Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt program ska bekämpa våld mot kvinnor - Henriksson: Ett av regeringens viktigaste projekt

Från 2020
 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson säätytalon rappusilla ennen hallituksen kokousta 19.5.2020.
Bildtext Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).
Bild: Susanne Salin / Yle

Våld mot kvinnor uppmärksammas i ett massivt, nytt åtgärdsprogram. Attityderna ska ändras och offren få mer hjälp.

En arbetsgrupp vid Justitieministeriet presenterade på torsdagen ett stort åtgärdsprogram, som ska bekämpa våld mot kvinnor. I programmet betonas vikten av att ingripa i digitalt våld och hedersrelaterat våld.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023 innehåller 32 åtgärdshelheter.

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman vid Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt vid Justitieministeriet, lyfte på torsdagen speciellt fram en riksomfattande kampanj, där sexuella trakasserier som riktar sig mot unga kvinnor betonas.

Detaljerna klarnar senare, men fokus ligger på personer som bevittnar trakasserier.

- Vi alla hör till målgruppen, sa Ruuskanen.

Bekämpning av hedersrelaterat våld högt på agendan

Elina Ruuskanen nämnde också hedersvåldet bland invandrare.

Att öka medvetenheten är en central åtgärd för att bekämpa hedersrelaterat våld. Detta arbete utförs bland annat av organisationer som arbetar med invandrargrupper.

Olika myndigheter ska ges utbildning. En viktig prioritering är att förbättra kompetensen hos aktörerna inom det straffrättsliga systemet.

Ruuskanen nämnde också att det fortfarande finns många kommuner som inte har tillräckliga strukturer och åtgärdsprogram för att motverka våld.

För att förhindra upprepat våld betonas det att förövarna bättre ska hänvisas till stödtjänster.

"Ett av regeringens viktigaste projekt"

Regeringen Marin arbetar på många olika plan med temat.

Justiteminister Anna-Maja Henriksson (SFP) sa att åtgärdsprogrammet hör till regeringens viktigaste projekt.

- Många av åtgärderna i programmet koncentrerar sig på att förebygga och på åtgärder som riktas till unga människor, sa Henriksson.

I en kampanj informeras unga om digitalt våld och om kvinnobilden i digitala spel.

Henriksson fick frågan om hur man ska komma åt spelbolagen.

- Man måste inleda en dialog med spelbolagen och få dem att tänka till. Vilken roll har spelbolagen i det att synen på flickor och kvinnor blir ganska skev i många av spelen? frågade hon sig.

Arbetet kommer genast igång

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023 startar omedelbart.

För programmet reserveras ett årligt anslag på 400 000 euro.

Ur dessa pengar delas statsunderstöd ut till bland annat organisationer som genomför förebyggande åtgärder.