Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Extrem abortlag fick grönt ljus i Polen - väcker avsky, folket drar ut på gatorna i protest

Från 2020
Uppdaterad 27.10.2020 16:12.
Demonstration mot nya abortlag i Polen. Warszawa 23.10.2020
Bildtext Demonstration mot ny abortlag i Polen. Warszawa 23.10.2020
Bild: AFP / Lehtikuva

"Abort av foster med skador strider mot grundlagen i Polen". Det säger den polska författningsdomstolen vilket betyder att abortlagen skärps ytterligare. Lagen har redan tidigare hört till de strängaste i Europa.

Efter gårdagens beslut gick folket ut på gatorna i städer runt om i landet i protest mot beslutet. Kravallpolis ingrep mot demonstranter i Warszawa med pepparspray. Enligt gällande coronarestriktioner får inte fler än tio människor samlas i grupp i staden.

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PIS) kom till makten för fem år sedan med löften om att förankra traditionella katolska värderingar i samhället. Partiet har jobbat för en betydande skärpning av abortlagen.

Lagen sträng redan nu

Abortlagen i Polen hör redan nu till de strängaste i Europa, men enligt det nya lagförslaget förbjuds abort också i de fall då man konstaterat att ett foster har allvarliga skador.

Lagförslaget innebär att abort i fortsättningen tillåts enbart om modern har våldtagits, utsatts för incest eller om hennes hälsa och liv är i fara.

En av orsakerna (fosterskada) strider mot konstitutionen

Den avpolitiserade vägen via författningsdomstolen betyder att parlamentet och presidenten inte behöver göra något. Man valde en parallell väg, säger Katarzyna Jezierska, docent i statsvetenskap.

- Efter att högerpolitikerna skickade en förfrågan till författningsdomstolen om den rådande abortlagen är förenlig med konstitutionen har förvaltningsdomstolen beslutat att en av orsakerna (fosterskada) strider mot konstitutionen, alltså är illegal. Det betyder att den efter det beslutet automatiskt upphävs som lag.

De polska domstolarna har blivit allt mer politiserade

Författningsdomstolens främsta roll är i princip att se till att alla lagar är förenliga med landets konstitution, men i Polen anklagas domstolen för att vara alltför lierad med det styrande partiet PIS. Partiet har haft stor makt vid tillsättandet av domare.

Hans Linde, ordförande för RFSU i Sverige, säger att de polska domstolarna har blivit allt mer politiserade, och att det finns en stor risk för att författningsdomstolen agerar snarare politiskt än utgående från medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter.

- Utgående från det polska folkets mänskliga rättigheter så är det ju ganska självklart att alla polska medborgare måste ha rätt till sin egen kropp och sin egen sexualitet, och rätt att fatta den typens viktiga beslut själva.

Man vill ge sken av av att det handlar om en rent teknisk juridisk fråga som avgörs av en domare

Katarzyna Jezierska konstaterar att trots att författningsdomstolen är helt politiserad just nu så ger den åtminstone ett sken av att det är en rent teknisk, juridisk fråga som avgörs av domare.

- Författningsdomstolen lämpar sig nu också bättre för de styrande eftersom den politiska vägen i parlamentet är mer riskabel med tanke på utgången. Där finns oppositionen med och den kan inte tystas på samma sätt. Och då blir det också väldigt tydligt vem som är ansvarig politiskt.

Jezierska anser också att tidpunkten är välvald i dessa pandemitider.

- Det finns ju ingen bred acceptans i samhället för en skärpning av aborträtten så pandemilagarna (förbud mot större samlingar och protester) lämpar sig väl just nu för att dämpa motståndet.

Demonstration till stöd för aborträtten, utanför författningsdomstolen i Warszawa 22.10.2020
Bildtext Demonstration till stöd för aborträtten, utanför författningsdomstolen i Warszawa 22.10.2020
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Det utförs cirka 1 100 lagliga aborter årligen

Katarzyna Jezierska konstaterar att det årligen utförs ungefär 1 100 lagliga aborter årligen (och utöver det långt fler utanför Polens gränser). 

