Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vårdtjänsterna på västkusten fungerar osmidigt - patienter får inte vård i rätt tid

Från 2020
En leksaksdoktor som står bredvid en leksaksambulans på en filt.
Bildtext Dålig koordinering kan leda till förseningar vilken innebär dyrare vård.
Bild: YLE Antti Lempiäinen

De splittrade social- och hälsovårdstjänsterna på västkusten fungerar osmidigt när det gäller att möta klienternas behov av service.

Social- och hälsovårdsservicen inom områdena Egentliga Finland, Satakunta och Vasa är splittrad. Det försämrar klienternas möjligheter att få den service de behöver i rätt tid och i tillräckligt god tid. Det här framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd, THL, publicerade på måndagen.

Splittringen gör det svårare att koordinera servicehelheter och servicekedjor samt att samordna service på bas- och specialistnivå.

THL har i sin utvärdering gått igenom social- och hälsovårdsservicen för år 2019 inom tre av Åbo universitetssjukhus sjukvårdsdistrikt.

En lång tom sjukhuskorridor.
Bildtext Vården ges inte i rätt tid. Illustrerande arkivbild.
Bild: yle/Petra Thilman

Inom västkustdistrikten finns det dock en stark vilja att förstärka vårdservicen och dess verksamhet som en helhet. Det skulle med tiden också minska kostnadsökningen. Inom Vasa distrikt har man kommit längst med de konkreta åtgärderna där Österbottens välfärdssamkommun håller på att bildas.

Skiljemurarna mellan de olika serviceproducenterna verkar försvåra basservicens funktion som helhet. Styrningen av serviceproduktionen som helhet är också svår, eftersom distriktens informationssystemsmiljöer är oenhetliga och kommunikationen haltar när klienten förflyttar sig från en tjänst till en annan.

- Samordningen av bas- och specialsjukvårdstjänster är avgörande för en klient som är i behov av flera olika slags tjänster, betonar THL:s utvärderingschef Hannele Ridanpää.

Förseningar leder till dyrare vård

Om man lyckas med samordningen kan klienter snabbare få den hjälp hen behöver och därmed eventuellt undvika remisser och köande till specialsjukvården.

Om de förebyggande tjänsterna eller tjänsterna i ett tidigt skede inte kan möta det ökade behovet kommer det enligt Ridanpää att öka behovet av korrigerande och ofta dyrare specialiserade tjänster.

- När den specialiserade sjukvården är överbelastad blir den ibland tvungen att ganska snabbt skicka tillbaka klienterna till basservicen som ofta saknar specialistkompetens. Då finns det en risk att klienten antingen faller utanför servicen helt och hållet, eller bollas fram och tillbaka mellan olika tjänster, säger Ridanpää.

Carita Vuorenpää ja Lotta Lantto leikkausalihoitajat Jorvin sairaalan Anestesia- ja leikkausosasto K:n pesupaikalla.
Bildtext Under coronapandemin har sjukvården tidvis utsatts för hårt tryck, men situationen blir ohållbar om klienter måste skickas tillbaka till basservicen. Illustrerande arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Bristfällig bashälsovårdsservice för äldre ser ut att leda till förlängda vårdperioder inom den specialiserade sjukvården, vilket delvis är oändamålsenligt.

Tillgången till psykosocialt stöd för barn, unga och familjer varierade bland olika serviceproducenter. I Egentliga Finland och Satakunta var två tredjedelar av klienterna tvungna att vänta i medeltal drygt en vecka på att få tid till en hälsocentralsläkares icke brådskande mottagning.

Likväl kan den stora sjukfrånvaron på grund av mentala problem bland personer i arbetsför ålder eller den ökade psykiatriska institutionsvården bland unga vuxna avslöja bristfälliga tjänster inom mentalvården på basnivå inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Tillgången till psykosocialt stöd för barn, unga och familjer varierade bland olika serviceproducenter.

Coronaepidemin har lett till en ökad dialog mellan bashälsovården och den specialiserade hälsovården.

Diskussion om artikeln