Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kårkulla oroad över hur alla klienter ska få sin specialvård

Från 2020
Uppdaterad 23.10.2020 10:35.
En flicka med funktionsnedsättning håller i sin pappas hand.
Bildtext Arkivbild. Många personer med funktionsnedsättning får omfattande service på Kårkulla.
Bild: Jaani Lampinen / Yle

Hur ska det går för Kårkulla samkommun och för personer med funktionsvariationer?

5:10

Kårkulla samkommun är oroad över hur alla personer med funktionsvariationer ska få sin specialvård i de nya välfärdsområdena.

- Då vården splittras blir det för små volymer att kunna upprätthålla specialservice, särskilt för de svenskspråkiga klienterna, säger Kårkullas samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt.

Tillsammans med de finska omsorgsdistrikten Vaalijala i östra Finland och Eteva i södra Finland startar Kårkulla nu en kampanj för att verksamheten inte skulle splittras.

De tre samkommunerna erbjuder bland annat service, habilitering, vård, bostäder och dagverksamhet för personer med funktionsvariationer, men i social- och hälsovårdsreformen föreslår regeringen att omsorgsdistrikten ska upplösas. Istället ska de nya välfärdsområdena sköta vården i framtiden.

Den svenska verksamheten splittras på åtta välfärdsområden

Kårkulla skulle få hålla kvar det specialkunnande som bland annat hör till expert- och utvecklingstjänster, medan all övrig verksamhet skulle skötas i de åtta tvåspråkiga välfärdsområdena.

Sofia Ulfstedt i Butikken.
Bildtext Sofia Ulfstedt värnar om Kårkullas klienter.
Bild: Yle / Annika Holmbom

- Det är så små volymer och så få brukare per region att man i tvåspråkiga välfärdsområden knappast kan upprätthålla servicen på svenska. Det finns inte heller tillräckligt med svenskspråkig expertis som skulle räcka för alla områden i Svenskfinland, säger Ulfstedt.

Kårkulla har exempelvis fyra autismhandledare, nämner Ulfstedt, och med det täcker man hela Svenskfinland.

Personer med specialbehov har glömts bort i reformen

De två finska omsorgsdistrikten är likaledes oroliga för vad som händer då vården splittras, trots att de inte har språkaspekten som ett orosmoln.

Sofia Ulfstedt säger att personer med funktionsvariationer är en så liten grupp att den inte får tillräcklig tyngd.

- Det är kännspakt för hela social- och hälsovårdsreformen att sjukvården kom i första hand. Sedan kom hälsovården så småningom efteråt, medan social verksamhet nog har åsidosatts helt och hållet, säger Ulfstedt.

Diskussion om artikeln