Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Våldsvåg mot hbtq-personer i Italien - rädsla och stigma gör att homosexuella tvingas leva under jorden

Från 2020
Gabriele Piazzoni, generalsekreterare för Italiens störa hbtq-förening, på Pride i Molise 2019
Bildtext Gabriele Piazzoni, generalsekreterare för Italiens störa hbtq-förening, på Pride i Molise 2019.
Bild: Privat

Solen skiner över Piazza Cavour i Ancona − ett av ett 60-tal torg i Italien där det den här lördagen anordnas en manifestation till stöd för en lag mot homo- och transfobi. Senare i veckan ska lagförslaget tas upp till diskussion i parlamentet.

– Det är vad vi hoppas på, men risken finns att det skjuts upp, säger Gabriele Piazzoni, generalsekreterare för Arcigay, Italiens största hbtq-organisation.

Flavia Vitali som är en av dem som har varit med och organiserat manifestationen, säger att det känns bra att visa sitt stöd för lagen, men att problemen med homofobi är djupt rotade i den italienska kulturen.

Flavia Vitali och Andrea Gatti organiserar olika fester och kulturevenemang för hbtq-personer i sin hemstad
Bildtext Flavia Vitali och Andrea Gatti organiserar olika fester och kulturevenemang för hbtq-personer i sin hemstad.
Bild: Christin Sandberg / Yle

Stigmat kring homosexuella är så starkt, att ingen vill riskera varken sina sociala relationer eller möjligheter till studier och arbete genom att leva öppet.

– Jag är 42 år och har aldrig varit explicit öppen med min sexuella läggning varken under skolåren, på universitetet eller på jobbet, säger hon och tillägger:

– Jag har bara skött mitt privatliv vid sidan om.

Hon har tidigare bott tillsammans med en kvinna, varit med och organiserat Pride i sin hemstad Ancona och har startat en feministisk kulturförening för kvinnor. Arbetsplatsen delar hon med tre andra kvinnor som alla tillhör ett högerpopulistiskt parti.

Skrämda till osynliggörande

Vitali, som de flesta andra hbtq-personer i Italien, gömmer eller lever delvis sitt privatliv så att säga underground.

Att gå hand i hand på stan eller kyssas öppet är otänkbart, det innebär att utsätta sig för stora risker.

Många unga vågar inte komma ut som hbtq-person, eftersom de är rädda för att förskjutas av sin egen familj. Det skulle kunna innebära en personlig tragedi, eftersom det italienska samhället är uppbyggt kring familjen och det inte finns någonstans att vända sig för att få hjälp i samhället.

De senaste åren har dessutom våldet mot homosexuella och transpersoner ökat.

– Eftersom homofobi inte är ett brott är det svårt att få fram exakta siffror på hur vanligt det är med våld och diskriminering mot homosexuella, säger Gabriele Piazzoni.

– Men vår uppfattning och det som skildras i tidningarna är utan tvekan att våldshandlingarna mot och diskriminering av hbtq-personer i Italien ökar.

Irene Rossetti säger att det är omöjligt att fritt vara den man är som hbtq-person i Italien. Hon har bott både i England och Spanien där det är betydligt lättare.
Bildtext Irene Rossetti säger att det är omöjligt att fritt vara den man är som hbtq-person i Italien. Hon har bott både i England och i Spanien där det är betydligt lättare.
Bild: Christin Sandberg / Yle

Det är en trend som har pågått sedan 2016. Året då en omstridd lag om homosexuellas rätt till registrerat partnerskap antogs i Italien.

Enligt Piazzoni var det i sig en positiv händelse, men det ledde också till att synliggörandet av homosexuella i Italien ökade exponentiellt. Något som i sin tur bidrog till att motståndet och i förlängningen våldet mot dem ökat.

– Den nya lagen innebar att homosexuella par offentligt kunde ingå partnerskap och att fler hbtq-personer kände att de äntligen kunde vara sig själva - det skapade en frihetskänsla.

Det i sin tur kolliderade med en bit av det italienska samhället, visserligen en minoritet, men en kärna som inte vill höra talas om homosexualitet.

– Det är personer som anser att homosexuella är sjuka och måste hållas långt från dem och deras familjer.

Enligt en undersökning från 2018 ser en av fem italienare fortfarande homosexualitet som en sjukdom.

