Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Attendo har monopol på att sälja äldreomsorgstjänster till Hangö och Raseborg: "Vi kan inte välja vem som tar hand om våra äldre"

Från 2020
Uppdaterad 26.10.2020 09:40.
Två personer håller varandra i hand.
Bildtext Hangö och Raseborg har blivit beroende av att köpa äldreomsorgstjänster av Attendo vid äldreboendena Villa Pentby i Karis och Källan i Hangö.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Fastighetsägarna vid två äldreboenden i Västnyland låter endast Attendo verka i fastigheterna. Kommunerna upplever att Attendo försöker pressa upp priserna tack vare sin monopolställning.

Attendos monopolställning vid serviceboendena Källan i Hangö och Villa Pentby i Karis har igen aktualiserats då kommunerna ska förnya vårdavtalet med Attendo.

- Husägaren meddelade att de inte godkänner någon annan än Attendo som serviceproducent i huset. Eftersom vi inte har några andra utrymmen att erbjuda så har vi varit tvungna att köpa tjänsten av Attendo, säger Hangös grundtrygghetschef Elisabeth Kajander.

Elisabeth Kajander med havet och sandstrand i bakgrunden.
Bildtext Kommunerna måste bli bättre på att skriva avtal så att det inte kan uppstå några konflikter om hur avtalen ska tolkas senare, anser Hangös grundtrygghetschef Elisabeth Kajander.
Bild: Yle/Taisto Lapila

De senaste tio åren har det blivit allt vanligare att det är en investeringsfond eller ett aktiebolag som äger fastigheterna för äldreboenden, visar Spotlights granskning.

I Kimitoön har det lett till att kommunen betalar hyra för en fastighet som ägs av en investeringsfond i Luxemburg.

Vad är en vårdfastighetsinvesteringsfond?

För äldreboendet Källan har Hangö har ett hyresavtal med fastighetsägaren Titanium och ett vårdavtal med vårdbolaget Attendo. Dessutom har Titanium och Attendo sinsemellan ett avtal om att det bara är Attendo som ska få verka i Källans fastighet.

- Det kan hända att staden skulle ha velat byta ut producenten eller producera vården i egen regi, men det är inte möjligt, säger Kajander.

Se programmet här nedan.

Monopol på vårdfastigheter - Spela upp på Arenan

“Det borde vara så att vi kan garantera att åldringarna får bo kvar”

Spotlight har bett om en intervju med fastighetsägaren Titanium, men vd:n Tommi Santanen vill inte medverka i programmet. Han säger i telefon att Titanium investerar i fastigheter och att de inte ger sig in i sådana här diskussioner.

- Vi respekterar avtalet med Attendo. Vi har gjort en fastighetsinvestering och det har vi förbundit oss till, säger Santanen.

Skylt med texten "Attendo, Lähde", i bakgrunden äldreboendet.
Bildtext I Hangö ägs serviceboendet Källan av vårdfastighetsinvesteringsfonden Titanium, medan vården sköts av Attendo. Hangö köper äldrevården av Attendo.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Vårdproducenten Attendo anser också att det är självklart att bolaget har förtur till Källans fastighet, eftersom det var Attendo som tog den ekonomiska risken då enheten startades.

- Det är inte bra att vi som stad inte kan välja vem som tar hand om våra äldre. Det borde vara så att vi kan garantera att åldringarna får bo kvar och att de inte ska behöva lida eller märka om vårdproducenten byts, säger Elisabeth Kajander i Hangö.

Kommunerna får inte skriva långa hyreskontrakt just nu

I Västnyland är det inte bara Hangö som har blivit beroende av Attendo som vårdproducent, utan Raseborg är i samma situation med serviceboendet Villa Pentby i Karis.

- Staden borde ha bestämmanderätt över sina fastigheter. Vem som helst förstår att det inte går att konkurrensutsätta en tjänst, där det är en enda firma som har möjlighet att ge tjänsten, säger Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Karl von Smitten (Sfp) irriterat.

