Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå konkurrensutsätter fastighetsservicen, men så att också lokala aktörer har en chans

Från 2020
Uppdaterad 22.10.2020 16:11.
Person i granna skyddskläder klipper gräset med åkgräsklippare.
Bildtext Fatsighetsservicen ska utlokaliseras i Sjundeå. (Arkivbild)
Bild: YLE/Rolf Granqvist

I Sjundeå har frågan om att utlokalisera fastighetsservicen stötts och blötts länge.

Nu har kommunfullmäktige efter diskussioner och omröstningar godkänt en konkurrensutsättning, men behäftat med villkor om att också lokala företag ska kunna ha en chans att delta.

Från tjänstemannahåll har utlokaliseringen motiverats med att Sjundeå kommun äger allt färre fastigheter samtidigt som fastighetsservicen blir alltmer specialiserad.

Det betyder att det skulle behövas väldigt många anställda för att klara av de många varierande uppgifterna samtidigt som antalet fastigheter i behov av service har minskat.

I praktiken sker det inga förändringar för personalens del.

Sedan september 2019 har fastighetsservicen redan skötts som inköpstjänst. Orsaken till det är att man inte har hittat tillräckligt kompetent personal och att man har gått in för att förverkliga det nya bildningscentret genom så kallad livscykelmodell.

Då är det byggföretaget som ansvarar för skötseln under de närmaste 20 åren.

Omröstning om hybridförslag

Socialdemokraterna och Vänsterförbundet föreslog tillsammans en kläm som skulle läggas till beslutet om utlokaliseringen.

Enligt den borde kommunen ha en slags hybridmodell för utlokaliseringen. Enligt modellen skulle man köpa tjänster som kräver specialkunnande kombinerat med grundfunktionerna inom fastighetsskötseln.

Genom att köpa skräddarsydda tjänster enligt specialkunnande innebär det att också lokala och mindre företag inom fastighetsservicen har en chans att klara sig i konkurrensen.

Frågan om utlokalisering måste utvärderas senast då det nya bildningscentret har blivit klart.

Efter en omröstning med rösterna 16-11 godkändes klämförslaget.

De som röstade för klämförslaget:

Arja Alho (SDP)
Rabbe Dahlqvist (SFP),
Susanne Ekström (SFP)
Karin Gottberg-Ek (Gröna)
Harri Haanpää (Gröna)
Antero Honkasalo (VF)
Anders Karell (SFP)
Yrjö Kokkonen (Gröna)
Virpi Lohrum (Gröna)
Jan-Peter Nygård (SFP)
Kristian Parviainen (SDP)
Erik Perklén (SFP)
Veikko Tanskanen (VF)
Satu Tarnanen (SDP)
Paula Tuominen (Sannf)
Pia Virta (Gröna).

De som röstade mot att man lägger till klämmen:

Anette Flygar (SFP)
Åke Holmlund (Saml)
Heikki Kaisla (Saml)
Maria Koroma-Hintikka (Saml)
Merja Laaksonen (SFP)
Heikki Leikola (Saml)
Marko Linnala (Saml)
Tom Paasikivi (Saml)
Heidi Rosengren (SFP)
Rainer Sarviaho (Saml)
Kari Vierinen (Saml)

Motion om mindre utlokalisering

Vänsterförbundet och Socialdemokraterna lämnade dessutom in en fullmäktigemotion om att Sjundeå överlag borde frångå konkurrensutsättning och i stället börja sköta service i egen regi.

Politikerna motiverar sin motion med att det kan vara svårt att bedöma de verkliga kostnaderna för köpt service.

En del av priset består av tilläggstjänster man måste köpa skilt och som man inte har kunnat beakta då man gjorde upp avtalet med den privata aktören. På grund av affärshemligheter är informationen inte transparent.

Dessutom har Sjundeå kommun inte alltid tillräckligt med resurser att övervaka kvaliteten och tillgängligheten på den köpa tjänsten. Då borde man också räkna in de resurserna i kostnaderna för köptjänsterna.

VF och SDP: Flera problem förknippade med utlokalisering

I sin motion lyfter de två partierna, VF och SDP, också flera konkreta exempel på problem de förknippar med utlokaliseringen i Sjundeå.

Enligt dem har utlokaliseringen av kosthållet och städningen inte motsvarat förväntningarna vad gäller kvaliteten. Målen om att använda lokala produkter, hälsosam mat och miljövänlighet har inte uppnåtts, enligt motionen.

När det gäller utlokaliseringen av fastighetsskötseln är det motiverat att köpa in specialkunnande, men man har misslyckats när det gäller att få snabb service med god lokalkänndeom, säger de i motionen.

Också det privata daghemmet Touhula, som gick i konkurs, får kritik. Nu tvingas kommunen träda in och ordna småbarnspedagogik i alltför stora lokaler.

Skötseln av grönområdena i Sjundeå har misslyckats då entreprenören inte har skött sina åtaganden. För kommuninnevånarna innebär det här osnygga och otrivsamma områden.

Fem förslag hur kommunen borde agera

Enligt motionen är problemet vid konkurrensutsättning att stora aktörer utan anknytning till Sjundeå går vinnande ur tävlingen i kombination med att kommunen har misslyckats i sin övervakning som myndighet.

Vänsterförbundet och Socialdemokraterna föreslår därför i fem punkter hur kommunen borde agera kring konkurrensutsättning:

1. Sjundeå ska ha utföra en transparent jämförelse av helhetspriset för egen och köpt service. I den köpta servicen ska kommunen räkna in den insats som krävs för övervakningen av att avtal följs.

2. Kommunen tar över utlokaliserad service utom då den köpta tjänsten till sitt pris i förhållande till kvaliteten är betydligt billigare än kommunens egen motsvarighet eller är en specialservice.

3. I de fall kommunen köper service ska kommuninnevånarna hitta information på kommunens sidor om den utlokaliserade servicen och vem som är den övervakande kommunala myndigheten.

4. Kommunen ser till att man har tillräckligt med lokaler för att kunna sköta service i egen regi.

5. När kommunen utreder hur väl en utlokaliserad service har fungerat och upptäckta missförhållanden ska man också fråga hur de som har använt sig av servicen, eller deras anhöriga, har upplevt den inköpta servicen.

22.10.2020 klockan 16.10 Artikeln har kompletterats med information om hur de olika ledamöterna röstade om klämförslaget och om motionen som VF:s och SDP:s fullmäktigemotion.