Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oker-Bloms budgetförslag: Statsandelar och färre investeringar ger Lovisas ekonomi ett svagt överskott

Från 2020
Uppdaterad 23.10.2020 05:48.
En man i kostym sitter på en skrivbordsstol. Bakom honom syns tavlor och vimplar.
Bildtext Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är nöjd med budgetsförslaget.
Bild: Yle/Leo Gammals

Lovisa stads ekonomi balanseras 2021 efter två sämre år. Stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms budgetförslag för nästa år uppvisar ett svagt överskott på 0,1 miljoner euro.

Budgetförslaget för 2021 och ekonomiplanen för 2021–2023 är beräknad enligt nuvarande kommunalskattesats på 20,25.

Det påverkas av att samfundsskatterna och statsandelarna ska öka 2021. Årets sparåtgärder kommer också att synas som en utjämnande faktor.

Det totala beloppet för skatteintäkterna uppskattas också vara i nivå med budgeten för pågående år, det vill säga vid 62,6 miljoner euro.

- Jag tycker att det här är en avvärjningsseger att kunna presentera en balanserad budget, säger Oker-Blom.

Oker-Blom är fortsättningsvis ledsen över att staden har varit tvungen att gå in för personalminskningar genom permitteringar och uppsägningar.

- Utan dem skulle vi inte kunna nå ett balanserat förslag för nästa år och vi skulle inte heller klara oss med näsan ovan ytan när det gäller ackumulerat överskott eller underskott för den kommande treårsperioden.

ett stort rosa hus
Bildtext Budgetförslagen författas i Rådhuset vid Lovisa torg. Arkivbild.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Intäkterna för kommunalskatten uppskattas vara på samma nivå som budgeten för pågående år, cirka 50,1 miljoner euro.

Samfundskatten uppskattas öka från 3,7 miljoner euro till 4,3 miljoner euro nästa år.

Enligt Oker-Blom är storleken av dessa skatteinkomster svåra att uppskatta för kommande år på grund av stora osäkerhetsmoment och omställningar inom näringslivet just nu.

- Min tippning är att det där är en försiktig bedömning men att samfundsskatterna kommer att öka för vi har bolag som har klarat sig bra och anställt fler under de senaste åren och det kommer att synas med eftersläpning.

Samtidigt är det omöjligt att säga hur hårt olika branscher kommer att drabbas av coronapandemin. Arbetslöshet, permitteringar och löneutvecklingen syns i Lovisas ekonomi om cirka 3-5 år.

- Permitteringar är kanske det stora frågetecknet under de kommande åren. Om de fortsätter i stor utsträckning så kommer vi att se det i den totala lönesumman och därmed kommunalskatteintäkterna, säger Oker-Blom.

Utjämning från staten

Stor inverkan på budgeten och ekonomiplanen för de kommande åren har statsandelarna, som innehåller både utjämning och kompensation för förlorade skatteintäkter ifjol.

Statsandelarna räknas bli cirka 32 miljoner nästa år, omkring 33 miljoner 2022 och 34,6 miljoner 2023.

Oker-Blom betonar att staden, trots ökade intäkter från staten, har ökade utgifter nästa år. De är i första hand kopplade till kostnader inom social- och hälsovården på grund av den pågående coronapandemin.

Budgeten för 2021 ger därför en optimistisk signal om vart staden är på väg, men konsekvenserna av pandemin och en eventuell social- och hälsovårdsreform med nya vårdområden är svåra att förutspå.

Investeringarna minskar efter hand

Investeringarna hålls ännu höga 2021, vid 14,0 miljoner euro, men beräknas minska till knappa 8 miljoner senast 2023.

- Det är en markant förändring. Vi har varit inne i en kraftig investeringsfas och den börjar nu avta. Jag vet inte ens om målet är att komma ner till 7- 8 miljoner som har varit ett medeltal under åren före jag kom hit. Det är litet för lågt.

Oker-Blom menar att summan inte får vara för låg för det innebär att man skapar en renoveringsskuld, att man inte upprätthåller stadens fastigheter och infrastruktur som man borde.

- Det kommer ändå emot i alla fall igen och det är det vi har sett med hemskt stora investeringar.

På bilden syns en skiss över hur bostadsområdet Drottningstranden kan se ut. Till vänster finns en stor aktivitetshall, i mitten ett grönområde och till höger bostäder.
Bildtext Drottningstranden blir en ny stadsdel om några år. Arkivbild.
Bild: Lovisa stad

Infrastruktur för Drottningstranden och bostadsmässområdet 2023 samt saneringen av Harjurinteen koulus gamla del hör till de största investeringarna nästa år.

Stadens lånestock ökar något från 84,2 miljoner euro till 84,7 miljoner euro. Ökningen kommer att brytas under de närmaste åren.

Staden tror på fler invånare

Enligt Statistiskcentralens uträkning hade Lovisa 14 750 invånare den 31.8.2020. Myndighetens prognos för de kommande åren visar att befolkningen fortsätter minska.

Enligt prognosen ska staden ha 14 200 invånare 2023.

Lovisa stads uppfattning om befolkningsutvecklingen skiljer sig på denna punkt. Staden ställer sitt hopp till bostadsmässan 2023 och
estimerar antalet till 14 650 år invånare 2021 och 14 820 invånare 2023.

- Vi är av en annan åsikt här, säger stadsdirektören.

Oker-Blom motiverar optimismen med att Statistikcentralen bara tittar på nativiteten, dödligheten, demografin och åldersstrukturen. Myndigheten beaktar varken näringspolitiska åtgärder eller flyttningsrörelser.

- Och framför allt beaktar de inte en bostadsmässa som gör ett större utbud och ökar intresset för att flytta hit. Därför tror jag mer på vår analys där vi har en liten naturlig minskning och sedan en ökning 2023. Vi har ett stort utbud av nya bostäder genom bostadsmässan och i praktiken en ny stadsdel, säger Oker-Blom.

Stadsstyrelsen behandlar budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2021–2023 på måndag 26.10 och tisdag 27.10.

Därefter behandlas den av stadsfullmäktige 16.12.

Artikeln korrigerad 23.10.2020 kl. 5.49: Summorna för samfundsskatten justerades - de var fel tidigare.

Diskussion om artikeln