Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Psykiatern Kristian Wahlbeck om Vastaamoläckan: "Väldigt allvarligt brott mot förtroendet som i årtionden byggts upp inom hälsovården"

Från 2020
Uppdaterad 26.10.2020 11:52.
Kristian Wahlbeck
Bildtext Kristian Wahlbeck ser mycket allvarligt på Vastaamoläckan. "Jag kan inte förstå hur de har tänkt", säger han.
Bild: Yle/Maria Tarvasaho

Kristelefonerna har gått heta efter att flera personer fått personliga utpressningsmejl med koppling till Vastaamo-läckan. Psykiatern och utvecklingsdirektören Kristian Wahlbeck är orolig för att dataintrånget ytterligare höjer tröskeln för att söka hjälp i fortsättningen.

Psykiater om Vastaamoläckan: "Jag förstår inte hur det är möjligt"

7:55

Krishjälp på svenska

  • Brottsofferjouren: måndagar-fredagar 12-14. Numret är 116 006.
  • Kristelefonen: måndagar och onsdagar kl. 16-20. Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-13. Numret är 09 2525 0112.
  • Kyrkans samtalstjänst: telefonjouren är öppen varje dag kl. 20-23, numret är 0400 22 11 90. Chatten är öppen måndag-torsdag kl. 19-21.
  • Råd om vad du ska göra vid identitetsstöld hittar du här.

Källa: Psykisk hälsa Finland, Brottsofferjouren

Wahlbeck som jobbar på föreningen Psykisk hälsa i Finland uppger att föreningens kristelefon tagit emot nästan hundra samtal av oroade Vastaamoklienter under natten. Personerna är bekymrade för att deras sekretessbelagda uppgifter kan ha hamnat i fel händer.

Wahlbeck ser mycket allvarligt på det som hänt.

– Hela grunden för vården och samarbetet bygger på att det som man berättar inom vården är förtroligt och sekretessbelagt. Det här är ett väldigt allvarligt brott mot förtroendet som under årtiondet byggts upp inom hälsovården, säger han.

"Redan nu hög tröskel för att söka hjälp"

Han är rädd att dataintrånget innebär att allt fler drar sig för att söka hjälp.

– Redan nu har många hög tröskel för att söka hjälp. Jag är rädd för att det här betyder att många som upplever att de har saker som de inte vill att ska komma till allmänhetens kännedom drar sig för att söka hjälp.

Man känner ångest, sömnlöshet, har koncentrationssvårigheter, man är på sin vakt. Man reagerar på samma sätt oavsett om det är en fysisk eller en psykisk skada. Här är det inte frågan om en fysisk skada, men ett hot mot existensen.

Kristian Wahlbeck, psykiater och utvecklingsdirektör vid föreningen Pyskisk hälsa i Finland

Wahlbeck säger att också föreningens klienter har ringt och varit oroliga för sina patientuppgifter.

– Också våra egna klienter har ringt och varit bekymrade för att deras uppgifter kan läcka ut. På vår förening så samlar vi inga personuppgifter och förstör alla samtalsuppgifter efter att kontakten har tagit slut. Vi har inget arkiv som kan läcka ut.

"Det som vi hör nu är en kraftig ångest"

Vilka följder kan det här ha för den psykiska hälsan för personer som drabbats?

– Man är redan psykiskt belastad från tidigare om man har sökt hjälp. Det som vi hör nu är en kraftig ångest och rädsla hos dem som har drabbats av det här brottet. Det leder till att det psykiska tillståndet kan försämras hos de personer som har sökt hjälp hos Vastaamo.

Wahlbeck säger att många kanske har talat om saker med sin terapeut som man annars hållit hemliga.

– Det kanske är saker som kan skada en själv eller som kan skada ens närmaste. Om de här uppgifterna läcker ut kan det leda till katastrofala följder för individer, familjer och för den närmaste kretsen.

Enligt Wahlbeck skiljer sig inte reaktionerna hos offren i fall som handlar mer om psykisk skada än fysisk skada, som i fallet Vastaamo.

– Man känner ångest, sömnlöshet, har koncentrationssvårigheter, man är på sin vakt. Man reagerar på samma sätt oavsett om det är en fysisk eller en psykisk skada. Här är det inte frågan om en fysisk skada, men ett hot mot existensen, säger Wahlbeck.

"Fel att människor lämnas ensamma i den svåra situationen"

Vad kan man göra för att hantera de känslor och rädslor som kommer upp i samband med det här?

– Det är viktigt att ha någon att diskutera situationen med. Man kan till exempel kontakta Brottsofferjouren eller vår kristelefon där vi har ökat resurserna för att kunna ta emot mer samtal.

Krishjälp på svenska

Wahlbeck säger att han tycker att Vastaamo borde ta sitt ansvar i frågan.

– Jag tycker det är fel att människor lämnas ensamma i den här svåra situationen som de själva är helt oskyldiga till. Vastaamo borde ta sitt ansvar här i stället för att skyffla över ansvaret på individerna och be dem göra brottsanmälan och andra åtgärder.

Han säger också att fallet eventuellt borde tas upp av konsumentombudsmannen.

– Jag tycker att det här är en situation där konsumentombudsmannen borde komma in och ställa upp med en så kallad grupptalan mot bolaget. Så att enskilda personer inte tvingas kämpa med skadeersättningar och annat mot bolaget. En grupptalan är viktig eftersom alla kanske inte har ork att driva sin sak själv.

Vad kunde regeringen göra?

– De offentliga sjukvårdsdistrikten som har köpt tjänster av Vastaamo borde ha försäkrat sig om att patientuppgifter förvaras på ett säkert sätt. Också Valvira borde ha haft en tillsyn i hur man behandlar patientuppgifter. Inte bara bolaget har fallerat, utan också tillsynen. Vi måste få en bättre tillsyn av de privata vårdtjänstproducenterna och här kan regeringen komma in och skärpa kraven.

"Jag kan inte förstå hur man tänkt"

Fallet handlar enligt Wahlbeck sannolikt om ren inkompetens eller att man försökt spara i kostnader.

– Jag kan inte förstå hur man tänkt.

Tror du att det spelar in att Vastaamo är ett privat företag?

– Jo det tror jag. De offentliga aktörerna har bättre skyddade it-system.

Kristian Wahlbeck, psykiater och utvecklingsdirektör på Psykisk hälsa Finland, intervjuades av Belén Weckström.

Vet du mer om vad som har hänt eller har du tips på vad vi borde granska i fallet med dataintrånget på Vastaamo? Hör av dig till oss på mejladressen annica.lindstrom@yle.fi.

Glasvägg och glasdörr in i ett väntrum. På dörren finns texten Vastaamo Psykoterapiakeskus.

Tips till dig som drabbats av dataintrånget på Vastaamo

Man kan skydda sig mot missbruk av personuppgifter.

Diskussion om artikeln