Piazzoli menar också att det politiska stödet för högerpopulistiska rörelser, som lägger stor vikt vid ultrakonservativa värderingar som kretsar kring den traditionella kristna familjen, ger politisk legitimitet till den minoritet av befolkningen som är negativt inställda till homosexuella och transpersoner.

Många unga slöt upp till manifestationen i Ancona lördagen den 17 oktober.
Bildtext Många unga slöt upp till manifestationen i Ancona lördagen den 17 oktober.
Bild: Christin Sandberg / Yle

Det budskap som förmedlas till väljarna är: ”om du är för en traditionell familj och vill skydda dina barn, din fru och ditt sätt att leva, rösta på oss, för de vill förstöra familjen”. Det är de homosexuellas fel om utvecklingen går dåligt och om samhället förstörs.

– Det är enklare att utse och bekämpa oss som syndabockar än att ta itu med de verkliga problem landet står inför.

På så vis reflekterar politiken samhället.

Katolska kyrkans grundmurade roll i samhället

Förutom politiken spelar den katolska kyrkan en stor roll i samhället. Och den genomsyrar hela den politiska vänster-högerskalan.

Flavia Vitali är troende kristen, men inte katolik. Hon säger att hon tar avstånd från den katolska kyrkan, som hon menar är en stor orsak till den absurda homofobin i det italienska samhället.

– Människor vet helt enkelt inte vad det handlar om och det sprids otroligt mycket hatbudskap.

Om att påven Franciskus nu visar sitt stöd för homosexuellas rätt till samlevnad säger hon:

– Påven Franciskus har så mycket makt att han kan få människor att tänka om, vilket kan leda till förändring.

Påve Franciskus 26 oktober 2016.
Bildtext Påven Franciskus uttalade sig om homosexuellas rätt till familj i en ny dokumentär som hade premiär i Rom i onsdags.
Bild: EPA/ANGELO CARCONI

Hon tillägger:

– Att han nu öppet ger sitt stöd till homosexuella och deras rätt att ingå partnerskap kan även indirekt innebära ett stöd till lagförslaget mot homo- och transfobi.

Bara dagar efter manifestationen i Ancona står det dock klart att omröstningen i parlamentet skjuts på framtiden, eftersom coronapandemin sätter stopp för en diskussion kring lagförslaget i parlamentet.

Mer öppen attityd bland unga

Kanske kan hoppet ställas till framtida generationer.

– Visst finns det en skillnad mellan generationerna, menar Piazzoni.

– De yngre är mer öppna, men problemen kvarstår. Många unga växer upp i familjer som förmedlar homofobiska värderingar som de i sin tur tar med sig till skolan och vuxenlivet.

En enkät gjord bland skolelever i Rom visar att ett stort antal elever inte skulle vilja ha en bänkkamrat i skolan som är homosexuell.

– Mobbning är också fortfarande vanligt, även om förekomsten är mindre än för tjugo år sedan, tror Piazzoli.

Manifestation i Ancona till stöd för en ny lag som skulle göra homofobi olagligt.
Bildtext Manifestation i Ancona till stöd för en ny lag som skulle göra homofobi olagligt.
Bild: Christin Sandberg / Yle

Flavia Vitali håller med om att de yngre är mer öppna.

– När jag gick i skolan var alla som var homosexuella, lesbiska eller bisexuella avvikande, särskilt utsatta bland klasskompisarna. Idag är mentaliteten mer öppen, så det är ingen tillfällighet att det är fullt av mycket unga människor här på torget, säger hon och tittar sig omkring.

Viktigt med utbildning i skolan

Flavia Vitali menar att det skulle behövas utbildning i feminism och genusstudier i skolan. Men en del försök under åren att hålla särskilda utbildningsdagar i skolklasser har stoppats av politiker, föräldrar eller andra värdekonservativa grupper i samhället.

– Det råder stor okunskap, vilket politikerna utnyttjar. När Giorgia Meloni, (partiledare för det nationalistiska och nyfascistiska partiet Italiens bröder red. anm.) kom till Marche inför regionalvalen attackerade hon vår feministiska kulturförening och menade att vi försöker övertala unga personer att bli transsexuella och homosexuella, säger hon.

Samma retorik har använts för att stoppa utbildning i skolan.

– Feminism är inte motsatsen till machokultur. Den feministiska politiska rörelsen arbetar för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället, vare sig du är hetero- eller homosexuell, säger Vitali.

– För att det ska bli möjligt måste vi alla arbeta tillsammans.

Diskussion om artikeln