Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Distansjobbandet minskade på sjukfrånvaron - men arbetsgivare fick nya hälsorelaterade utgifter

Från 2020
Närbild av händer spm skriver på en dator, laptop.
Bildtext Många har distansjobbat under coronaepidemin.
Bild: imago images/photothek/ All Over Press

Sjukfrånvaron bland anställda har minskat rejält under coronaepidemin i och med distansjobbandet, visar en kartläggning vid Finansministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet. Särskilt mycket har sjukfrånvaron bland statsanställda gått ner.

Bland statsanställda har sjukfrånvaron minskat med nästan 50 procent i och med att de rekommenderats arbeta på distans då det är möjligt.

Bland alla anställda minskade sjukfrånvaron med minst 30 procent.

Uppskattningsvis 70 procent av de statsanställda och 59 procent av alla arbetstagare distansjobbade i våras.

Utredningen fastställer inte med exakt vilken tidpunkt jämförelsen görs, men enligt tidigare uppgifter från Social- och hälsovårdsministeriet ska det gälla siffror från 2019.

Inverkar klart positivt på ekonomin

Ministerierna slår fast att den minskade sjukfrånvaron har en betydande positiv inverkan på Finlands ekonomi.

Arbetsgivarna har dock fått nya kostnader för olika skyddsåtgärder mot coronaviruset i de fall då de anställda inte kunnat arbeta på distans.

Anställda har också anlitat företagshälsovården mer än vanligt. Dessutom har coronatestandet kommit till, påpekar man vid ministerierna.

På individnivå har de ekonomiska effekterna av distansjobbandet varit obetydliga, men de indirekta effekterna betydande.

Exempelvis det faktum att resandet minskat har inbesparat cirka 100 miljoner euro av statens pengar. Också inom andra sektorer kan en liknande trend skönjas.

Arbetsgivare har sparat på att arbetsresorna minskat kraftigt - något som å andra sidan drabbat trafikföretagare, konferensarrangörer och företagare inom restaurangbranschen.

Särskilt företagare inom restaurangbranschen har drabbats hårt då folk slutat äta på personal- och lunchrestauranger.

STT

Diskussion om artikeln