Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby får leta ny stadsdirektör – Mats Brandt bland Österbottens välfärdssamkommuns nya direktörer

Från 2020
Uppdaterad 26.10.2020 14:31.
Mats Brandt, stadsdirektör i Nykarleby.
Bildtext Snart är Mats Brandt inte längre stadsdirektör i Nykarleby.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

På måndagen utsågs nio nya direktörer som ska vara med och ansvara för vården i Österbotten. Jag får nu jobba för hela Österbotten, säger Mats Brandt, blivande strategidirektör.

Nykarlebys stadsdirektör, Mats Brandt, får tjänsten som strategidirektör i den nya vårdsamkommunen i Österbotten. Det beslöt Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse på måndagen.

– Det är ett beslut som mognat fram under senvåren, när vi kunde grunda det nya välfärdsområdet. Ett stort framsteg för samarbetet kommuner emellan i Österbotten, vilket jag tycker det har varit angeläget att jobba för.

Brandt har också på sin fritid forskat i frågor som knyter an till social- och hälsovårdsadministration.

Nykarleby är Brandts tredje kommun där han varit direktör. Tidigare har han varit ordinarie kommundirektör i Malax och vikarierande i dåvarande Maxmo.

För egen del tänker jag inte att jag lämnar Nykarleby eller någon annan kommun, utan tvärtom får jag nu jobba för hela Österbotten

Brandt säger att det är vemodigt att lämna stadsdirektörsjobbet, eftersom det är ett jobb som man blir så engagerad i och identifierar sig med.

Men han ser också en fördel med att han känner till flera kommuner i Österbotten.

– För egen del tänker jag inte att jag lämnar Nykarleby eller någon annan kommun, utan tvärtom får jag nu jobba för hela Österbotten. Och det är något jag brinner för, säger Brandt.

När Brandt lämnar stadsdirektörstjänsten är ännu oklart. Även om han börjar som strategidirektör redan i november, så är den tjänsten på deltid fram tills 2022.

– Preliminärt är tanken att det ska bli en ganska lång övergångsperiod och jag ser möjlighet att sköta båda jobben parallellt. De går så mycket in i varandra. Social och hälsovård är en så stor del av kommunernas verksamhet. Hur det blir klarnar småningom.

De nio direktörerna börjar på deltid i november

Förutom Brandt valdes åtta andra direktörer som ska ansvara för förvaltningen i samkommunen, övergripande administrativa tjänster i organisationen och resurserna i vårdarbetet.

Direktörerna som valdes:

  • förvaltningsdirektör: Juha Post, jurist och ekonomie magister
  • HR-direktör: Ann-Charlott Gröndahl, ekonomie magister 
  • ekonomidirektör: Lena Nystrand, ekonomie magister
  • kommunikationsdirektör: Petra Fager, filosofie magister
  • kvalitetsdirektör: Mari Plukka, sjukskötare (högre högskoleexamen), doktorand
  • strategidirektör: Mats Brandt, doktor i administrativa vetenskaper
  • chefsöverläkare: Peter Nieminen, specialistläkare
  • chefsöverskötare: Marjo Orava, magister i hälsovetenskaper
  • socialdirektör: Carina Nåhls, politices magister

De nya direktörerna börjar sitt arbete på deltid i november och börjar sköta sina direktörstjänster på heltid när den nya välfärdssamkommunen kör igång sin verksamhet i början av år 2022.

Sedan tidigare har sjukvårdsdistriktets nuvarande direktör, Marina Kinnunen, valts till direktör för Österbottens välfärdssamkommun. Och Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen och Leif Holmlund till sektordirektörer. 

Artikeln uppdaterad 26.10 kl. 14:30 med citat av Mats Brandt.

Diskussion om artikeln