Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polis och forskare ser konkret effekt av förbudet av nazistiska NMR – pengakranen stryps och medlemmarna blir färre

Från 2020
Uppdaterad 28.10.2020 10:55.
Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar under Finlands självständighetsdag i december 2016.
Bildtext NMR får inte verka i sin nuvarande form i Finland, efter Högsta domstolens beslut. Det syns konkret i att verksamheten krymper, säger polisen, men det är inte omöjligt att aktivisterna försöker marschera under annat namn på Självständighetsdagen.

Efter att den nazistiska Nordiska motståndsrörelsen förbjöds i Finland har verksamheten krympt betydligt. Det säger både polisen och den forskare inom högerextremism som Svenska Yle har talat med. Verksamheten syns fortfarande på vissa nätforum, men aktivisterna har svårare att få in pengar och flera medlemmar har slutat.

Det har pågått en diskussion om vad som kommer att hända med NMR efter förbudet. Högsta domstolen kom med det slutgiltiga avgörandet för en dryg månad sedan, men redan under de två senaste åren har den inte fått verka i praktiken.

Kritiker, bland dem en del forskare, varnade tidigare för att ett förbud kan leda till att rörelsens självbild kan få ett lyft, att den radikaliseras och går under jord.

Det som man nu kan se är att förbudet ändå har haft effekt - verksamheten har minskat och medlemmarna är färre, så här säger forskaren inom högerextremism Tommi Kotonen vid Jyväskylä universitet.

- Aktivisterna och deltagarna är betydligt färre. Några större demonstrationer har vi inte sett, enbart med undantag för demonstrationer på Självständighetsdagen, då de tydligen försöker fortsätta under ett annat namn, säger Kotonen.

Det internationella samarbetet minskade

Kotonen har också märkt att samarbetet med nazister i andra länder har krympt. Tidigare har aktivister i viss mån besökt demonstrationer i andra länder.

Mies peittää hakaristit
Bildtext Nazistiska symboler har dykt upp bland annat i Uleåborg, där de också har mött på en motkampanj i år. Hakkorset är inte förbjudet i sig, men hakkorsflaggor har konfiskerats då de ha bedömts som hets mot folkgrupp i demonstrationer
Bild: Johanna Laakkonen / Yle

Polisinspektör Timo Kilpeläinen vid Polisstyrelsen bekräftar samma utveckling.

- Redan under det tillfälliga förbudet slutade en del aktivister helt sin verksamhet, eller flyttade över till någon annan förening. Det har flutit in bara lite pengar till föreningen. Verksamheten har krympt, säger Kilpeläinen.

Polisen och Utsökningsverket stryper penningkranen

Utsökningsverket har fått till uppgift att vara i kontakt med föreningen och kommer att konfiskera material och produkter som föreningen har gjort pengar på, som flaggor, t-skjortor och muggar, uppger Timo Kilpeläinen.

Polisinspektör Timo Kilpeläinen.
Bildtext Polisinspektör Timo Kilpeläinen säger att användningen av symboler som hakkors avgörs beroende på sammanhanget på plats.

- Om man bryter mot förbudet, så kan polisen meddela om det till Utsökningsverket, som kan använda hot om vite. Det kan vara betydligt större belopp än bötesstraff, som idag är straffet för aktivitet inom en olaglig förening. Det vill säga Utsökningsverket har också metoder för att komma åt verksamheten.

Hatbudskap sprids i någon mån i gatubilden

I bildmaterial som har lagts ut på nätet kan man se att finländska nazister också den här hösten har klistrat upp affischer och klistermärken i vissa städer, med antijudiska budskap och hatiska budskap mot homosexuella. NMR:s symboler är förbjudna, men till exempel hakkorset är inte förbjudet i sig. Olika varianter används på bilderna, och aktivisterna testar ofta gränsen för olagliga symboler.

- I varje enskilt fall avgör polisledningen på plats vad helheten handlar om. I Finland är inte alla de här symbolerna förbjudna, men sammanhanget avgör om det är frågan om straffbar verksamhet. Ett exempel är hakkorsflaggor som bars synligt på en Självständighetsmarsch för två år sedan, och som polisen bedömde som hets mot folkgrupp, säger Kilpeläinen.

Också Kohti vapautta-föreningens verksamhet har krympt

En del av verksamheten har flyttat över till föreningen Kohti vapautta.

Skyddspolisen uppger för Svenska Yle att också den verksamheten har krympt. Verksamheten är därtill föremål för åtalsprövning.

Det svåraste för polisen är att följa aktiviteten på olika nätforum. NMR publicerar öppet sitt material på finska, på VK som är den ryska motsvarigheten till Facebook. Aktivisterna sprider en nazistisk ideologi under en rad olika namn och många av diskussionerna pågår i slutna forum.

Polisen följer aktiviteten på nätforum - svårt att komma åt sociala medier utomlands

Både Polisstyrelsen och Skyddspolisen uppger för Svenska Yle att de följer aktiviteten där, men de kan inte gå närmare in på det.

- Polisen följer olika utomparlamentariska extrema grupper också på internet. Jag går inte in på hur aktivt vi gör det, men vi gör omfattande arbete på olika plattformar, säger Timo Kilpeläinen.

Hur svårt är det att komma åt olika diskussionsforum och nättjänster utomlands?

- Då vi talar om plattformar för sociala tjänster utomlands så handlar det om internationell handräckning eller juridisk handräckning. Här finns stora skillnader mellan länderna. Sådant innehåll som kan vara olagligt i Finland kan finnas inom ramen för yttrandefriheten i ett annat land. Då är det särskilt utmanande att få bort sådant materialet.

Nordiska
Bildtext I den här formen kan NMR inte demonstrera på Självständighetsdagen, efter det förbud som har varit två år i kraft. Också föreningen "Kohti vapautta", som bedöms vara en fortsättning på verksamheten fick tummen ner av polisen ifjol.
Bild: Yle/ Dan Granqvist

Forskaren Tommi Kotonen har följt innehållet som föreningen Kohti vapautta publicerar.

- Eventuellt försöker Kohti vapautta undvika vissa ämnen - man är inte lika öppet antisemitisk som NMR uttryckte sig. Men där finns sådana texter som säkert kunde ses som hets mot folkgrupp, säger Kotonen.

Rörelsen driver ett motstånd mot polisen

Hur svårt är det att följa den här verksamheten på nätet?

- Utmaningen är att verksamheten har spritts ut på flera håll. Det är inte tydligt under vilka namn rörelsen agerar, utan den kan finnas under vissa allmänna teman på nätet. En del aktörer fungerar inte offentligt överhuvudtaget. Därtill finns krypterade forum.

- Det finns Telegram-grupper och andra tjänster som ger möjlighet till att planera verksamheten så att det inte syns utåt. Ända från början har NMR haft sina egna hemliga forum, säger Kotonen.

De högerextrema driver också en kampanj mot polisen, som går under namnet Pol Po, som syftar på politisk polis. Det här syns på plakat och filmer som läggs ut på nätet.

Inför Självständighetsdagen ställs polisen igen inför frågan om vilka demonstrationsbeslut som kan leda till att nazister marscherar på gatorna. Polisen kan förstås neka tillstånd till NMR, men ofta lämnas anmälan in i ett annat namn.

- Man kan alltid lämna i en anmälan om demonstrationstillstånd, i ett namn som inte är så känt från tidigare. Ifjol fick Kohti vapautta inte demonstrera, men de demonstrerade under andra namn. Det är förstås ett problem att man alltid kan använda en bulvan, säger Tommi Kotonen.

Ordet ansökan har ändrats till anmälan, då det gäller demonstrationstillstånd