Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad placerar ut råttfällor - rekordmånga anmälningar sedan sommaren

Från 2020
Råtta
Bildtext Råttorna är ett ökande problem i centrum av Vasa.
Bild: Mostphotos

Vasa har ett allt större råttproblem som staden nu tar tag i genom att placera ut fällor såväl ovan jord som i avloppen. - Spola inte ner matrester i avloppet, säger hälsoingenjör Ilona Peurala.

Miljöavdelningen har fått rekordmånga anmälningar i år jämfört med tidigare år. Det beror sannolikt delvis på att man i juli tagit i bruk ett elektroniskt anmälningssystem.

Hälsoingenjör Ilona Peurala säger att det är svårt att bedöma hur mycket ökningen beror på det nya systemet och hur mycket den beror på att råttorna faktiskt ökat i antal.

Den milda vintern har säkert bidragit till att öka på råttornas antal, funderar Peurala.

– Anmälningssystemet har säkert sänkt stadsbornas tröskel att anmäla råttobservationer. Nu har det kommit in 10-20 anmälningar i månaden, vilket är lika mycket som tidigare under ett helt år. Med en anmälning kan man samtidigt meddela om flera råttobservationer, säger Peurala.

Peurala säger att man nu, och även tidigare, fått in observationer som meddelar om att man sett råttor dagtid.

- Råttan är ett nattdjur så om man ser den dagtid kan man dra slutsatsen att de ökat i antal.

Coronan kan också ha gjort sitt

Hittills under 2020 har man fått in 52 observationer, under hela fjolåret var antalet 20. År 2018 fick man in 9 observationer. Och 52 observationer betyder inte endast 52 råttor, eftersom en observation mycket väl kan bestå av flera råttor.

Peurala tror att coronan också har sitt finger med i spelet.

- Folk har varit hemma i större utsträckning och avfallskärlen är fyllda och locket har kanske inte stängts. Det finns mer mat för råttorna.

Nu oroar man sig för hur mycket råttor Vasa har i avloppssystemet.

- Det är ganska vanligt att folk spolar ner matrester. Då finns det goda möjligheter för råttorna att öka.

Fällor placeras ut

Bekämpningen koncentreras till centrumområdet, både i avloppen och ovanför marken och inleds den 26 oktober.

Bekämpningsåtgärderna pågår tre månader och under den tiden följer man upp utvecklingen och gör mätningar. Meningen är också att utreda om problemet är koncentrerat till avloppen eller ovanför marken. Vid behov fortgår bekämpningen ytterligare tre månader.

I avloppen används 15 fällor som placeras i stamrören på området. Ovanför marken används 40 intelligensfällor som lätt kan flyttas allt efter observationerna.

I apparaterna finns ett låsbart metallskydd och en varningsdekal med uppmaning att inte röra vid apparaten.

En av råttfällorna som Vasa stad placerar ut.
Bildtext En av råttfällorna Vasa stad placerar ut.
Bild: Vasa stad

Hushållen kan hjälpa till

Det är viktigt att hushållen gör sitt.

– Råttpopulationen ökar när de har mat. Därför är det viktigt att fastighetsägarna och invånarna för egen del ser till att det inte finns näring åt råttor på gården eller i avloppen. Bioavfallet ska bevaras i avfallskärl och inte i avloppen som råttmat, säger Peurala.

Uppmärksamhet bör även fästas på matandet av fåglar. Varje stadsbo kan med sin egen insats förebygga en ökning av råttpopulationen genom att vara rimliga i sin fågelutfodring på den egna tomten.

– Man får inte mata fåglar direkt på marken, för då matar man samtidigt råttor. Vi vill fortfarande att invånarna meddelar om råttobservationer, så att vi kan följa upp hur situationen utvecklas.

Diskussion om artikeln