Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Förskolorna i södra Sibbos byskolor föreslås flytta till Söderkulla - förälder: Det blir ju ingen kontinuitet för barnet

Från 2020
Uppdaterad 23.10.2020 18:58.
Barn leker med grön leksakstraktor i plast.
Bildtext Byskolorna i södra Sibbo har varit hem också för förskolorna i några år. Nu kan förskolorna komma att flyttas in till skolkomplexet i Söderkulla. Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Förskoleverksamheten från skolorna i södra Sibbo ska flyttas till förskolan i Söderkulla från och med nästa höst.

Det föreslår undervisningschef Hannu Ollikainen för svenska utbildningssektionen som ett sätt att spara pengar. De ska ta ställning till ärendet på sitt möte nästa tisdag, den 27 oktober.

Åsikterna går isär: I Boxby fungerar förskolan bra, i Gumbostrand blir det för tungt för läraren.

- Jag är väldigt emot det. Det blir ju ingen kontinuitet för barnet.

Det säger Anna Höglund. Hon har en son som går i förskolan i Boxby skola och en dotter som ska börja i förskolan nästa höst.

Det är alltså förskolorna i Boxby skola, Gumbostrand skola och Salpar skola som föreslås flyttas till förskolan i Söderkulla.

Den fungerar i samband med Söderkulla skola men där finns också möjlighet till kompletterande småbarnspedagogik, alltså att barnet är på dagis före och efter skolan.

Oftast ordnas förskolan i samband med dagisverksamheten, men 2016 började man på försök ordna förskolan i samband med grundskolan i Salpar och Gumbostrand.

Det fungerade bra, så inför förra läsåret gjordes arrangemanget permanent. Då kom också Boxby skola med i gänget.

Förskolorna i södra Sibbos byskolor kan flytta till skolkomplexet i Söderkulla

4:35

Annan miljö i ett år

Höglund är ordförande i Box barnträdgård och berättar att man ville flytta förskolan från dagiset till Boxby skola för att få plats för fler dagisbarn. Det här eftersom det finns ganska få dagisplatser i södra Sibbo.

- När vi planerade avsluta förskolan i dagis pratade vi om att få förskolan i skolan. Det är det vettigaste för barnet, att man inte behöver hoppa till Söderkulla däremellan. Därför blir man ju lite upprörd när man hör sådant här, säger Höglund.

Dagiset ligger nära Boxby skola och samsas om gymnastiksalen. För barnen är det ett naturligt steg att flytta över från dagis till förskolan i Boxby skola.

Höglund berättar att det ändå var en liten chock för hennes son att börja förskolan då det var så mycket nytt.

Hon är orolig för hur det kommer att kännas för dottern att börja förskolan nästa år om hon då måste åka ända till Söderkulla.

- Det skulle ju bli en helt annan miljö för enbart ett år. Jag tror hon skulle bli ganska chockerad om hon mitt i allt måste åka till en helt annan plats med helt andra barn och så många fler barn. Det blir också en utmaning i vardagen, säger Höglund.

En stor brun tegelbyggnad vid en skolgård.
Bildtext Söderkulla skola verkar just nu i samma byggnad som Sipoonlahden koulu. Skolorna delar lokaler tills Söderkulla skolas nya hus är klart. Arkivbild.
Bild: Yle / Mira Bäck

Boxby skola är den största av de tre skolorna. I år är förskolebarnen 11 stycken och de får undervisning i en egen grupp.

Höglund tycker det har fungerat jättebra att ha förskolan i skolan. Hon uppskattar särskilt samhörigheten eleverna emellan.

- Det är jättefint hur de engagerar olika årskurser till exempel med vänelevstimmen en gång i veckan. I går när han kom hem hade min sons vänelev, som går i åk 4, skrivit en berättelse om honom och han var supernöjd. De försöker verkligen att det inte blir den där skräcken att dom som går på femman och sexan är stora och skrämmande, utan att alla elever i viss mån försöker vara tillsammans och känner varandra.

Ingen småbarnspedagogik

Att förskolan ordnas i samband med skolan istället för med dagis betyder att barnen inte kan utnyttja kompletterande småbarnspedagogik så som lagen föreskriver.

De kan istället gå på morgon- och eftermiddagsverksamhet på samma sätt som barnen i årskurs ett och två.

Föräldrarna erbjuds automatiskt en förskoleplats i Söderkulla eftersom där finns kompletterande småbarnspedagogik, men de kan sedan själva välja att istället ansöka om en plats i den egna förskolan.

Då vet de om den kompletterande småbarnspedagogiska verksamheten och godkänner att den uteblir.

- Det betyder att det inte finns möjlighet att föra barnet till sju eller halv sju, eller att det är öppet till fem eller senare som kommunens dagis. Mornis öppnar halv åtta och eftis är till halv fem, säger Höglund.

Hon prioriterar möjligheten att gå i förskola i Boxby över möjligheten att få kompletterande småbarnspedagogik. Till en del inverkar också föräldrarnas jobb på vilket alternativ man kan välja.

Klassrum i Boxby skola i Sibbo
Bildtext Att ha förskolan i Boxby skola fungerar bra. Det tycker både föräldern Anna Höglund och rektorn Anna-Karin Brunberg. För att det inte ska vara för tungt för personalen krävs det att förskolan har en egen lärare. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Höglund försöker hålla en positiv attityd och tänker att om förskolan faktiskt flyttar så är det bara att göra det bästa av situationen. Men hon vill inte ge med sig utan vidare.

- Jag tänker på mitt barns trygghet och mående. Om det nu planeras att förskolan ska gå till Söderkulla så får man nog sätta stridsväxeln i och kämpa emot.

