Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

FN:s konvention om kärnvapenförbud i kraft i januari

Från 2020
Karta över kärnvapnen i världen 2019. USA och Ryssland har flest, 6185 respektive 6500.
Bildtext Ryssland och USA har mycket kärnvapen
Bild: Yle/Miro Johansson

Förenta Nationernas konvention om kärnvapenförbud har nu antagits av tillräckligt många länder för att ratificeras.

Konventionen träder i kraft den 22 januari 2021 i och med att Honduras nu som stat nummer 50 antagit den.

Enligt FN:s generalsekreterare Antonio Guterres är detta ett stort steg på väg mot en civiliserad värld.

- Konventionen är en kulmination att en världsomfattande rörelse för att rikta uppmärksamheten vid de katastrofala mänskliga konsekvenser av vilket som helst bruk av kärnvapen, och en tribut till dem som överlevt kärnvapenexplosioner och tester, sade Guterres i FN då det blev klart att konventionen träder i kraft.

Överenskommelsen kan börja gälla 90 dagar efter att tillräckligt många (50) stater ratificerat konventionen.

Finland inte med

Konventionen förbjuder bland annat utveckling, testning, förvaring, innehav och användning av kärnvapen.

Finland beslöt att inte ratificera konventionen av säkerhetspolitiska skäl.

Inte heller exempelvis Sverige har anslutit sig till konventionen, uppger bland annat Sveriges radio. Det samma gäller samtliga stater som innehar kärnvapen.

Instanser som arbetat fram konventionen hoppas ändå att den ska få även länder som inte ratificerat den att tänka om och ändra på sitt förfaringssätt.

I början av år 2020 hade världens nio kärnvapenstater – USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea – sammanlagt kring 13 400 kärnvapen, vilket är några hundra färre än året innan.

Källa: AFP, AP