Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tillsynsverket Valvira: Ingen aktiv kontroll av den privata psykoterapin

Från 2020
Uppdaterad 23.10.2020 15:19.
Valvira
Bildtext Valvira övervakar hälsovården i vårt land.
Bild: Yle

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, har för egen del börjat utreda hur det kommer sig att konfidentiella patientuppgifter stulits från ett privat terapibolag, Vastaamo.

Enhetschef Kaisa Riala svarar på redaktör Päivi Happonens frågor.

1. Vilka tankar väcker dataintrånget hos dig?

– Först och främst undrar jag om Vastaamos datasystem inte är lika väl skyddade som datasystemen i den offentliga sektorn? Jag har ingen uppfattning om hurudana system de använder, men patientjournaler är alltid konfidentiella. Det är bekymmersamt om uppgifter om terapisamtal läcker ut till diskussionsforum på nätet.

2. Vidtar Valvira några åtgärder med anledning av dataintrånget?

– Vår datatekniska expert har satt igång med att utreda fallet.

3. Hur sker det?

– Det kan jag inte uttala mig om. Vi har här på Valvira en person vars uppgift det blir att reda ut vad som hänt.

4. Hur har verksamheten vid Vastaamo hittills övervakats?

– Då en privat psykoterapeut eller en psykoterapicentral börjar sin verksamhet görs en anmälan till Valvira eller Regionförvaltningsverket. Jag föreställer mig att man i det här skedet granskar hur datasäkerheten är planerad. I det här fallet känner jag inte till om anmälan gick till Valvira eller till Regionförvaltningsverket, och jag känner inte till innehållet i anmälan.

5. Hur bevakas verksamheten efter att den startats?

– Efter det bevakas verksamheten inte alls, såvida det inte kommer in anmälningar eller klagomål. Inte går vi heller omkring på sjukhusen och kollar hur verksamheten löper.

6. Så i praktiken övervakas inte privata psykoterapeuter alls?

– Nej, de övervakas inte.

7. Hur många privata psykoterapeuter finns det i Finland, och centraler i likhet med Vastaamo?

– Det finns hundratals privata psykoterapeuter. Centraler, i stil med Vastaamo, kanske 10-20 stycken.

8. Vågar patienter nu gå i terapi efter det här?

– Det hoppas jag. Jag tror personligen att det här handlar om otur, och att det av någon orsak nu drabbade Vastaamo. Det betyder inte att det skulle finnas några större datarisker inom den privata psykoterapin än inom den privata vården överlag.

Artikeln är en översättning av Päivi Happonens intervju med enhetschefen Kaisa Riala på Valvira. i bearbetning av Sara Langh.

Korrigering 23.10 klockan 15.18: Rubriken ändrades från "Tillsynsverket Valvira: Ingen kontrollerar den privata psykoterapin" till den nuvarande eftersom kontroll utförs ifall anmälningar eller klagomål kommer in.

Diskussion om artikeln