Höglund tycker att man ska utgå från individen, från barnens behov.

- Barnen ska ha en så smidig barndom som möjligt för att de ska utvecklas och känna sig trygga i sin utveckling. Då tycker jag att vi vuxna ska fatta beslut utifrån att barnen ska ha det tryggt, säger Höglund.

- Det blir en otrygghet om man för ett år ska kasta barnen in i en helt ny omgivning för att sen gå tillbaka. Det blir bara flummigt, fortsätter hon.

Resurserna räcker inte

Sibbos undervisningschef Hannu Ollikainen berättar att förslaget om att flytta förskoleverksamheten från byskolorna till Söderkulla har blivit aktuellt nu när man har letat efter olika sparåtgärder i kommunen.

Det handlar egentligen inte så mycket om att få ner kostnaderna utan mer om att se till så utgifterna inte växer.

- Med nuvarande resursering som vi har i förskolorna är det ganska plus minus noll. Men det som vi har märkt är att med nuvarande resursering har vi inte de pedagogiska förutsättningarna att ha förskolan i byskolorna. Det skulle nästan kräva mer resurser, säger Ollikainen.

man i blå stickad väst
Bildtext Enligt Hannu Ollikainen är det inte en långsiktig lösning att fortsätta ha förskolorna som en del av byskolorna. Arkivbild.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Han berättar att det kommit varierande kritik från skolorna. Bäst fungerar det i Boxby där elevmängderna är ganska jämna och där förskolebarnen är så pass många att det går att ha dem i en egen grupp.

I Salpar och Gumbostrand är förskoleeleverna delvis tillsammans med årskurs ett och två.

- Det blir lite för belastande för skolorna. Bra fungerar det ju i alla fall och om vi beaktar resurserna så gör skolorna ett väldigt fint jobb. Frågan är om det är en bra lösning i det långa loppet, säger Ollikainen.

Tungt, säger lärare

Anna-Karin Brunberg, som är rektor i Boxby skola, tycker att det är tråkigt om förskolan flyttas därifrån till Söderkulla.

- Jag tycker att det fungerar bra så länge vi har tillräckligt med resurser för förskolan, säger Brunberg.

Hon anser att det är viktigt att förskoleeleverna kan vara en egen grupp med egen verksamhet, vilket ju också är möjligt i Boxby skola.

I Gumbostrand skola går det inte. Där har förskolan undervisning i egen grupp sju timmar per vecka. För det mesta är de tillsammans med eleverna i årskurs ett och två.

- Det fungerar förutsatt att undervisningen planeras så att den passar tre olika åldersgrupper. För mig som ska planera det ensam är det ett ganska stort jobb, säger Martina Hannula som är lärare i Gumbostrand skola.

Två skolbarn tvättar händerna.
Bildtext Att ha förskolan samt årskurserna ett och två i samma grupp fungerar, men då behövs tillräckligt många lärare. Arkivbild.
Bild: Silja Viitala / Yle

Hon ser fördelar i att ha förskolan i samma grupp som ettorna och tvåorna eftersom det gör det lättare för barnen att jobba på en nivå som passar dem.

Då kan till exempel duktiga förskolebarn ta sig an lite större utmaningar.

Hon ser ändå positivt på förslaget att flytta förskolan till Söderkulla.

- Med dom timresurserna vi har nu så är det en bra sak, om det inte finns möjlighet att få mer timresurser. Det är helt för mycket jobb för en person att planera alla de timmarna så det blir bra undervisning för alla, säger Hannula.

Även om det fungerar bra att ha förskolan i byskolan i Boxby så ser undervisningschef Hannu Ollikainen inte det som en möjlighet att flytta de andra skolorna till Söderkulla och låta Boxby ha sin kvar.

Det skulle helt enkelt inte vara rättvist för barnen och vårdnadshavarna.

Inte samma service som i Söderkulla

Att ha förskolan i skolan är en lösning med historiska skäl, unik för södra delen av kommunen.

- Småbarnsfostran har haft verksamhet i de här enheterna. Det blev helt för dyrt för småbarnsfostran eftersom de har så strikt personaldimensionering och grupperna blev bara mindre, säger Hannu Ollikainen.

Efter att skolsidan tog över förskolorna i södra Sibbo har grupperna inte blivit större, snarare tvärtom

- Om det blir ekonomiskt svåra tider så är frågan om vi klarar av att ha det ens på skolsidan.

Ollikainen ser också goda sidor med att ha förskolan som en del av byskolorna, men i det här ekonomiska läget verkar det inte hållbart.

lapset leikkivät lätäkössä
Bildtext Om förskolorna flyttas till Söderkulla görs förändringen nästa höst. Arkivbild.
Bild: Marja Väänänen / Yle

Dessutom kvarstår faktum att förskolebarnen i byskolorna inte får samma service som barnen i Söderkulla förskola där det finns möjlighet till kompletterande småbarnspedagogik.

- Inom kompletterande dagvård finns dagvårdspersonal med sina behörighetskrav och sin utbildningsnivå samt lagstadgad personaldimensionering. Den kompletterande dagvården är klart mer omfattande än vår mornis- och eftisverksamhet.

Inom morgon- och eftermiddagsverksamheten finns varken lagstadgade behörighetskrav eller personaldimensionering.

- Den är mer jämförbar med klubbverksamhet än med kompletterande dagvård, säger Ollikainen.

I Söderkulla förskola är antalet mellan tjugo och trettio barn i varje grupp. Om barnen från Gumbostrand, Boxby och Salpar flyttas till Söderkulla betyder det enligt Ollikainen ungefär tjugo elever till i förskolan där.

Då bildas antagligen en förskolegrupp till för dem.

Diskussion om artikeln