Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den ekonomiska nedgången har bromsats upp inom teknologiindustrin - många företag kommer ändå inte att ha råd att höja lönerna enligt avtalen

Från 2020
Valmet Automotives fabrik i Nystad,  bilden är en flygbild.
Bildtext Valmet automotives bilfabrik i Nystad är en av de få fabriker som har fått mera beställningar under juli-september.
Bild: Valmet Automotive Inc

I de flesta teknologiföretag är läget ännu minst lika dåligt som under våren. Företagen efterlyser ett snabbt kostnadsstöd. Några få företag lyser upp statistiken.

Vi har inte sett coronakrisens värsta effekter än. Så ser åtminstone en majoritet av företagen inom teknologibranschen på sin egen framtid.

Det framgår i en enkät som teknologibranschens intresseorganisation Teknologiindustrin har gjort bland sina medlemsföretag i oktober.

- I de flesta företag minskar fortfarande antalet nya beställningar. Bland mindre företag som ofta är underleverantörer har en fjärdedel fortfarande ett mycket svårt läge. För de flesta minskar beställningarna fortfarande, säger Petteri Rautaporras som är chefsekonom på Teknologiindustrin.

Några stora företag går bättre

Bilden är ändå inte lika dyster på alla håll. En liten andel företag fick in allt fler beställningar under årets tredje kvartal.

- I de flesta fall handlar det om större företag, säger Petteri Rautaporras.

Utgångspunkten efter nedstängningen under våren var dålig. Det bara en liten del av företagen som har fått fart på tillväxten.

- Några få företag har gått mycket bättre än de andra under årets tredje kvartal. Om man lämnar bort dem visar det sig att läget i de flesta företag fortfarande är lika dåligt som under årets svaga andra kvartal, säger Petteri Rautaporras.

Beställningarna kan lyfta en del mindre företag

Läget kan ändå ljusna lite för de företag som är underleverantörer till de större bolag som nu har gått bättre. Utvecklingen i större bolag sprider sig ofta till mindre med fördröjning.

Petteri Rautaporras påpekar att rollerna var omvända då ekonomin stängdes ned under våren. Då var speciellt de stora företagen i ett svårt läge.

- Då fick de mycket färre nya beställningar än de små- och medelstora företag som var deras underleverantörer. Redan då bedömde Teknologiindustrin att det dåliga beställningsläget bland större företag kommer att sprida sig till de mindre företagen under andra hälften av året. Nu ser det ut som om situationen har utvecklat sig som väntat.

- Om coronaepidemins andra våg inte på nytt försvagar den spirande utvecklingen i de större företagen kan den positiva utvecklingen där sprida sig till de mindre med några månaders fördröjning.

Teknologiföretagen ser pessimistiskt på nästa år

Över lag ser företagen ändå dystert på utvecklingen på längre sikt.

Nästan en tredjedel av företagen uppger fortfarande att den svaga efterfrågan är ett stort problem för dem.

Det totala värdet på beställningarna till teknologiföretagen var under juli-september fyra procent lägre än under motsvarande tid i fjol.

- Företagen är överraskande pessimistiska när det gäller år 2021. En tredjedel av företagen bedömer att omsättningen minskar också nästa år jämfört med det här året. Ändå har prognosinstituten förutspått att industrin kommer att återhämta sig betydligt nästa år, säger Petteri Rautaporras.

Han påpekar att just de personer som bedömer företagens framtid också fattar beslut om investeringar, rekrytering och övrig utveckling.

- Det är oroväckande. I fall framtidsutsikterna ser så dystra ut i en stor del av företagen som svaren verkar visa kan det leda till att investeringar och rekryteringar läggs på is i väntan på bättre tider. Det skulle inte vara värst bra med tanke på den ekonomiska helhetsaktiviteten.

Teknologiindustrin hoppas lokala avtal kan minska lönehöjningarna

Minna Helle som är arbetsmarknadschef vid Teknologiindustrin säger att de lönehöjningar som står i kollektivavtalet är för höga för den situation vi har just nu.

- Det finns en stor oro att för det finländska arbetets konkurrenskraft försvagas igen under de närmaste åren.

Här hänvisar Helle till att lönerna i Finland steg kraftigare än i andra länder just inför finanskrisen år 2008. Det ledde till att den finländska industrins konkurrenskraft var dålig under flera år.

Nu löper vi enligt Minna Helle risk att råka i samma situation igen.

- Priset på arbetskraft förväntas stiga snabbare i Finland än i många konkurrerande länder. Också därför är det viktigt att diskutera om företagens framtidsutsikter och konkurrenssituation på arbetsplatserna.

- Lyckligtvis har vi inom teknikbranschen möjlighet att förhandla om lönelösningar lokalt. Man måste leta efter lösningar som får företag att lyckas i den internationella konkurrensen. På det sättet kan vi skydda arbetsplatser. Då vinner alla.

Teknologiindustrin: Mindre företag behöver stöd

Teknologindustrin betonar att det nu är viktigt at regeringen förverkligar det kostnadsstöd som planeras för tillfället.

- Det måste träda i kraft så fort som möjligt och förlängas så att det gäller också 2021. Enligt oss har Finland inte råd med att finska exportföretag går i konkurs. Vi kanske aldrig får tillbaka förlorad produktion. Därför är kostnadsstödet mycket viktigt också för sysselsättningen, säger Minna Helle.

Petteri Rautaporras ser att stödet skulle vara speciellt viktigt för mindre företag och underleverantörerna som har de största problemen den här hösten.

- De behöver hjälp för att klara sig över den svåraste tiden. Det skulle vara viktigt att kostnadsstödet förverkligas så att också exportindustrins underleverantörer och små- och medelstora företag kan dra nytta av det. Då kan de klara sig genom den svåraste tiden och kan börja konkurrera om beställningar igen när läget lättar, förhoppningsvis senast nästa år.

Diskussion om artikeln