Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Båtrutter till öar utan fast bosättning i Åbolands skärgård dras in – "Det här låter farligt för skärgårdens framtid"

Från 2020
M/S Linta tar i land.
Bildtext Skärgårdsdelegationen har begärt en utredning av NTM-centralens linje gällande skärgårdstrafik. På våren var planen att utöka trafiknätet till till exempel Jungfruskär som inte har heltidsboende. Det nya beslutet tar en helsväng.
Bild: Yle/ Nora Engström

På onsdag meddelade Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland att de avslutar trafiken till alla öar som saknar fast bosättning. Nu får beslutet skarp kritik: det har inte diskuterats tillräckligt.

NTM-centralens beslut om förbindelsebåtar får skarp kritik

2:40

– Det här beslutet drar mattan under fötterna på arbetet man har gjort för att hålla skärgården vid liv året om, säger Sandra Bergqvist som är ordförande för Skärgårdsdelegationen.

Centralens beslut fattades på basis av en enkät med 215 stycken svarande.

Bergqvist kommenterar beslutet som ett "dråpslag" som kan ha en negativ effekt på skärgårdens utveckling och tillgänglighet.

– Många öar har företagsamhet och turistverksamhet som byggts upp runt båtförbindelserna. Att skära så radikalt i de här rutterna är inte okej.

Sandra Bergqvist, teamledare för svenska teamet i Kommunförbundet.
Bildtext Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist vill se att skärgården får mera hjälp från statligt håll. Till exempel Lappland har fått stort stöd under coronakrisen.
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

Minskade skillnader mellan fast boende och fritidsboende

Speciellt i år har skärgården varit populär. Möjligheten till distansarbete har lockat finländare till sina stugor i skärgården. Också innan coronakrisen har skillnaderna mellan fastboende och fritidsboende minskat.

Christjan Brander från Åbolands skärgårdsstiftelse har tidigare jobbat med trafikfrågor i skärgården. Han är kritisk mot beslutet.

– Om man drar in trafik utesluter man möjligheten att människor flyttar ut till skärgården. Det här låter farligt för skärgårdens framtid, säger han.

Trafichef Christjan Brander i Väståboland
Bildtext Skärgårdsstiftelsens Christjan Brander ser behovet, men tycker att det är fel att fatta ett så drastiskt beslut. – Speciellt ett sådant där man hänvisar till skärgårdslagen, säger han.
Bild: YLE/Nadine Aschan

"Tolkar lagen enligt minimimåttet"

Närings-, trafik- och miljöcentralen har i ett pressmeddelande meddelat att staten inte bär ansvar för att ordna transport till öar utan bosättning, med hänvisning till skärgårdslagen.

I lagen står det att staten har skyldighet att ordna transport till de öar med fast bosättning.

Bergqvist säger att beslutet är att tolka lagen enligt minimimåttet.

– Politikerna och befolkningen har inte varit tillräckligt inblandade i den här frågan, säger hon.

Både Bergqvist och Brander talar om förhastade beslut och bristfällig kommunikation från myndigheternas sida. Den här saken borde diskuteras på ett djupare plan, säger Brander.

– Vi borde diskutera hur idealbilden av trafiken ser ut idag och hur den borde se ut i framtiden.

Midsommarnattens skolnedgång i Bromarv.
Bildtext Skärgården har blivit populärare bland fritidsboenden, speciellt i år.
Bild: Marica Hildén / Yle

Många nyanser

Frågan är inte svartvit. Skärgårdsbor vill se bättre tidtabeller och förbättrade möjligheter att sköta ärenden och serviceresande, vilket NTM-centralens beslut skulle gynna.

Samtidigt jobbar flera organisationer aktivt med att hålla skärgården och näringslivet vid liv året om.

– Det skulle bli snabbare och mera mångsidig trafik, men det skulle bli svårt att ta sig ut till stugorna. Speciellt under vintermånaderna, säger Sandra Bergqvist.

Rutterna behöver ett ansiktslyft. Det är alla intervjuade parter överens om.

– När linjerna ritades upp för 40 år sedan såg befolkningsutvecklingen annorlunda ut, säger Bergqvist.

Att skära så radikalt i de här rutterna är inte okej.

– Vi måste se över rutterna och anpassa dem till ett nytt behov. Men allting kan inte dras ner till miniminivå. Det blir mindre utrymme för utveckling då, säger Christjan Brander.

Konsensusen är tydlig: beslut bör fattas efter ordentlig diskussion som tar helhetsbilden och framtiden i beaktande.

– Man ska inte ställa deltidsboende och fastboende mot varandra. Vi har alla behov av service – och varandra, säger Brander.

Diskussion om artikeln