- Det finns starka konservativa och katolska krafter som driver frågan och som argumenterar för att de aborter som utförs är alldeles för många i dag - trots att det inte är så många som sker lagligt.

- Den specifika diskussion som förs handlar om grava fosterskador, och abort har hittills varit tillåtet i det fallet. År 2019 utfördes 98 procent av alla aborter i Polen av det skäl som nu förbjuds.

Det är därför man nu talar om att Polen står inför ett totalt abortförbud.

- I praktiken så är det ju så. De resterande fall då abort utförs gäller bara ungefär 30-40 fall per år, och det är fråga om våldtäkt eller incest eller att kvinnans liv är i fara. Det är ju väldigt sällan det sker av de skälen så i praktiken blir det totalt abortförbud.

Man talar inte om skadade foster - man talar hellre om rätten till liv

- Argumentet är att man inte pratar så mycket om skadade foster. Man nämner ofta barn med Downs syndrom till exempel och att man inte vill tillåta att foster aborteras bort av eugeniska (rashygieniska) skäl.

Katarzyna Jezierska säger att både läkare och kvinnoorganisationer ofta lyfter fram hemska fall med gravt skadade foster som antingen dör under graviditeten då kvinnan tvingas föda ett sådant barn, eller att barnet dör strax efter förlossningen eller att det lider mycket under ett väldigt kort liv.

Jezierska konstaterar att de som vill ha stränga abortlagar ofta betonar hur drastisk själva aborten är som procedur, att det handlar om oskyldiga barn. Man talar om barn, inte om foster.

"Pro-life"-demonstration till stöd för strängare abortlag, utanför författningsdomstolen 22.10.2020 i Warszawa.
Bildtext "Pro-life"-demonstration till stöd för strängare abortlag, utanför författningsdomstolen 22.10.2020 i Warszawa.

- Rent rättsligt pratar man om den polska konstitutionen där det finns en skrivelse om allas rätt till liv och om mänsklig värdighet. Då menar man att livet börjar - enligt den klassiska katolska argumentationen - vid konceptionen, alltså från och med den tidpunkt då fostret blev till, och att detta måste skyddas.

En dragkamp mellan politikerna och folket

Det pågår en dragkamp i abortfrågan, och det finns en gräsrotsrörelse i Polen som sedan 2016 protesterat mot de upprepade politiska försöken att ytterligare begränsa rätten till abort.

Också internationellt har man vädjat till Polen och bett landet dra tillbaka det kontroversiella lagförslaget.

År 2016 skrotades ett försök i Polen att skärpa abortlagen. Då förslaget lades fram i parlamentet ledde det till en massiv mobilisering över hela landet. Polackerna gick då ut och demonstrerade till stöd för aborträtten.

Nu under coronapandemin engagerar sig människor också digitalt i kampen mot politikernas försök att begränsa aborträtten.

Polen är ett mycket konservativt land

- Det är inte så att alla människor delar de liberala, progressiva värderingarna i Europa i dag - trots att man skulle kunna tro det, men så är det inte - konstaterar Katarzyna Jezierska.

Hon betonar att Polen är ett konservativt land, och att regeringen som suttit vid makten sedan 2015 är väldigt konservativ, och att den naturligtvis driver sina "hjärtefrågor".

Polackerna är mycket liberalare än politikerna

- Det finns undersökningar som visar att majoriteten av polackerna inte stöder den här inskränkningen av aborträtten. De är mycket liberalare än politikerna - men det är ju politikerna som har makten. Politikerna driver de frågor som de tycker att ska drivas.
.

Aborträtten redan nu mycket begränsad i Polen

 
 

Inte heller sexulundervisning tillåts - information kan leda till fängelsedom

Demonstranter och kravallpolis i Warszawa 23.10.2020, utanför det hus där Jaroslaw Kaczynski, ledaren för regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS) bor. Demonstration mot den nya abortlagen.
Bildtext Demonstranter och kravallpolis i Warszawa 23.10.2020, utanför det hus där Jaroslaw Kaczynski, ledaren för regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS) bor. Demonstration mot den nya abortlagen.
Bild: AFP / Lehtikuva