Karl von Smitten i Gamla stan i Ekenäs.
Bildtext “Attendo är en stor firma som i bästa fall kan köra ett boende med förlust utan att det märks”, säger Karl von Smitten (Sfp), ordförande för Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Villa Pentbys fastighet ägs av aktiebolaget Tyvene. De första sju åren var det Raseborg som hade hyreskontrakt med Tyvene, men då hyreskontraktet skulle förnyas för fyra år sedan valde Tyvene att skriva kontrakt med Attendo istället.

Marja Kokko
Bildtext "Hyresavtalets längd är avgörande. Om det är möjligt att få ett långt hyreskontrakt så är det naturligtvis bättre ur fastighetsägarens synvinkel", säger Tyvenes vd Marja Kokko.
Bild: Yle/Taisto Lapila

- Vi såg inga hinder att fortsätta kontraktet med Raseborgs stad, men enligt min uppfattning hade Raseborg och Attendo ett avtal om att hyresavtalet inte får ändras. Dessutom hindrades Raseborg av begränsningslagen, de kunde inte skriva ett långt kontrakt, säger Tyvenens vd Marja Kokko.

Vad är begränsningslagen?

Attendo har monopol på fastigheterna, men deltog inte i upphandlingen

Raseborgs och Hangös beroende av Attendo har komplicerats ytterligare det senaste året, då städernas vårdavtal med Attendo ska förnyas.

Raseborg och Attendo förhandlar om vårdavtalet som bäst, men enligt omsorgsnämndens ordförande von Smitten är det svårt för staden att förhandla med bolaget.

- Det är mycket svårt. De har jättebra jurister bakom sig, de har en stor sakkunskap och framförallt har de pengar, säger von Smitten.

En skylt med texten "Attendo, Villa Pentby", i bakgrunden äldreboendet.
Bildtext På Villa Pentby i Karis finns plats för 60 äldre personer som behöver vård dygnet runt.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Idag kostar ett vårddygn på Villa Pentby i Karis 138 euro och på Källan i Hangö 149 euro. I den gemensamma upphandlingen med åtta andra kommuner i västra Nyland har man räknat ut att ett skäligt pris för ett vårddygn är 132 euro per klient.

Det blir svårt att få tillräckligt med personal om priset är för lågt

Trots att Attendo är det enda vårdbolaget som kan ha verksamhet i Villa Pentby och Källan, så valde Attendo ändå att inte delta i upphandlingen.

Kommunerna tolkar det som om Attendo försöker pressa priserna uppåt.

- Jag tycker inte att det är fråga om att pressa, utan om man ser på de nya villkoren så kommer det att bli svårt att få tillräckligt med personal om priset är för lågt, säger Attendos försäljningschef Alex Gullichsen.

Kommunernas insyn i de privata bolagen är dålig

Även om social- och hälsovården övergår till vårdområden om några år, så talar allt för att det offentliga fortsättningsvis kommer att samarbeta med de privata vårdbolagen.

- Vi måste ha företag också i framtiden som investerar i nya fastigheter, i ny verksamhet, och som skapar arbetsplatser och bär risk, säger Gullichsen.

Alex Gullichsen
Bildtext Vårdbolagen gör vanligen förlust de första månaderna då ett nytt äldreboende öppnas, berättar Attendos försäljningschef Alex Gullichsen.
Bild: Yle/Taisto Lapila

För kommunerna är situationen ändå besvärlig. Det är dyrt att bygga och underhålla fastigheter, och om de hyr fastigheter kan de bli beroende av ett enda vårdbolag.

Samtidigt är kommunernas insyn i de privata bolagen dålig.

- Det är en förhandlingssituation där jag i framtiden hoppas att det är två jämnstarka parter som förhandlar, och inte som nu då det är en liten svag kommun och en stor stark organisation, säger von Smitten.

- När man blandar ihop vård, omsorg och människor med marknadskrafter, pengar och vinst, så blir det inte alltid så bra, säger Kajander.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln