte i november.

Om flyttplanerna klubbas igenom kommer flytten bli aktuell efter juni nästa år. Med andra ord skulle nästa hösttermin inledas i lokalerna i Kärsämäki.

Enligt Kurtén är det också viktigt att inte tappa fokus från det långsiktiga målet, det vill säga Sirkkala skolas egentliga hem på Sirkkalagatan 20.

- Det är här vi ska verka, på Sirkkalagatan 20, men för att vi ska kunna göra det så måste vi bort en stund, säger Kurtén.

Renoveringen av Sirkkala skola på Sirkkalagatan 20 ska vara klar hösten 2023. Det skulle alltså innebära att barnen är i de tillfälliga lokalerna i Kärsämäki i två år.

Diskussion om artikeln