Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Social- och hälsovårdsministeriet om Vasas besöksförbud på äldreboenden: "Man måste försöka ordna alternativa sätt att träffas"

Från 2020
Uppdaterad 23.10.2020 14:05.
En kvinna rusar förbi i en gång i ett ålderdomshem.
Bild: Sandnes1970

Det råder besöksförbud vid äldreboendena i Vasa på grund av den kraftiga spridningen av coronaviruset i staden. Enheterna måste ändå försöka se till att anhöriga kan träffa klienterna på ett säkert sätt, enligt social- och hälsovårdsministeriet.

Coronaläget har börjat lugna ner sig i Vasa efter flera intensiva veckor med många nya fall.

Men Österbottens coronasamordningsgrupp är orolig för att epidemin nu håller på att spridas till riskgrupper, såsom till vårdhem. Vilket det bland annat gjort i Sundom i Vasa och i Närpes.

Sedan 7 oktober har Vasa också starkt rekommenderat besöksförbud vid de effektiverade serviceboende, efter att ha haft användning av munskydd som enda krav för besök sedan slutet av sommaren.

En rekommendation som Leif Holmlund, direktör för hem- och anstaltsvården, hoppas att följs.

– Vi är rädda att det ska komma till våra serviceboenden och vi försöker göra allt för att det inte blir så. Men enheterna måste själv bestämma hur de tar till sig Vasas råd att hålla fast dörrarna.

Leif Holmlund, direktör för hem- och anstaltsvården i Vasa.
Bildtext Leif Holmlund, direktör för hem- och anstaltsvården i Vasa.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Förutom de kommunala enheterna gäller rekommendationen också de privata, som staden köper tjänster av. Klienter som är kritiskt sjuka eller får vård i livets slutskede, omfattas inte av besöksförbudet.

Besök kan begränsas men man måste försöka ordna alternativa sätt att träffas

Tidigare har det visat sig att en del av de besöksförbud som infördes vid äldreboenden i våras i Finland var olagliga, detta på grund av otydliga rekommendationer från Social- och hälsovårdsministeriet.

Vilka befogenheter har då en kommun och ett boende att begränsa besöken?

Enligt Kirsi Varhila, kanslichef vid Social och hälsovårdsministeriet, finns det inget i lagen om smittsamma sjukdomar som säger att man kan förbjuda besök vid äldreboenden.

– Enligt THL:s rekommendation ska man undvika besök inne i boendeutrymmena för att hindra spridningen av smitta. I ett område där smittan är kraftigt utbredd kan man skydda klienterna genom att de huvudsakligen träffar sina anhöriga i andra utrymmen än i boendeutrymmena vid enheten.

Kuvassa on Kirsi Varhila heinäkuussa 2020.
Bildtext Kirsi Varhila, kanslichef vid Social och hälsovårdsministeriet.
Bild: Silja Viitala / Yle

Hur stor rätt har en kommun, eller en enhetschef, att begränsa besöken?

– Enhetschefen har ansvar för att förebygga smittspridning och att se till att patienterna, klienterna och personalen får ett tillräckligt skydd. Besöken ska sedan ordnas på säkert sätt i samförstånd med klienterna och deras anhöriga.

– Vilka åtgärder som behövs för att bekämpa smittan beslutas av kommunen, regionförvaltningsverket och sjukvårdsdistriktet, säger Varhila.

Varhila tillägger att man under coronvavirusepidemin måste väga olika grundrättigheters betydelse och att myndigheternas plikt att skydda människors grundrätt till liv är speciellt viktig.

Möjligheter att träffas säkert skiljer sig från boende till boende

En kommun och ett boende kan alltså begränsa besöken ifall smittoläget kräver det, vilket Leif Holmlund anser att Vasas coronaläge gjorde.

Enligt social och hälsovårdsministeriet ska man ändå alltid försöka se till att besök går att ordnas säkert, utomhus eller på annat vis. Hur funkar detta i Vasa?

– Vi har möjligheter, men det skiljer sig från boende till boende. Alla har inte sådana rum där klienter och anhöriga kan träffas säkert och nu är vädret ganska dåligt också, vilket gör att det inte är lätt att gå ut heller.

Holmlund säger att de fått ta emot en del kritik för förbuden, men att nästan alla anhöriga förstår läget.

– Men minnessjuka förstår inte. Det är ju vanligen så att de bara minns de närmaste och de undrar varför deras man, pojke eller fru inte kommer och det är svårt. Om situationen har varit mycket besvärlig har vi nog låtit någon komma in, men det beror på klienten och anhöriga. Och vi försöker behandla alla lika.

Holmlund säger att klienterna kan bli mer deprimerade och oroliga ifall de bara träffar vårdare och inga anhöriga. Han säger att det inte märkts av så mycket än, men att de väntar sig att det kan hända.

Någon allmän plan för hur de ska ta itu med eventuella konsekvenser av besöksförbuden finns inte.

– Men man måste fundera individuellt varje gång, hur det ska ordnas om något händer och vi ser att klienten är stressad och blir orolig. Vi har ju till exempel bildtelefon i alla boende, så det hjälper nog lite, säger Holmlund.

”Vi hoppas att vi kan återgå till normal situation inom några veckor”

Rekommendationen om besöksförbud gäller nu till slutet av oktober och enligt Varhila, vid social- och hälsovårdsministeriet, måste begränsningar av klienternas rättigheter upphöra genast när de inte längre behövs.

Eila Turkka asuntonsa parvekkeella Kuopiossa
Bild: Sami Takkinen / Yle

Holmlund säger att de inte har något specifikt incidenstal för när de slopar besöksförbuden, men han hoppas att åtgärderna ska räcka till.

– Vi hoppas att det blir lättare inom några veckor och att vi kan komma till normal situation, det hoppas vi verkligen. Men vi måste fundera hurudant läget är i slutet av månaden.

Innan coronaläget förvärrades i Vasa kunde anhöriga besöka klienter på äldreboende så länge de bar munskydd.

– Jag hoppas att alla anhöriga förstår att vi försöker bara skydda våra åldringar i serviceboenden, säger Holmlund.